Preview Subtitle for Auto Auto


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:25,000 --> 00:00:28,337
Грег Киниър

2
00:00:28,962 --> 00:00:32,299
Уилям Дефо

3
00:00:34,510 --> 00:00:38,764
НА ФОКУС

4
00:02:17,488 --> 00:02:21,575
На барабаните беше Джийн Крупа.
Можете ли да повярвате?

5
00:02:21,742 --> 00:02:26,038
Не, но е точно така. Понякога
ми се ще аз да бях Джийн Крупа.

6
00:02:26,705 --> 00:02:30,709
Но май съм роден в друга ера.
- Робърт Крейн. Робърт.

7
00:02:30,792 --> 00:02:37,257
Това е KNX-CBS,
1070 на AM, 93. 1 на FM.

8
00:02:37,424 --> 00:02:41,845
В Холивуд е прекрасно.
Навън е 25 градуса,

9
00:02:42,012 --> 00:02:44,139
часът е 9: 25.

10
00:02:44,306 --> 00:02:47,518
Да, Джак, знам! Ще се заема.

11
00:02:47,684 --> 00:02:50,896
Това е Джаки Чапман,
нашият тонрежисьор.

12
00:02:51,104 --> 00:02:54,566
По-късно днес Джак ще се
появи в магазина на Ралф

13
00:02:54,775 --> 00:02:57,945
на щанда за пресни плодове,
ако не греша.

14
00:02:58,654 --> 00:03:00,739
Както знаят
редовните ни слушатели,

15
00:03:00,906 --> 00:03:04,743
винаги имаме специален гост,
а днес е наистина специален.

16
00:03:04,952 --> 00:03:08,622
Г-н Клейтън Мур,
Самотният Рейнджър е тук!

17
00:03:08,789 --> 00:03:11,291
Винаги съм искал да
го направим заедно.

18
00:03:11,583 --> 00:03:16,088
Хайде, Силвър, давай!
- Никога няма да ми омръзне.

19
00:03:16,255 --> 00:03:19,258
Хората разпознават ли ви,
когато излизате навън?

20
00:03:19,466 --> 00:03:21,009
Всъщност не.

21
00:03:21,218 --> 00:03:24,263
Може ли да ви разкрием
днес по радиото?

22
00:03:24,429 --> 00:03:28,016
Махнете маската, покажете се?
- За теб винаги, Боб.

23
00:03:28,225 --> 00:03:32,312
По KNX следва Самотният
Рейнджър, който е гол!

24
00:03:32,980 --> 00:03:35,357
Не казвай на Тонто.
- Разбира се, че няма.

25
00:03:35,566 --> 00:03:39,194
Но първо няколко думи от
спонсорите ни от Лъки Страйк.

26
00:03:52,166 --> 00:03:54,668
Винаги съм искал да
направя впечатление.

27
00:03:54,835 --> 00:03:57,838
Знаете как е.
Има такива във всички класи.

28
00:03:58,005 --> 00:04:02,801
Веднъж Еди Кантор ми каза, че
привлекателността е 90% от битката

29
00:04:03,010 --> 00:04:07,097
и беше прав. Е, това съм аз.

30
00:04:07,639 --> 00:04:10,851
Аз съм привлекателен тип.

31
00:04:13,520 --> 00:04:14,855
Сядай, Боб!

32
00:04:16,315 --> 00:04:18,525
Моля те.

33
00:04:18,692 --> 00:04:21,236
След час ще съм
конферансие на един обяд.

34
00:04:21,403 --> 00:04:23,155
Разсмей ме.

35
00:04:23,363 --> 00:04:26,783
Това ли са договорите
за подписване?
- Сядай!

36
00:04:30,329 --> 00:04:33,248
Ушите ти сигурно са
загрели от сутринта.

37
00:04:33,790 --> 00:04:36,710
Закусвах с момчетата от CBS.

38
00:04:36,877 --> 00:04:38,670
Имам нещо много интересно.

39
00:04:38,837 --> 00:04:41,465
Може би точно това,
което търсиш.

40
00:04:42,508 --> 00:04:44,259
Какво?
- Телевизионен сериал!

41
00:04:44,426 --> 00:04:48,388
Довиждане, Лени.
- Изслушай ме! Престани да бягаш!

42
00:04:48,597 --> 00:04:51,558
Мислех, че ще ми предложиш
нещо като Джак Лемън.

43
00:04:51,767 --> 00:04:56,313
Сега изживявам тежък момент.
Трябва ми нещо голямо.

44
00:04:56,480 --> 00:04:58,106
Мога да бъда Джак Лемън.

45
00:04:58,315 --> 00:05:01,026
Ти си Джак Лемън. И Джак Бени.

46
00:05:01,235 --> 00:05:03,362
Тогава ми намери роля.
- За това става дума!

[...]
Everything OK? Download subtitles