Preview Subtitle for Double Or Nothing


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:03,670 --> 00:00:05,247
Безнадеждно е.

2
00:00:05,505 --> 00:00:08,789
Не мога да прочета имената на клиентите
на половината от тези файлове.

3
00:00:09,049 --> 00:00:12,463
Какво е това? Фриз, Фризана, Фризлекар?
Какво ти говори това?

4
00:00:12,718 --> 00:00:15,552
Мисля, че е Фризилка.

5
00:00:16,262 --> 00:00:19,761
О, да. Те са онази демонска двойка, която се обади
миналата седмица за заселникът в тяхната бърлога.

6
00:00:20,015 --> 00:00:22,222
Предполагаше се Уесли да...

7
00:00:24,395 --> 00:00:26,303
Предполагаше се да се погрижи за това.

8
00:00:26,479 --> 00:00:29,728
-Е, предполагам, че беше твърде зает да краде бебето.
-Недей.

9
00:00:30,231 --> 00:00:31,809
Ясно?

10
00:00:32,775 --> 00:00:36,024
Как върви?
Някакъв напредък с нерешените случаи?

11
00:00:36,278 --> 00:00:40,404
-Известен.
-Твърде много са, за да ги проследиш.

12
00:00:40,864 --> 00:00:43,900
Все пак, в такива времена,
е добре да си зает.

13
00:00:44,158 --> 00:00:46,862
Хвърлете се в работа.
Останете активни.

14
00:00:47,119 --> 00:00:49,787
Лорн, той изгуби единственото дете,
което някога ще има.

15
00:00:50,038 --> 00:00:53,702
Оу, захарче, знам. Знам.

16
00:00:53,915 --> 00:00:57,332
-Просто искам да поговори с нас.
-Може би ще е по-сигурно да го оставим сам за малко.

17
00:00:57,585 --> 00:01:00,835
Сигурен съм, че яростта е отминала,
но наистина ли искате да разберете от първа ръка?

18
00:01:01,046 --> 00:01:03,880
Сигурна съм, че не планира да...

19
00:01:03,965 --> 00:01:06,206
...довърши това, което започна в болницата.

20
00:01:06,468 --> 00:01:09,384
Само, защото Уесли е твърде умен
да си покаже лицето наоколо.

21
00:01:11,304 --> 00:01:15,550
Върнахме се!
И носим подаръци.

22
00:01:18,810 --> 00:01:20,601
Какво е станало?

23
00:01:49,624 --> 00:01:52,079
Ужасно съжалявам.

24
00:02:10,474 --> 00:02:12,217
Край на залаганията.

25
00:02:12,476 --> 00:02:14,598
Край на залаганията.
Колелото се върти.

26
00:02:17,604 --> 00:02:19,596
Залгайте, залагайте!

27
00:02:25,527 --> 00:02:30,152
Шеста маса. Онзи в синьо.
Държи поп в лявата си ръка.

28
00:02:31,156 --> 00:02:32,947
И, Бени...

29
00:02:33,449 --> 00:02:37,824
...вземи само лявата ръка. Все още можем
да направим пари от дясната.

30
00:02:38,661 --> 00:02:39,858
Ти.

31
00:02:43,205 --> 00:02:44,617
Добре.

32
00:02:45,459 --> 00:02:47,865
Доведи го.
Стойността му се покачи.

33
00:02:49,711 --> 00:02:52,119
Време е да взема душата му.

34
00:02:58,342 --> 00:03:01,675
Ейнджъл - 3х18
Двойно или нищо

35
00:04:12,690 --> 00:04:15,097
Просто съм тук, нали?

36
00:04:26,992 --> 00:04:30,158
-Тази къща е изпълнена с тъга.
-На мен ли го казваш.

37
00:04:30,411 --> 00:04:32,654
Домът е там където е сърцето,
но тези сърца са разбити.

38
00:04:32,914 --> 00:04:36,247
Най-голямото ми желание е да помогна
на моята принцеса когато има нужда.

39
00:04:36,458 --> 00:04:39,743
Вече и донесох дрехи и храна,
за нейния шив-ротх с Ейнджъл.

40
00:04:39,961 --> 00:04:44,171
Бдението за отнемане.
Почти бях забравил тази дума.

41
00:04:44,422 --> 00:04:47,956
Не можем да направим друго за тяхната болка.
Заради това ли си тръгваш?

42
00:04:48,175 --> 00:04:50,381
Аз? Не, не, тези са....

43
00:04:50,635 --> 00:04:53,754
-Не са мои.
-Тогава са на Уесли?

44
00:04:54,013 --> 00:04:57,42
[...]
Everything OK? Download subtitles