Preview Subtitle for Movie Stars


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:04,768 --> 00:00:08,168
АЛФРЕД ХИЧКОК
ПРЕДСТАВЯ

2
00:00:27,850 --> 00:00:29,855
Добър вечер.

3
00:00:30,018 --> 00:00:34,465
Бях на Марс, за откриването
на нова телевизионна станция.

4
00:00:34,757 --> 00:00:36,595
Всичко това е част от една схема,

5
00:00:36,758 --> 00:00:40,093
да дадем най-доброто
от напредъка ни на марсианците

6
00:00:40,256 --> 00:00:43,680
или "мартинитата",
както предпочитат да ги наричат.

7
00:00:43,827 --> 00:00:45,535
Те са високоинтелигентни.

8
00:00:45,698 --> 00:00:49,070
Опитите ми да ги образовам
бяха много успешни.

9
00:00:49,234 --> 00:00:52,134
Само за минути
вече можеха да напишат:

10
00:00:52,298 --> 00:00:54,705
"Земляни отиват у дома".

11
00:00:54,869 --> 00:00:57,765
Използваха двамата ми спътници,
за да оформят буквите.

12
00:00:57,928 --> 00:01:00,215
Беше много приятно.

13
00:01:00,378 --> 00:01:03,322
Както несъмнено вече предполагате,

14
00:01:03,586 --> 00:01:09,008
днешния епизод е озаглавен
"Марта Мейсън, филмовата звезда".

15
00:01:11,165 --> 00:01:15,165
ДЖУДИТ ЕВЕЛИН и РОБЪРТ ЕМХАРД
в

16
00:01:15,458 --> 00:01:21,458
МАРТА МЕЙСЪН,
ФИЛМОВАТА ЗВЕЗДА

17
00:01:36,537 --> 00:01:39,850
Хенри!
- Качвам се.

18
00:01:40,013 --> 00:01:43,631
Извинявай, скъпа,
тази сутрин се успах.

19
00:01:45,017 --> 00:01:49,775
Срещата на Ложата се проточи,
да четем доклада на ковчежника.

20
00:01:50,117 --> 00:01:52,525
Но беше много интересно.

21
00:01:52,689 --> 00:01:55,691
За теб може да е интересно,
но аз не искам да чувам за това.

22
00:01:55,855 --> 00:01:59,835
Ставаш приказлива,
когато си пиеш кафето.

23
00:02:00,057 --> 00:02:04,691
Как ли са се събуждали,
преди да бъде изобретено кафето?

24
00:02:05,097 --> 00:02:07,792
Мълчаливо.

25
00:02:07,955 --> 00:02:11,210
Добре казано.
Мълчаливо.

26
00:02:11,697 --> 00:02:14,220
Трябва да го запомня.

27
00:02:14,384 --> 00:02:17,701
Как мина вечерта?
Надявам се, не си била самотна.

28
00:02:17,865 --> 00:02:20,175
Справих се.

29
00:02:20,338 --> 00:02:24,211
Не обичам да те оставям сама
по този начин,

30
00:02:24,374 --> 00:02:27,901
но е само веднъж седмично
и Ложата е важна.

31
00:02:28,065 --> 00:02:32,512
Тогава защо не отидеш в още една?
- Не бих го направил.

32
00:02:33,915 --> 00:02:37,910
Да принадлежи към една Ложа
е граждански дълг на всеки човек.

33
00:02:38,073 --> 00:02:41,062
Но към две е егоистично.

34
00:02:41,226 --> 00:02:45,646
Аз не съм такъв,
да пренебрегна жена си и дома.

35
00:02:50,775 --> 00:02:53,275
ЖИВОТЪТ И ЛЮБОВТА
НА МАРТА МЕЙСЪН

36
00:02:55,930 --> 00:02:57,935
Какво има за закуска?

37
00:02:58,098 --> 00:03:01,180
Не знам. Защо не видиш
какво има долу?

38
00:03:01,344 --> 00:03:04,226
Не можеш ли да си приготвиш
нещо сам тази сутрин?

39
00:03:04,417 --> 00:03:07,042
Искаш да отида в офиса
на празен стомах?

40
00:03:07,206 --> 00:03:09,743
Да правя кафе
е най-доброто ми умение.

41
00:03:09,906 --> 00:03:13,994
Не ми е добре.
Направо заспивам.

42
00:03:14,197 --> 00:03:17,182
Каза, че щеше да ставаш рано
тази сутрин, помниш ли?

43
00:03:17,345 --> 00:03:20,516
Има нов филм с тази актриса.

44
00:03:21,057 --> 00:03:26,384
Как се казваше?
Знаеш де, тази, на която приличаш.

45
00:03:28,857 --> 00:03:31,904
Мислиш се за голям умник.

46
00:03:32,068 --> 00:03:34,812
Обзала
[...]
Everything OK? Download subtitles