Preview Subtitle for Agneepath


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:33,467 --> 00:00:36,810
"Слава на Бог Ганеша!
Слава на Бог Ганеша!"


2
00:00:37,010 --> 00:00:40,084
"Слава на Бог Ганеша!
Слава на Бог Ганеша!"


3
00:00:40,184 --> 00:00:43,170
"Слава на Бог Ганеша!
Слава на Бог Ганеша!"


4
00:00:43,270 --> 00:00:47,891
"Слава на Бог Ганеша!
Слава на Бог Ганеша!"


5
00:01:18,168 --> 00:01:22,058
Министерството на здравеопазването
предупреждава:

6
00:01:22,158 --> 00:01:31,248
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ВРЕДИ НА ЗДРАВЕТО ВИ

7
00:01:32,455 --> 00:01:37,179
Специални благодарности на
КАТРИНА КАИФ

8
00:01:42,746 --> 00:01:45,294
"Огнен път 1990" беше
необикновен филм за баща ми.


9
00:01:45,295 --> 00:01:48,006
Възхитителният талант на чичо
Амит - А. Баччан, както и този на


10
00:01:48,041 --> 00:01:50,825
Мукул С. Ананд, станаха за пример
в Дхарма Пръдакшънс.


11
00:01:50,860 --> 00:01:53,371
Преработката, реконструкцията
и адаптацията на "Огнен път "


12
00:01:53,406 --> 00:01:56,486
е скромният ни начин да покажем
уважението си към филма,


13
00:01:56,521 --> 00:02:00,157
който постигна култов успех
през годините. Каран Джохар.


14
00:02:06,833 --> 00:02:09,958
КАРАН ДЖОХАР
представя


15
00:02:11,018 --> 00:02:16,022
..:::ОГНЕН ПЪТ:::..

16
00:02:19,021 --> 00:02:22,974
1977 г. Село Мандва, Махаращра

17
00:02:23,575 --> 00:02:29,974
Аварийното спиране на фабриката
за сол в село Мандва е отменено...


18
00:02:32,252 --> 00:02:35,421
Шамбу, синко, фабриката
за сол получи лиценз.

19
00:02:35,555 --> 00:02:39,072
Вземи. Иди и кажи на учителя. Върви.

20
00:02:42,829 --> 00:02:46,392
Здравейте, наемодателю.
- Здравейте, наемодателю.

21
00:02:46,433 --> 00:02:49,934
Господин учителят е тук!
- Здравейте, учителю.

22
00:02:54,841 --> 00:02:58,180
Здравейте, учителю.
- Благословете ме, учителю!

23
00:03:00,089 --> 00:03:03,274
Здравейте, г-н наемодателю!
- Какво става, учителю?

24
00:03:03,750 --> 00:03:07,919
Изглежда, че тук всички
поздравяват само вас.

25
00:03:07,920 --> 00:03:12,065
Какво говорите?!
- Сестро, сестро, Виджай дойде!

26
00:03:27,637 --> 00:03:31,188
Виджу, качи се догоре!

27
00:03:36,283 --> 00:03:39,095
Браво! Браво!

28
00:03:39,619 --> 00:03:42,799
Браво!
- Учителю, вижте!

29
00:03:44,558 --> 00:03:47,084
Сухасини!
- Какво?

30
00:03:56,636 --> 00:03:58,834
Браво!

31
00:04:08,015 --> 00:04:13,446
Сурия, това е малко.
- Засега ти е достатъчно.

32
00:04:13,620 --> 00:04:16,927
Сурия, всеки участва и трябва
да получи равен дял от парите.

33
00:04:17,023 --> 00:04:19,685
Ей, тарикат, ти си взе своя дял.

34
00:04:19,792 --> 00:04:23,121
Не се притеснявай за останалите.
Не се прави на герой.

35
00:04:23,230 --> 00:04:26,358
Настоявам да ги разделиш по-равно!
- Абе, разкарай се!

36
00:04:26,933 --> 00:04:30,797
Ето ти равната подялба.
Да вървим.

37
00:04:31,638 --> 00:04:34,014
Сурия!

38
00:04:48,154 --> 00:04:51,205
Виджай, спри! Какво правиш? А?

39
00:04:51,891 --> 00:04:54,146
Виджай, казах да спреш!

40
00:04:55,262 --> 00:04:57,458
Татко, това са нашите пари...
- Виджай!

41
00:05:30,263 --> 00:05:33,863
Виджай, никога през живота си
не трябва да плачеш.

42
00:05:34,234 --> 00:05:38,338
Тогава какво да правя? Да коленича
пред хората и да им се моля?

43
00:05:38,438 --> 00:
[...]
Everything OK? Download subtitles