Preview Subtitle for Buds


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:13,556 --> 00:00:16,664
ВЪЗДУШНИЯТ БЪД

2
00:00:17,103 --> 00:00:23,097
Превод и тайминг: papy2000
subs.unacs.bg и zamunda.net

3
00:00:54,332 --> 00:00:59,811
Добре дошли във Фърнфийлд.
Място, където всичко е възможно.


4
00:01:31,240 --> 00:01:33,320
По дяволите.

5
00:01:38,840 --> 00:01:41,920
Хайде, помяр. Време е за шоу.

6
00:01:42,240 --> 00:01:45,000
Ела тук.
Стой мирен.

7
00:01:47,600 --> 00:01:49,800
Не ме карай да използвам това.

8
00:01:54,800 --> 00:01:57,000
Здравей. Ние сме от
"Клоунът и кучето".

9
00:02:00,000 --> 00:02:04,040
Деца, време е за забавления!

10
00:02:06,120 --> 00:02:08,440
Така, сега ще ви кажа
какво ще правим.

11
00:02:08,560 --> 00:02:11,840
Ще започнем с въртене на чиния.
Става ли?

12
00:02:23,400 --> 00:02:26,400
Сигурен съм, че няма да
познаете какво е това.

13
00:02:35,800 --> 00:02:37,800
Избери си карта.
Каквато и да е.

14
00:02:41,200 --> 00:02:44,080
Сега ще поставим чинията
в устата ни!

15
00:02:49,160 --> 00:02:51,800
Отиде малко по-навътре.

16
00:03:07,000 --> 00:03:09,480
Добре, куче. Твой ред е.

17
00:03:20,040 --> 00:03:22,120
Още веднъж.

18
00:03:23,360 --> 00:03:26,560
И сега големият финал, деца!

19
00:03:31,680 --> 00:03:33,440
Къде си?!

20
00:03:33,520 --> 00:03:35,520
Върни се!

21
00:03:46,600 --> 00:03:48,840
Тортата ми!

22
00:04:01,200 --> 00:04:04,200
Ще ви бъде ли проблем да дадете
някоя препоръка за мен?

23
00:04:05,280 --> 00:04:08,320
Хайде, влизай!
Предупредих те!

24
00:04:08,440 --> 00:04:10,880
Дадох ти шанс, бълхясал помяр.

25
00:04:10,960 --> 00:04:13,360
Отиваш в приют!

26
00:04:13,440 --> 00:04:16,640
Чуваш ли ме?
Отиваш в приют!

27
00:04:19,560 --> 00:04:22,160
Мразя купони за
рождени дни!

28
00:04:22,240 --> 00:04:26,480
Мразя децата!
Мразя да бъда клоун!

29
00:04:28,360 --> 00:04:31,440
Не мога да понасям тортите
за рождени дни!

30
00:04:38,120 --> 00:04:41,200
Приютът за кучета ли е?
Имам зло куче.

31
00:04:41,600 --> 00:04:43,880
Не, ужасно куче е.
Опасно е!

32
00:04:44,920 --> 00:04:47,120
Водя ви го веднага!

33
00:04:48,760 --> 00:04:52,200
Не, не знам къде се намирате.
Затова ви се обаждам.

34
00:04:53,480 --> 00:04:56,120
Какво? А да, знам къде се намира.

35
00:04:56,200 --> 00:04:58,920
Ще съм там до 15-20 минути.

36
00:05:00,560 --> 00:05:03,440
Да. Ами, не. Имам карта в колата.

37
00:05:50,280 --> 00:05:52,960
О, Господи!

38
00:05:54,080 --> 00:05:56,440
Добре ли си?
Добре ли си, миличка?

39
00:05:56,560 --> 00:06:00,800
Не!
- Боже, едва не получих сърдечен удар.

40
00:06:00,920 --> 00:06:03,760
Какво по дяволите прави тази
кутия на средата на пътя?

41
00:06:03,840 --> 00:06:06,920
Всички сме добре.
Всичко е наред.

42
00:06:30,720 --> 00:06:35,120
Не е ли прекрасно? А и новата ми
работа е на 10 минути от тук.

43
00:06:35,400 --> 00:06:37,440
Казах ли ти, че фабриката
за салфетки "Фърнфийлд"

44
00:06:37,520 --> 00:06:40,720
е третата по големина фабрика за
салфетки в цяла Северна Америка?

45
00:06:40,880 --> 00:06:43,080
Пристигнахме.

46
00:06:56,080 --> 00:06:58,120
Та, какво мислиш?

47
00:07:22,680 --> 00:07:26,000
Катастрофа отнема живота
на тестов пилот.


48
00:08:05,160 --> 00:08:08,320
Притеснявам се, че ще започне 3 месеца
след като е започнала учебната година.

49
00
[...]
Everything OK? Download subtitles