Preview Subtitle for Head Cases


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:07,500 --> 00:00:08,570
 акво намери...

2
00:00:10,500 --> 00:00:10,850
”ил!

3
00:00:12,000 --> 00:00:13,130
...чувствам сега

4
00:00:15,000 --> 00:00:16,010
 акво знаеш...

5
00:00:19,500 --> 00:00:20,930
за да е истинско...

6
00:00:22,300 --> 00:00:22,950
”ил!”ил!

7
00:00:24,600 --> 00:00:25,070
ќо-оо

8
00:00:27,500 --> 00:00:29,590
“войта любов е истинска сега.

9
00:00:31,600 --> 00:00:34,530
«наеш, че твойта любов
е и мо¤ любов...

10
00:00:34,600 --> 00:00:35,550
»мам проблем.

11
00:00:38,200 --> 00:00:40,799
—къпа, точно щ¤х
да направ¤ едно движение.

12
00:00:40,800 --> 00:00:43,199
ћожеш ли да дойдеш
с мен за малко?

13
00:00:43,200 --> 00:00:43,850
Ќо аз...

14
00:00:47,900 --> 00:00:49,930
ќпитай движението тук, скъпи.

15
00:00:50,600 --> 00:00:52,690
’айде. –азчупи
го, ѕъф ƒеди.

16
00:00:54,200 --> 00:00:57,599
- ƒобре, √рейс, успокой се.
- Ќе мога да издържам повече.

17
00:00:57,600 --> 00:01:00,999
¬иж размера на това м¤сто.
ƒаже косата ми не се побира тук.

18
00:01:01,000 --> 00:01:02,370
ќтвори това шкафче.

19
00:01:03,300 --> 00:01:05,299
ѕредпочитам да вид¤
какво има зад завесата.

20
00:01:05,300 --> 00:01:06,899
ќпас¤вам се, че това
ще предизвика припадък.

21
00:01:06,900 --> 00:01:09,710
Ќе можеш ли да
се усмихнеш малко с...

22
00:01:13,400 --> 00:01:15,190
ƒобре, взимам си бележка.

23
00:01:15,700 --> 00:01:18,099
ќбещавам след работа
да измилслим добре решение.

24
00:01:18,100 --> 00:01:19,830
- —тава ли?
- Ѕлагодар¤.

25
00:01:20,400 --> 00:01:22,299
«а какво са двойните-ƒ батерии?

26
00:01:22,300 --> 00:01:25,470
ќ, те са за мо¤та четка
за зъби ”отър ѕик.

27
00:01:26,300 --> 00:01:28,390
“и н¤маш такава четка за зъби.

28
00:01:29,700 --> 00:01:31,190
Ќека кажем, че имам.

29
00:01:33,791 --> 00:01:35,091
”ил и √рейс

30
00:01:35,992 --> 00:01:37,792
—езон 1 епизод 3
"√лавен случай"

31
00:01:38,493 --> 00:01:40,693
ѕо иде¤ на:
ƒейдив  онан и ћакс ћучник

32
00:01:45,300 --> 00:01:47,399
Ќе, н¤ма проблеми. “ой ме познава.
Ќ¤мам нужда от уговорка.

33
00:01:47,400 --> 00:01:49,299
ўастлив е, че ме вижда.
Ќе, не му звънете.

34
00:01:49,300 --> 00:01:52,199
Ѕлагодар¤, ти си най-добри¤ ми при¤тел.
«въни ми на всеки десет минути.

35
00:01:52,200 --> 00:01:53,450
 аква кучка!

36
00:01:54,400 --> 00:01:56,730
ƒжак, т¤ просто си върши работата.

37
00:01:56,900 --> 00:01:58,799
ћисл¤, че това е първи¤т път,
когато изпозвам думите "ƒжак" и "работа"

38
00:01:58,800 --> 00:02:02,750
в едно изречение без "тр¤бва
да си намери" между т¤х.

39
00:02:03,400 --> 00:02:06,099
 ато сме на тази тема,
как върви тъсенето?

40
00:02:06,100 --> 00:02:07,410
«аведи ме на об¤д.

41
00:02:09,100 --> 00:02:11,099
–ешил ли си какво искаш да работиш?

42
00:02:11,100 --> 00:02:12,999
¬се още не съм сигурен, но знам това.

43
00:02:13,000 --> 00:02:15,399
»скам шрифтът на
резюмето ми да е

44
00:02:15,400 --> 00:02:16,110
’елветика.

45
00:02:17,800 --> 00:02:21,450
„уд¤ се как ли ще изглежда
"хорови момичета" в ’елветика.

46
00:02:24,100 --> 00:02:26,699
≈ла пак в четвъртък.
ƒвамата ще направим резюмето ти.

47
00:02:26,700 --> 00:02:27,350
’айде.

48
00:02:28,300 --> 00:02:30,199
- «аведи ме на об¤д.
- Ќе мога.

49
00:02:30,200 --> 00:02:32,299
“р¤бва да свърша с
маркирането на този договор,


[...]
Everything OK? Download subtitles