Preview Subtitle for Arsene Lupin


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:17,967 --> 00:00:20,720
Ромен Дюри

2
00:00:22,887 --> 00:00:25,321
Кристин Скот Томас

3
00:00:25,567 --> 00:00:27,603
Паскал Грегъри

4
00:00:27,767 --> 00:00:29,644
Ева Грин

5
00:00:29,927 --> 00:00:34,205
АРСЕН ЛЮПЕН

6
00:01:14,407 --> 00:01:15,965
По мотиви от романа
"Графиня Калиостро"


7
00:01:19,727 --> 00:01:23,356
филм на
Жан Пол Саломе

8
00:01:39,567 --> 00:01:41,922
Нормандия 1882 година

9
00:01:42,007 --> 00:01:44,567
Малко назад!
Внимавай за защитата!

10
00:01:44,607 --> 00:01:45,926
Назад! Стъпка назад!
Пак!

11
00:01:46,007 --> 00:01:47,235
Опорният крак!

12
00:01:47,367 --> 00:01:49,756
Стъпка напред! Ето така.
Раз!

13
00:01:49,847 --> 00:01:51,883
Два! Три!

14
00:01:51,927 --> 00:01:55,078
Бъди по-нежен с него.
Той е още дете!

15
00:01:55,127 --> 00:01:58,199
Чу ли, Арсен!
По-нежно с татко ти.

16
00:01:58,287 --> 00:02:02,678
Защита. Стъпка назад.
Хайде! Още веднъж!

17
00:02:15,607 --> 00:02:18,758
Дори, затова че си моя сестра,
заслужаваш нещо повече,

18
00:02:19,567 --> 00:02:21,205
от мъж без титла и пари.

19
00:02:21,247 --> 00:02:23,044
И с глупаво име.

20
00:02:23,087 --> 00:02:25,521
Анриет Люпен!
Добре ли ти звучи.

21
00:02:26,687 --> 00:02:28,200
О, забравих
професията му!

22
00:02:28,247 --> 00:02:31,364
Преподавател по борба.
Да се бие с всички тези глупаци.

23
00:02:31,447 --> 00:02:34,166
Харесва ми...
а това е главното!

24
00:02:34,247 --> 00:02:37,364
Притежава най-важното.

25
00:02:37,447 --> 00:02:39,119
Не за всеки би
могло да се каже това.

26
00:02:42,567 --> 00:02:44,523
Защита. Ето така.
Сега назад.

27
00:02:48,367 --> 00:02:50,437
Уверен си,
че ще ударя с дясната,

28
00:02:50,487 --> 00:02:52,842
но в следващия момент,
те удрям с лявата.

29
00:02:59,247 --> 00:03:02,125
Ти отвърна поглед и аз,
се възползвах от това.

30
00:03:03,247 --> 00:03:04,885
Това е ключът - да отвлечеш
вниманието на противника.

31
00:03:05,007 --> 00:03:07,441
Запомни го.
И ще станеш непобедим.

32
00:03:07,487 --> 00:03:08,317
Теофрас Люпен?

33
00:03:08,967 --> 00:03:11,276
- Защита...
- Теофрас Люпен!

34
00:03:11,327 --> 00:03:13,443
По заповед на прокурора на
Републиката вие сте арестуван.

35
00:03:17,007 --> 00:03:20,044
Последвайте ни!
А ти остани там.

36
00:03:20,087 --> 00:03:20,997
Не докосвайте сина ми!

37
00:03:22,527 --> 00:03:23,926
Успокойте се!

38
00:03:37,927 --> 00:03:39,485
Арсен! Побързай!

39
00:03:49,887 --> 00:03:50,956
Тате!

40
00:03:53,847 --> 00:03:55,803
Стой, стой!
Стой, или ще стрелям!

41
00:03:55,887 --> 00:03:57,400
Не!

42
00:04:01,927 --> 00:04:05,966
Херцог, моля ви! Кажете им,
че Теофрас не е крадец.

43
00:04:06,007 --> 00:04:07,759
Кажете им, кажете им!

44
00:04:07,807 --> 00:04:08,692
Не е толкова просто, бедната ми.

45
00:04:08,727 --> 00:04:09,796
Действията му говорят
сами за себе си.

46
00:04:10,287 --> 00:04:13,404
Вашият мъж опозори семейството ни.

47
00:04:15,887 --> 00:04:18,162
Необходимо е да го обсъдим.

48
00:04:19,367 --> 00:04:20,641
След всичко случило се,не мога да
ви позволя да останете в замъка.

49
00:04:32,047 --> 00:04:33,196
Махни се от пътя!

50
00:04:36,047 --> 00:04:39,437
Това е Мария Антоанета.
Била е влюбена в наш пра-дядо.

51
00:04:39,567 --> 00:04:40,602
И преди да умре, му е подар
[...]
Everything OK? Download subtitles