Preview Subtitle for Alf S3e02 Stairway To Heaven


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:03,734 --> 00:00:05,951
Благодаря ви,
благодаря ви.

2
00:00:06,115 --> 00:00:09,570
И добре дошли на втория
годишен, крикет турнир Танер.

3
00:00:11,516 --> 00:00:15,819
Добре. Представям ви
защитаващите титлата си,

4
00:00:15,983 --> 00:00:17,670
Лин и Браян Танер.

5
00:00:18,916 --> 00:00:20,685
Браво!

6
00:00:20,849 --> 00:00:26,118
И претендентите, Кейт и,
разбира се, Уили Танер.

7
00:00:28,282 --> 00:00:30,085
Убийте безделниците!

8
00:00:30,249 --> 00:00:33,337
Мислех, че арбитрите трябва да
са безпристрастни.

9
00:00:34,634 --> 00:00:37,652
Това е. Затвяряй си устата.
Махай се от тук.

10
00:00:37,816 --> 00:00:40,737
Мисля, че ни е нужен арбитър
поне с малко познание

11
00:00:40,901 --> 00:00:42,252
на правилата.

12
00:00:42,416 --> 00:00:43,719
Сега, вижте.

13
00:00:43,883 --> 00:00:47,103
Крикетът е бил най-известният
спорт на Мелмак.

14
00:00:47,267 --> 00:00:50,819
Само, че се е наричал
"Ядене на тор".

15
00:00:50,983 --> 00:00:55,285
Алф.
- Хей, не съм го кръстил аз така.

16
00:00:55,449 --> 00:00:58,185
По същия начин ли се играе?
- Да.

17
00:00:58,349 --> 00:01:02,070
Освен, че са ви нужни, 4
младоженски двойки и Боб Юбанкс.

18
00:01:02,234 --> 00:01:04,804
И замахът е малко по-различен.

19
00:01:04,968 --> 00:01:07,236
Ето, ще ти покажа.
Блокирай ме, Уили.

20
00:01:07,400 --> 00:01:09,318
Уили.

21
00:01:09,482 --> 00:01:11,051
О!

22
00:01:13,215 --> 00:01:16,704
Ето защо се казва
"Ядене на тор".

23
00:01:16,868 --> 00:01:18,969
Лин, помогни ми да
пренеса баща ви до къщата.

24
00:01:19,133 --> 00:01:21,370
Сложи го на канапето.
Ще го прегледам там.

25
00:01:21,534 --> 00:01:22,836
Стой далеч от мен!

26
00:01:23,000 --> 00:01:25,118
Искам само да помогна.

27
00:01:25,282 --> 00:01:28,670
Искам да съм на безопасно разстояние
от теб.

28
00:01:28,834 --> 00:01:31,274
Ако има такова място.

29
00:01:32,701 --> 00:01:35,570
Е, значи оставаме само аз и ти,
малък "тораджия".

30
00:01:35,734 --> 00:01:37,203
Не искам да играя с теб, Алф.

31
00:01:37,367 --> 00:01:39,334
Много си опасен.

32
00:01:41,033 --> 00:01:42,752
О, какъв ден само.

33
00:01:42,916 --> 00:01:45,070
Първо счупих на Уили
предното стъкло,

34
00:01:45,234 --> 00:01:47,503
после му счупих моторната
резачка.

35
00:01:47,667 --> 00:01:50,033
Сега и него потроших самия.

36
00:01:51,167 --> 00:01:52,470
Понякога си мисля, че семейство
Танер

37
00:01:52,634 --> 00:01:54,903
ще бъдат по-добре без мен.

38
00:01:55,067 --> 00:01:58,337
Понякога ми се иска да не
бях идвал тук.

39
00:01:58,501 --> 00:02:01,385
Иска ми се... Иска ми се...

40
00:02:01,549 --> 00:02:06,327
Иска ми се да разбера принципа
на действие на гравитацията.

41
00:02:08,017 --> 00:02:11,660
А Л Ф

42
00:02:12,068 --> 00:02:15,573
СЕЗОН 3, ЕПИЗОД 2

43
00:02:16,019 --> 00:02:20,660
СТЪЛБИЦА КЪМ НЕБЕТО

44
00:03:11,000 --> 00:03:15,552
О, милостиви боже.

45
00:03:15,716 --> 00:03:17,704
Пищяла ли те боли, Уилко.

46
00:03:17,868 --> 00:03:21,036
Виж как се фраснах по тиквата.

47
00:03:21,200 --> 00:03:24,103
Ще ми подадеш ли хайвера,
тате?

48
00:03:24,267 --> 00:03:26,852
Разбира се, синко.
- Мерси.

49
00:03:27,016 --> 00:03:30,203
Да не е паднала температурата тук?

50
00:03:30,367 --> 00:03:34,036
И как накарахте Браян да яде
хайвер?

[...]
Everything OK? Download subtitles