Preview Subtitle for Auditions


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:30,400 --> 00:00:34,520
"Скъпа мамо, оздравявай скоро."

2
00:00:43,600 --> 00:00:46,000
Кажете на старшата сестра да остане.

3
00:00:53,640 --> 00:00:56,080
Риоко, Риоко...

4
00:00:58,000 --> 00:01:00,920
Риоко, Риоко...

5
00:01:07,120 --> 00:01:08,600
Добър ден!

6
00:01:31,160 --> 00:01:32,880
Съжалявам.

7
00:01:36,560 --> 00:01:38,320
17:28.

8
00:02:22,280 --> 00:02:26,400
Донесох това за мама.

9
00:03:14,040 --> 00:03:18,840
7 години по-късно.

10
00:03:23,080 --> 00:03:26,960
Хайде да се прибираме.
Вълните са прекалено високи.

11
00:03:32,160 --> 00:03:35,360
Тате, пак ли нямаше късмет?

12
00:03:35,720 --> 00:03:40,200
Не разбираш.
Искам само високите.

13
00:03:42,000 --> 00:03:46,640
Предпочитам истински момичета
пред въображаеми големи риби.

14
00:03:46,680 --> 00:03:47,680
Ами...

15
00:03:48,240 --> 00:03:50,960
Когато пораснеш, ще разбереш.

16
00:03:51,040 --> 00:03:53,520
Нарича се романтика.

17
00:03:57,920 --> 00:03:59,240
Здравейте

18
00:04:00,760 --> 00:04:04,640
Направих плановете.
Ще ги донеса утре.

19
00:04:04,840 --> 00:04:07,400
Да... Ехо?

20
00:04:09,280 --> 00:04:11,800
Съжалявам, трябва да тръгвам.

21
00:04:28,720 --> 00:04:33,000
Това е прекалено много за нас.
Ще го разделим с Ри.

22
00:04:40,520 --> 00:04:44,680
Вече не водиш приятели вкъщи.
Всичко наред ли е?

23
00:04:45,240 --> 00:04:49,000
Знаеш ли, че платиката в
Черно море първо е от мъжки пол?

24
00:04:49,200 --> 00:04:50,400
Какво?

25
00:04:50,680 --> 00:04:54,000
Когато достигне 15cm дължина
става еднополова.

26
00:04:54,080 --> 00:04:56,240
После сменя пола си на женски.

27
00:04:57,320 --> 00:04:58,360
Сериозно?

28
00:05:00,640 --> 00:05:02,360
Ами тази?

29
00:05:03,880 --> 00:05:06,960
Видяхме яйчници.

30
00:05:07,880 --> 00:05:09,520
Така ли?

31
00:05:10,400 --> 00:05:14,280
Не знам много за яйчниците.

32
00:05:15,600 --> 00:05:19,120
Вече не изглеждаш млад.

33
00:05:20,440 --> 00:05:21,440
Моля?

34
00:05:22,120 --> 00:05:24,080
Изглеждаш обикновен.

35
00:05:29,840 --> 00:05:31,160
Ганг!

36
00:05:43,000 --> 00:05:47,040
Тате, защо не се ожениш пак?

37
00:05:50,040 --> 00:05:52,520
Защо каза това?

38
00:05:52,560 --> 00:05:55,560
Ами така си мисля просто.

39
00:06:16,080 --> 00:06:18,160
Благодаря за вечерята.

40
00:06:28,600 --> 00:06:30,600
Твой ред е да миеш чиниите.

41
00:07:04,080 --> 00:07:08,840
Прилича на религиозна церемония.

42
00:07:09,400 --> 00:07:13,160
Приличат си.
Самотни са.

43
00:07:14,080 --> 00:07:17,560
Щастливите хора не ходят
на подобни концерти.

44
00:07:17,600 --> 00:07:20,400
Цяла Япония е нещастна.

45
00:07:24,360 --> 00:07:25,720
А ти?

46
00:07:28,680 --> 00:07:30,160
Ти също, нали?

47
00:07:34,920 --> 00:07:36,320
Шефе.

48
00:07:36,480 --> 00:07:40,640
Г-н Уено иска да промени часа
за срещата утре от 13:00 на 15:30.

49
00:07:41,720 --> 00:07:44,280
Няма проблем.
Ще бъда тук.

50
00:07:44,360 --> 00:07:48,080
Ще се отбия до Старц и
ще се срещна с Йошикава довечера.

51
00:07:48,200 --> 00:07:49,520
Няма да се връщам в офиса.

52
00:07:49,600 --> 00:07:53,280
Ако има промяна ще ти се обадя
на мобилния.

53
00:07:53,360 --> 00:07:54,600
Добре.

54
00:08:04,120 --> 00:08:05,560
Е...

55
00:08:07,800 --> 00:08:11,320
Скоро ще се омъжвам.

56
00:
[...]
Everything OK? Download subtitles