Preview Subtitle for Girlfriends


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,000 --> 00:00:02,500
Превод: ^малките_вещици^
Специално за: WWW.BOLLYDREAM.COM

2
00:00:02,601 --> 00:00:05,101
М О Я Т А П Р И Я Т Е Л К А
Е Г У М И Х О

3
00:00:05,527 --> 00:00:07,240
^+^ Епизод 14 ^+^

4
00:00:17,988 --> 00:00:19,403
Значи, когато изминат стоте дни,

5
00:00:20,717 --> 00:00:25,514
единият от нас трябва да умре?

6
00:00:26,180 --> 00:00:29,305
След като нещо глупаво обърка
съдбите ни,

7
00:00:29,645 --> 00:00:32,770
ние трябва да приемем всичко и

8
00:00:32,871 --> 00:00:36,195
да стоим далеч един от друг?

9
00:00:37,360 --> 00:00:39,263
Не мога да го направя.

10
00:00:39,739 --> 00:00:41,378
Няма.

11
00:00:42,345 --> 00:00:43,357
И аз не искам.

12
00:00:43,458 --> 00:00:48,304
Днес е точно средата на
тези 100 дни.

13
00:00:49,256 --> 00:00:50,829
Ми Хо.

14
00:00:51,228 --> 00:00:56,492
Вземи си пламъчето веднага.

15
00:00:58,335 --> 00:01:01,339
Искаш да взема пламъчето?

16
00:01:01,454 --> 00:01:03,547
И после какво?

17
00:01:06,869 --> 00:01:14,346
Това е решението, което
взех като човек, който те обича.

18
00:01:14,826 --> 00:01:18,663
Въпреки че не знам какво ще се
случи, ще бъдем заедно в това.


19
00:01:18,785 --> 00:01:20,826
До самия край.

20
00:01:26,610 --> 00:01:33,479
Обичам те! Тези думи
са от дълбините на сърцето ми.


21
00:01:33,580 --> 00:01:41,172
Обичам те!
Бих повтарял тези думи хиляди пъти.


22
00:01:41,273 --> 00:01:44,924
Досега не съм ти дал нищо!

23
00:01:45,025 --> 00:01:47,985
Затова сега искам да ти
казвам отново и отново...


24
00:01:48,896 --> 00:01:50,453
Добре ли си?

25
00:01:50,600 --> 00:01:53,762
Да, добре съм.

26
00:01:53,889 --> 00:01:56,008
А ти добре ли си?

27
00:01:57,406 --> 00:02:02,462
Чудесно. Чувствам се чудесно.

28
00:02:05,627 --> 00:02:07,533
Те Унг!

29
00:02:08,446 --> 00:02:09,357
Те Унг!

30
00:02:09,458 --> 00:02:10,934
Те Унг!

31
00:02:11,869 --> 00:02:13,387
Те Унг!

32
00:02:15,136 --> 00:02:16,551
Ми Хо!

33
00:02:19,130 --> 00:02:20,731
Те Унг!

34
00:02:21,489 --> 00:02:23,841
Те Унг! Те Унг!

35
00:02:24,572 --> 00:02:25,818
Те Унг!

36
00:02:27,906 --> 00:02:29,060
Те Унг! Те Унг!

37
00:02:29,261 --> 00:02:30,479
Те Унг!

38
00:02:34,260 --> 00:02:35,783
Те Унг!

39
00:02:39,916 --> 00:02:41,290
Те Унг!

40
00:02:49,244 --> 00:02:51,340
Кислород.

41
00:03:20,954 --> 00:03:23,735
Направи наистина безстрашен избор.

42
00:03:23,836 --> 00:03:25,491
Те Унг ще оживее, нали?

43
00:03:25,592 --> 00:03:27,373
Няма да умре просто така, нали?

44
00:03:27,474 --> 00:03:29,509
И аз не знам.

45
00:03:30,572 --> 00:03:34,446
Наистина ли си добре?

46
00:03:35,804 --> 00:03:39,825
Те Унг... Те Унг...

47
00:03:42,929 --> 00:03:44,707
Ми Хо.

48
00:04:02,777 --> 00:04:04,642
Те Унг.

49
00:04:08,180 --> 00:04:10,072
Не може така.

50
00:04:10,169 --> 00:04:12,669
Трябва да му дам обратно пламъчето.

51
00:04:18,200 --> 00:04:19,928
Прекалено късно е.

52
00:04:22,653 --> 00:04:25,063
Няма как да върнеш нещата назад.

53
00:04:25,900 --> 00:04:32,448
Ча Те Унг вече прехвърли половината
от живота си в теб, чрез пламъчето.

54
00:04:32,549 --> 00:04:33,957
Дали ще умре сега,

55
00:04:33,958 --> 00:04:37,482
или ще поживее още няколко
месеца или години,

56
00:
[...]
Everything OK? Download subtitles