Preview Subtitle for Ankahee


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:08,915 --> 00:01:13,318
ўе те срещна по този начин.

2
00:01:13,487 --> 00:01:17,719
Ќикога не съм и помисл¤л.

3
00:01:18,792 --> 00:01:22,922
» този живот.

4
00:01:23,597 --> 00:01:27,624
ўе те срещна по този начин.

5
00:01:27,768 --> 00:01:32,535
Ќикога не съм и помисл¤л.

6
00:01:32,639 --> 00:01:37,338
» този живот.

7
00:01:37,411 --> 00:01:52,023
ўе стана аромат в ръцете ти.

8
00:01:52,359 --> 00:01:56,420
ўе те срещна по този начин.

9
00:01:56,496 --> 00:02:01,365
Ќикога не съм и помисл¤л.

10
00:02:01,568 --> 00:02:06,369
» този живот.

11
00:02:14,181 --> 00:02:17,810
“и... ти беше н¤къде.

12
00:02:17,884 --> 00:02:22,787
Ќо беше нищо за мен.

13
00:02:23,723 --> 00:02:27,659
јз... аз б¤х н¤къде.

14
00:02:27,727 --> 00:02:32,994
Ќо б¤х нищо за теб.

15
00:02:33,133 --> 00:02:42,508
—ега светът стана толкова малък.

16
00:02:42,576 --> 00:02:49,675
“и се изгуби в мо¤ път.

17
00:02:49,749 --> 00:02:56,621
ј аз се подслоних в теб.

18
00:02:56,723 --> 00:03:01,751
ўе те срещна по този начин.

19
00:03:01,828 --> 00:03:05,855
Ќикога не съм и помисл¤л.

20
00:03:05,999 --> 00:03:10,936
» този живот...

21
00:03:55,982 --> 00:03:57,074
«дравей, мамо.

22
00:04:00,954 --> 00:04:02,478
»двал ли е н¤кой?

23
00:04:03,990 --> 00:04:06,151
—амо тази кола
изпратиха от ћумбай.

24
00:04:08,495 --> 00:04:12,795
 ой ¤ изпрати!
- Ѕаща ти.

25
00:04:17,537 --> 00:04:22,497
»зпратил е това писмо за теб.
»ска да се срещне с теб

26
00:05:48,294 --> 00:05:53,823
ћамо, взех решение.
Ќ¤ма да се срещна с него.

27
00:05:59,639 --> 00:06:01,937
ѕреди шестнадесет години
той ни напусна.

28
00:06:02,942 --> 00:06:04,603
ѕрез годините на детството си
положих много усили¤ да...

29
00:06:04,678 --> 00:06:07,238
го изхвърл¤ от сърцето си.

30
00:06:08,615 --> 00:06:12,745
» днес... когато вече
почти го забравих...

31
00:06:12,819 --> 00:06:18,257
с едно писмо иска да ме
върне отново в живота си.

32
00:06:19,259 --> 00:06:23,923
“ой е все същи¤т егоист.
Ќикак не се е променил.

33
00:06:24,964 --> 00:06:27,626
Ќ¤ма да те принуждавам
да се срещаш с него.

34
00:06:28,635 --> 00:06:32,027
Ќо ако съм причината, за това,
че ти не искаш да идеш...

35
00:06:32,105 --> 00:06:34,837
...тогава ме забрави за малко.

36
00:06:37,811 --> 00:06:40,837
Ќ¤ма значение какви са били
отношени¤та ни през годините...

37
00:06:41,648 --> 00:06:45,674
по-важното е какво мислиш ти,
като негова дъщер¤.

38
00:06:46,119 --> 00:06:47,177
«ащо?

39
00:06:48,788 --> 00:06:54,691
ѕрез всичките години той помислил
ли е за мен, като мой баща?

40
00:06:54,794 --> 00:06:58,730
 олко пъти се е обадил да ме
попита как съм и какво прав¤?

41
00:06:58,832 --> 00:07:01,600
ћислиш ли, че ми липсва?

42
00:07:01,735 --> 00:07:02,861
ƒа, мамо!

43
00:07:07,173 --> 00:07:10,564
 огато тр¤бваше да ме учи
на първите ми стъпки...

44
00:07:10,643 --> 00:07:14,735
да ме държи за ръка, тогава
той ¤ пусна и си замина.

45
00:07:14,746 --> 00:07:16,878
ј днес когато вече се
чувства самотен...

46
00:07:16,949 --> 00:07:19,683
...иска да ме държи за ръка!

47
00:07:20,754 --> 00:07:22,381
 акво си мисли той!

48
00:07:23,757 --> 00:07:25,691
„е като изпрати една хартийка...

49
00:07:25,759 --> 00:07:28,250
и луксозен автомобил,
ще тичам към него?

50
00:07:30,864 --> 00:07
[...]
Everything OK? Download subtitles