Preview Subtitle for Insatiable


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:26,958 --> 00:00:29,158
ЖИВОТЪТ НА ПТИЦИТЕ

2
00:00:30,000 --> 00:00:32,459
с Дейвид Атънбъроу

3
00:00:37,560 --> 00:00:42,515
Ако пътуваш по въздуха е много важно
да си колкото се може по-лек.

4
00:00:47,320 --> 00:00:51,279
Не може да си позволиш
да разнасяш много гориво

5
00:00:51,480 --> 00:00:55,480
трябва ти много енергия,
но компактна и лека.

6
00:00:56,520 --> 00:01:00,520
Жълъдите на дъба
съдържат в себе си такова вещество.

7
00:01:01,580 --> 00:01:06,537
То е там, за да снабдява зародиша с енергия
и е защитено с твърда черупка.

8
00:01:07,240 --> 00:01:10,118
Сойката обаче знае как да се справи с това.

9
00:01:19,719 --> 00:01:22,719
Неутолим апетит

10
00:01:23,040 --> 00:01:26,016
Клюнът е стъпка към намаляване на теглото.

11
00:01:26,520 --> 00:01:32,709
Той е много по-лек от челюсти със зъби
каквито имат влечугите и бозайниците,
за да преработват храната си.

12
00:01:32,920 --> 00:01:36,799
Също така по-ефикасен и подвижен.

13
00:01:39,560 --> 00:01:42,552
Сойката използва клюна си като кирка.

14
00:01:42,760 --> 00:01:47,470
С него тя може да пробие жълъд
без никакви усилия.

15
00:01:48,320 --> 00:01:51,198
Клюновете са тясно свързани с това,
което птиците ядат.

16
00:01:51,400 --> 00:01:54,910
Щиглецът използва клюна си като пинсета.

17
00:01:56,320 --> 00:02:00,920
Той е с подходящите размери да измъкне
семената измежду бодлите на магарешкия трън.

18
00:02:06,320 --> 00:02:09,437
Синият синигер от друга страна
има по-къс клюн.

19
00:02:09,640 --> 00:02:12,871
Това му позволява да строшава малки семена,

20
00:02:13,080 --> 00:02:16,080
но му пречи да ги измъкне от магарешкия трън.

21
00:02:18,280 --> 00:02:21,716
Клюнът на зелениката
е дори по-солиден и здрав.

22
00:02:21,920 --> 00:02:23,831
но въобще не е несръчен.

23
00:02:24,040 --> 00:02:26,508
Вижте как с помощта на езика си

24
00:02:26,720 --> 00:02:31,220
птицата деликатно премахва черупката
на тези шипкови семена.

25
00:02:35,960 --> 00:02:39,960
Най-силния клюн в семейството на чинките
принадлежи на черешарката.

26
00:02:40,440 --> 00:02:43,352
Той може да се справи дори с костилка на череша.

27
00:02:43,560 --> 00:02:47,075
Птицата не разчита само на груба сила.

28
00:02:47,280 --> 00:02:51,280
Първо намества костилката
в точното положение, за да я счупи лесно.

29
00:02:55,040 --> 00:02:57,838
След това изплюва черупката.

30
00:02:59,080 --> 00:03:03,580
Вече може да започне операцията
за отделяне на люспата на ядката.

31
00:03:23,760 --> 00:03:26,672
Тези борове са в Калифорния.

32
00:03:26,880 --> 00:03:30,634
Те скриват семената си в шишарки.

33
00:03:30,840 --> 00:03:36,472
Когато те са още зелени, семената
се развиват във вътрешността им
и са трудно достъпни за повечето птици.

34
00:03:37,960 --> 00:03:41,460
Кръсточовката обаче е специално оборудвана.

35
00:03:43,520 --> 00:03:48,520
Тя е единствената чинка,
която може да завърти двете части
на клюна си в различни посоки.

36
00:04:04,940 --> 00:04:08,540
Сега с езика си може да почувства
меките млади семена.

37
00:04:14,000 --> 00:04:16,275
Достигна ги!

38
00:04:19,400 --> 00:04:21,709
След като хапнат от семената на бора,

39
00:04:21,920 --> 00:04:26,895
тези американски кръсточовки
обикновено долитат до този глинест бряг.

40
00:04:28,200 --> 00:04:31,272
Те се нуждаят от нещо за хр
[...]
Everything OK? Download subtitles