Preview Subtitle for Acab All Cops Are Bastards


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:52,541 --> 00:00:55,141
Полицаи, кучи синове...

2
00:01:05,208 --> 00:01:08,790
Полицаи, кучи синове!

3
00:01:51,500 --> 00:01:53,574
Тук ли ще спиш или се прибираш?

4
00:02:23,625 --> 00:02:26,582
Какво имаш?
- Готина стока.

5
00:02:26,666 --> 00:02:29,040
Един грам, 10 евро.
- Един.

6
00:02:29,708 --> 00:02:31,715
Почакай тук.

7
00:02:58,583 --> 00:03:00,999
Не ме ли видя?

8
00:03:27,041 --> 00:03:30,999
Скапан фашист,
не можеш ли сам да се биеш?

9
00:03:32,375 --> 00:03:34,382
Влизай в колата.

10
00:03:34,916 --> 00:03:36,924
Влизай в колата!

11
00:03:40,750 --> 00:03:44,165
За яко ли се мислите?

12
00:03:44,250 --> 00:03:47,915
Хайде, давайте!

13
00:04:05,166 --> 00:04:08,249
Слушай, ще ти го кажа само веднъж.

14
00:04:09,708 --> 00:04:13,499
Не идвай повече тук,
да си пробутваш дрогата на децата.

15
00:04:16,375 --> 00:04:18,790
Каролина!
- Тате!

16
00:05:02,208 --> 00:05:04,290
Не шавай.

17
00:05:09,625 --> 00:05:12,249
Какво?

18
00:05:12,916 --> 00:05:16,582
Какво по дяволите дрънкаш?
Млъквай.

19
00:05:25,208 --> 00:05:27,224
Колко ли си пил?

20
00:05:59,000 --> 00:06:05,800
< УНАКС ТИЙМ <> UNACS TEAM >

21
00:06:07,000 --> 00:06:13,800
превод от английски:
JJD

22
00:07:21,800 --> 00:07:24,800
ВСИЧКИ ПОЛИЦАИ СА КОПЕЛЕТА

23
00:07:34,750 --> 00:07:37,790
Пуснете ни да минем, имам права.

24
00:07:49,500 --> 00:07:52,499
Имаме право да отидем в Рим!

25
00:07:52,583 --> 00:07:54,657
Отдръпнете се!

26
00:07:59,833 --> 00:08:04,707
Стегнете редиците!
Вие се отдръпнете.

27
00:08:30,833 --> 00:08:33,582
Ей, престани да плюеш!

28
00:08:34,833 --> 00:08:36,833
Ти си лайно!

29
00:08:37,000 --> 00:08:39,082
Разгърнете се!

30
00:09:08,583 --> 00:09:11,040
Това е мястото на Карлето.

31
00:09:12,708 --> 00:09:15,290
А това на брат му.

32
00:09:20,375 --> 00:09:22,707
Когато Карлето дойде, ще стана.

33
00:09:25,133 --> 00:09:27,374
Добра работа, зайо!
Първият ти работен ден,

34
00:09:27,458 --> 00:09:32,332
и счупи две ръце, как се чувстваш?
- Чудесно.

35
00:10:24,875 --> 00:10:27,249
Брат.
- Здравейте, пичове.

36
00:10:27,333 --> 00:10:29,957
Искаш ли?
- Не, мерси.

37
00:10:32,625 --> 00:10:34,682
Какво му има?

38
00:10:44,500 --> 00:10:46,507
Здрасти, мамо.

39
00:10:57,666 --> 00:11:01,040
Не могат ли да те прехвърлят
в друг отряд?

40
00:11:01,125 --> 00:11:03,915
Заплащането е по-добро.

41
00:11:28,416 --> 00:11:31,207
Какво по дяволите е това?
Какво искат?

42
00:11:31,291 --> 00:11:33,790
Да ни изхвърлят на улицата,
както се заканиха.

43
00:11:33,875 --> 00:11:38,665
Но са забравили друго:
Да ти намерят друго място.

44
00:11:48,166 --> 00:11:53,290
..на пристанището за Рим,
бяха спрени от полицията.


45
00:11:53,375 --> 00:11:56,999
Демонстрантите настояват
за спешни мерки...


46
00:11:57,083 --> 00:12:01,665
Отрядът ти става все по-известен.
- Стига, Мария.

47
00:12:19,041 --> 00:12:21,049
Къде отива?

48
00:12:22,291 --> 00:12:25,832
Разбрахме се да не излиза за месец.

49
00:12:26,583 --> 00:12:29,040
Опитай се ти да му го кажеш.

50
00:12:29,125 --> 00:12:32,832
И ще стигне в управлението за сбиване,
не може да прави каквото си иска.

51
00:12:32,916 --> 00:12:35,790
Мен не ме слуша.

52
00:12:37,750 --> 00:12:43,624
Виж, ако си повече в къщи можеш
да
[...]
Everything OK? Download subtitles