Preview Subtitle for 4 Pm


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:10,433 --> 00:00:12,075
В предишните епизоди на 24.

2
00:00:12,278 --> 00:00:14,983
Реакторът в Сан Габриел
навлезе в критичен режим.

3
00:00:15,050 --> 00:00:16,470
Ядрото на реактора се изпарява.

4
00:00:16,528 --> 00:00:19,233
Мислех, че имаме повече време.

5
00:00:19,301 --> 00:00:21,774
С тази скорост радиацията
ще продължи да се покачва

6
00:00:21,841 --> 00:00:23,290
и да се разпространява
в атмосферата,

7
00:00:23,358 --> 00:00:25,290
докато ядрото се изпари изцяло.

8
00:00:25,358 --> 00:00:26,864
Вие сте направили
всичко възможно.

9
00:00:26,932 --> 00:00:28,410
Сега изчезвайте от там.

10
00:00:28,478 --> 00:00:30,506
Евакуацията вече няма
смисъл, сър.

11
00:00:30,564 --> 00:00:31,926
Ние вече сме облъчени.

12
00:00:31,984 --> 00:00:33,694
Джак трябва да
намери устройството,

13
00:00:33,762 --> 00:00:36,689
преди останалите реактори
да започнат да се топят.

14
00:00:36,756 --> 00:00:37,751
Известно ми е за теб и него

15
00:00:37,819 --> 00:00:38,843
и не го одобрявам.

16
00:00:38,910 --> 00:00:40,775
Виж, ти и аз не сме
повече заедно.

17
00:00:40,842 --> 00:00:42,774
Мислех, че се опитваме
да изгладим нещата

18
00:00:42,842 --> 00:00:44,127
Да, аз се опитах.

19
00:00:44,185 --> 00:00:45,508
Но ти продължи по старому.

20
00:00:45,576 --> 00:00:46,890
Какво каза на Пол?

21
00:00:46,957 --> 00:00:48,542
Че съм подала молба за развод.

22
00:00:49,314 --> 00:00:50,850
Някой ме е натопил.

23
00:00:50,918 --> 00:00:52,917
Животът на хиляди хора
е поставен на карта.

24
00:00:52,975 --> 00:00:54,656
Къде са хората,
които контролират устройството?

25
00:00:56,646 --> 00:00:58,230
Казвай, Сара.

26
00:00:58,298 --> 00:01:00,259
Аз не съм шпионка.

27
00:01:03,833 --> 00:01:04,674
Ерин, Пауъл е мъртъв.

28
00:01:04,732 --> 00:01:05,862
Беше застрелян от снайперист,

29
00:01:05,930 --> 00:01:07,340
веднага щом го арестувахме.

30
00:01:07,407 --> 00:01:09,397
Научихте ли нещо от него
преди да го застрелят?

31
00:01:09,465 --> 00:01:10,817
Не, но успях да видя
последните му десет обаждания,

32
00:01:10,885 --> 00:01:12,402
които е направил от телефона си.

33
00:01:12,460 --> 00:01:13,976
Обаждал се е няколко
пъти на два номера.

34
00:01:14,034 --> 00:01:15,744
Проследихме единия
до Мериън Тейлър..

35
00:01:15,812 --> 00:01:17,773
Арестувана си.

36
00:01:22,409 --> 00:01:23,153
Не мърдай!

37
00:01:23,221 --> 00:01:23,955
Хвърли оръжието!

38
00:01:26,727 --> 00:01:28,756
Слушай ме внимателно, Берюс.

39
00:01:28,824 --> 00:01:30,495
Откриха ме федерални агенти.

40
00:01:30,553 --> 00:01:31,654
Направих сделка.

41
00:01:31,722 --> 00:01:32,939
Не разбирам.

42
00:01:33,006 --> 00:01:34,320
Ще бъдеш добре.

43
00:01:34,388 --> 00:01:36,677
Ще им помогна да
спрат баща ти.

44
00:01:36,745 --> 00:01:37,991
Ти разби сърцето ми.

45
00:01:38,059 --> 00:01:39,382
Ако ме убиеш,

46
00:01:39,450 --> 00:01:40,609
майка ще им каже всичко.

47
00:01:40,667 --> 00:01:42,348
Ако не ми вярваш,
погледни навън.

48
00:01:42,406 --> 00:01:43,787
Те идват да ме вземат.

49
00:01:43,855 --> 00:01:45,497
Хвърли оръжието!

50
00:01:45,564 --> 00:01:47,071
Ще застреляте момчето!

51
00:01:47,139 --> 00:01:47,941
Берюс!

52
00:01:48,008 --> 00:01:49,622
Мамо!

53
00:01:49,680 --> 00:01:51,293
Това стъл
[...]
Everything OK? Download subtitles