Preview Subtitle for Comedy Now


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:08,560 --> 00:00:13,750
До всички, тук е капитан Морисън.
Никой да не се движи без моя заповед.

2
00:00:16,446 --> 00:00:20,067
Слушайте. Не се показвайте,
докато не обезопасим заложника.

3
00:00:28,314 --> 00:00:31,850
- Ало? - Взе ли касетата.
- Проследи обаждането.

4
00:00:32,391 --> 00:00:36,721
Къде си?
- В Чайнатаун. Готов съм за размяна.

5
00:00:39,050 --> 00:00:40,131
Пазар Виктория.

6
00:00:40,432 --> 00:00:43,132
Ще стигнеш ли до Мелбърн Централен?
- Да, мога.

7
00:00:43,473 --> 00:00:45,475
Тръгвайте. Той се движи.

8
00:00:47,176 --> 00:00:49,776
Отряд 4,
отивай на пазар Виктория.


9
00:00:51,597 --> 00:00:54,467
Добре, поемете коридора
и дръжте връзка. - Добре.

10
00:00:55,768 --> 00:00:58,068
Отряд 2. Виждам Джаки.

11
00:01:15,648 --> 00:01:18,536
Тук отряд 4.
Ние сме при пазар Виктория.


12
00:01:21,572 --> 00:01:23,366
Провери това.
- Имаш го.

13
00:01:23,650 --> 00:01:25,643
Аз съм пред Мелбърн Централен.

14
00:01:28,064 --> 00:01:29,157
Плаж св. Килда.

15
00:01:29,399 --> 00:01:33,768
Виждаш ли спирката на трамвая?
Скачай на трамвая за плаж св. Килда!

16
00:01:34,110 --> 00:01:35,913
Отряд 1, плаж св. Килда.

17
00:01:38,014 --> 00:01:42,914
Тук е отряд 2. Виждам Джаки.
- Разбрано. Тук отряд 3. Ние също.


18
00:01:45,470 --> 00:01:49,501
- В трамвая съм. - Направиш ли номер
ще убием гаджето ти.

19
00:01:49,743 --> 00:01:52,796
Не, не, не. Без номера.
Не я наранявайте.

20
00:01:59,997 --> 00:02:01,297
Ало?

21
00:02:02,497 --> 00:02:03,697
МЕЛБЪРНСКИ ИЗЛОЖБЕН ЦЕНТЪР

22
00:02:05,580 --> 00:02:08,426
Слез от трамвая сега.
- Ами плажът свети Килда?

23
00:02:08,667 --> 00:02:09,944
Прави каквото казвам.
Слизай.

24
00:02:10,144 --> 00:02:13,313
Отряд 2, Изложбения център.
Разбрано? - Отряд 2. Разбрано.

25
00:02:22,277 --> 00:02:23,745
Те си играят с нас.

26
00:02:25,781 --> 00:02:28,493
Всички отряди,
съсредоточете се върху Джаки.

27
00:02:28,794 --> 00:02:33,094
Отряд 2, разбрано.
- Отряд 3, разбрано.


28
00:02:33,295 --> 00:02:35,295
Отряд 4, разбрано.

29
00:02:40,596 --> 00:02:41,796
Хей, внимавай!

30
00:02:43,663 --> 00:02:46,792
Запомни...
дръж се прилично.

31
00:03:01,628 --> 00:03:03,855
Кажи здравей на гаджето си.

32
00:03:06,456 --> 00:03:12,256
Джаки! Джаки!
Тук съм! Помогни ми!

33
00:03:12,557 --> 00:03:15,857
Джаки!
- Мики.

34
00:03:19,026 --> 00:03:21,354
По-спокойно.

35
00:03:21,554 --> 00:03:23,682
Заложникът забелязан.
Северната страна.

36
00:03:23,982 --> 00:03:26,243
Всички агенти
да се приближат до Джаки.

37
00:03:26,684 --> 00:03:28,312
Не толкова близо.

38
00:03:36,332 --> 00:03:38,102
Отдръпнете се.
Много сте близо.

39
00:03:47,037 --> 00:03:49,465
Куки.
- Да го еба!

40
00:03:51,101 --> 00:03:52,361
Джаки!

41
00:03:55,615 --> 00:03:56,875
Спри!

42
00:04:11,976 --> 00:04:18,576
Какво правиш?
- Слез оттам! - Бързо, слизай!

43
00:04:22,625 --> 00:04:23,877
Дръжте!

44
00:04:31,820 --> 00:04:37,707
Давайте! Хайде, по-бързо!
- Джаки, помогни ми! Джаки!

45
00:04:40,864 --> 00:04:42,124
Давай!

46
00:04:45,065 --> 00:04:46,767
Давай, давай!

47
00:05:04,479 --> 00:05:05,697
По дяволите!

48
00:05:09,778 --> 00:05:13,083
Къде са?
- Свърши! Престанете да ме следвате!

49
00:05:14,885 --> 00:05:16,145
Да вървим
[...]
Everything OK? Download subtitles