Preview Subtitle for Agneepath


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:27,078 --> 00:00:31,043
>>> ОГНЕН ПЪТ <<<

1
00:00:40,640 --> 00:00:43,804
Не се обръщай.
Гледай там.

2
00:00:44,444 --> 00:00:47,712
Целият свят се покланя
на изгряващото слънце,

3
00:00:47,714 --> 00:00:50,990
защото то дава светлина на цялата земя.

4
00:00:51,451 --> 00:00:55,587
Но татко, слънцето свети само през деня,

5
00:00:55,989 --> 00:00:58,923
а в града има светлина даже и през нощта.

6
00:00:58,925 --> 00:01:02,158
Хората в града също ли се кланят
на светлината ?

7
00:01:05,131 --> 00:01:09,331
Хората в града се кланят на богатството,
не на светлината.

8
00:01:09,469 --> 00:01:12,805
А тези, които са влюбени
в богатството, живеят в лъжи

9
00:01:12,806 --> 00:01:14,633
и често вървят по грешен път.

10
00:01:14,674 --> 00:01:16,039
Защо, татко ?

11
00:01:16,142 --> 00:01:19,841
Защото по пътя на истината
е трудно да се върви.

12
00:01:21,147 --> 00:01:23,440
Пътят на истината е огнен.

13
00:01:23,483 --> 00:01:26,143
Огнен път ?
- Не помниш ли поемата ?

14
00:01:26,152 --> 00:01:27,449
Да, помня я.

15
00:01:27,754 --> 00:01:30,314
" О, пътнико по огнения път "

16
00:01:30,757 --> 00:01:37,185
" Ако срещнеш дърво по пътя си "

17
00:01:37,497 --> 00:01:45,461
" Не търси и сянка от листо,
тъй като пътят е в огън "

18
00:01:46,206 --> 00:01:50,734
" Пристъпи неуморно и без почивка
по огнения път "

19
00:01:50,910 --> 00:01:52,468
" Обещай това пред себе си "
- Не !

20
00:01:52,912 --> 00:01:55,380
Обещай !
- Добре, обещавай.

21
00:01:55,782 --> 00:01:59,081
" О, пътнико по огнения път "

22
00:01:59,519 --> 00:02:01,487
Нататък го забравих, татко.

23
00:02:01,988 --> 00:02:03,256
" Така ти ще пребродиш "

24
00:02:03,256 --> 00:02:11,220
" през море от сълзи, пот и кръв "

25
00:02:12,265 --> 00:02:15,428
" О, пътнико по огнения път "

26
00:02:16,102 --> 00:02:17,894
Какво значи това, татко ?

27
00:02:18,071 --> 00:02:22,074
Ако за постигане на целите си,

28
00:02:22,075 --> 00:02:25,740
човек пролива сълзи, пот и кръв,

29
00:02:25,945 --> 00:02:29,146
то никакви трудности
не могат да го спрат.

30
00:02:29,215 --> 00:02:32,514
Никога няма да забравя тази поема.
Обещавам.

31
00:02:33,386 --> 00:02:35,786
Това е добре синко.
- Г-н учител !

32
00:02:36,156 --> 00:02:41,093
Скоро ще имаме ток.
Инженерът е вече тук.

33
00:02:41,561 --> 00:02:43,722
Шикша ! Ей, Шикша !

34
00:02:45,565 --> 00:02:50,227
Виджай, колко пъти ти казвам
да не тичаш така. Внимавай къде стъпваш.

35
00:02:50,570 --> 00:02:52,367
Ей, Шикша !
- Какво има, батко ?

36
00:02:52,572 --> 00:02:55,132
Защо седиш пред тия свещи ?
Забрави ги !

37
00:02:55,275 --> 00:02:57,273
Много скоро у дома ще засвети слънце.

38
00:02:57,310 --> 00:02:59,676
Какво значи това ?
- Скоро ще имаме ток !

39
00:02:59,913 --> 00:03:02,310
Това е г-н Матхур, главният инженер.

40
00:03:02,315 --> 00:03:04,945
Здравейте, г-не.
- Той е тук за електричеството.

41
00:03:05,251 --> 00:03:09,348
Докато проектът завърши,
ще е гост в дома ни.

42
00:03:09,422 --> 00:03:10,946
Заповядайте, г-н Матхур.
- Благодаря.

43
00:03:13,860 --> 00:03:16,428
Селото ни ще се възроди,

44
00:03:16,429 --> 00:03:20,460
след прекарването на електричество.

45
00:03:20,466 --> 00:03:22,397
Да.
- Елате с мен.

46
00:03:23,069 --> 00:03:25,330
Това е училището
[...]
Everything OK? Download subtitles