Preview Subtitle for Aa


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:02,582 --> 00:00:05,415
 аран, колко още ще
играеш? —кучно ми е!

2
00:00:05,585 --> 00:00:07,576
ќще малко.

3
00:00:13,526 --> 00:00:16,086
Ћовлиин, изчакай ме в
ресторанта. »двам след минута.

4
00:00:18,164 --> 00:00:19,597
ƒобре!

5
00:00:27,106 --> 00:00:29,097
“р¤бваше да си в ћа¤ми.

6
00:00:29,275 --> 00:00:32,108
Ќе, ¬икрам, мол¤ те!
Ќе ме карай да прав¤ това.

7
00:00:32,778 --> 00:00:34,769
–ешението е на ћарко, не мое.

8
00:00:35,281 --> 00:00:38,444
ј ти много добре знаеш,
колко опасен е той.

9
00:00:39,619 --> 00:00:45,455
јко ћарко научи, че си отказал
може да направи всичко.

10
00:00:45,558 --> 00:00:50,291
Ќе! јз не отказвам, просто те
мол¤ да не прав¤ това.

11
00:00:50,630 --> 00:00:52,791
Ќе ме пращай с наркотици.

12
00:00:53,299 --> 00:00:55,631
јко ме хванат знаеш какво
може да се случи.

13
00:00:56,802 --> 00:01:01,796
 аран, ти взе от ћарко
150 000 долара за да залагаш!

14
00:01:02,808 --> 00:01:05,470
Ќ¤маш толкова за да
му ги върнеш.

15
00:01:07,813 --> 00:01:12,807
“ака, че ще правиш това докато
му върнеш парите.

16
00:01:21,327 --> 00:01:23,420
«дравей! јз съм –охан.

17
00:01:24,163 --> 00:01:25,892
ќ,здравей! јз съм Ћовлиин.

18
00:01:27,500 --> 00:01:30,901
Ћовлиин!  акво прекрасно име,
Ћовлиин. - Ѕлагодар¤.

19
00:01:30,970 --> 00:01:32,835
“воите родители са ти дали
много подход¤що име!

20
00:01:33,506 --> 00:01:35,838
¬секи, който те срещне,
ще се влюби в теб!

21
00:01:37,343 --> 00:01:40,835
ћоже ли да седна? - –азбира се.

22
00:01:44,183 --> 00:01:45,844
 акво съвпадение.

23
00:01:46,018 --> 00:01:49,010
«а първи път се срещаме,
не си знаем имената дори,

24
00:01:50,189 --> 00:01:54,182
а аз имам чувството, че
те познавам много добре.

25
00:01:54,527 --> 00:01:56,188
Ѕива си те.

26
00:01:56,262 --> 00:01:57,251
Ѕихте ли желали нещо за пиене?

27
00:01:57,363 --> 00:01:59,524
ўе пиеш ли нещо?
- ола, мол¤. - ƒа, сър.

28
00:02:01,200 --> 00:02:03,361
ќт тук ли си или от »нди¤?

29
00:02:03,536 --> 00:02:07,529
ќт »нди¤. Ќо мисл¤ да се
установ¤ тук.

30
00:02:07,873 --> 00:02:11,206
«ащо? Ќе ти ли харесва в »нди¤?
- Ќе, не това е проблема.

31
00:02:11,377 --> 00:02:14,710
–азбираш ли, аз искам да разшир¤,

32
00:02:14,880 --> 00:02:15,938
да разшир¤ бизнеса си.

33
00:02:16,215 --> 00:02:18,706
¬ »нди¤ имам имоти за милиони.
- Ќаистина ли?

34
00:02:19,218 --> 00:02:22,051
ƒа. јз съм много гол¤м
земевладелец там. - ƒобре!

35
00:02:22,722 --> 00:02:25,213
 акво правиш? ƒнес не караш
ли таксито?

36
00:02:27,393 --> 00:02:29,384
ўо за глупост!  ой си ти?

37
00:02:30,396 --> 00:02:34,389
Ќеверо¤тно! Ќе ме ли позна?
ј разбирам! ћомичето,

38
00:02:35,301 --> 00:02:37,633
впечатление! “ой е много
добър шофьор на такси.

39
00:02:37,737 --> 00:02:40,900
Ўофира много добре! ѕон¤кога
пуска волана и с двете си ръце и кара!

40
00:02:41,407 --> 00:02:44,570
¬ъзползвайте се от това.
ўе се видим по-късно. ѕоухажвай ¤!

41
00:02:46,412 --> 00:02:49,074
„удно кой беше този нахалник!
«а какво говорих?

42
00:02:49,415 --> 00:02:51,246
«емевладелец.

43
00:02:51,317 --> 00:02:53,410
Ќие сме земевладелци отдавна.

44
00:02:54,253 --> 00:02:56,915
ѕравителството конфискува повече
от половината ни собственост.

45
00:02:58,090 --> 00:03:01,082
Ќо все още имам много. ƒори не
знам колко точно им
[...]
Everything OK? Download subtitles