Preview Subtitle for Bad Boys 2 Slotxt


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:29,994 --> 00:00:32,997
’имична лаборатори¤ за
≈ —“ј«», јмстердам.

2
00:00:52,518 --> 00:00:56,188
Ћоши ћомчета 2

3
00:01:16,409 --> 00:01:19,913
јмстердам, ’оланди¤.

4
00:01:20,413 --> 00:01:21,915
-ƒа, всичко е под контрол.

5
00:01:22,716 --> 00:01:25,619
ћа¤ми, ‘лорида.

6
00:01:42,102 --> 00:01:47,108
150 милиона долара от дрогата ми са на път.

7
00:01:47,108 --> 00:01:50,211
ƒнес ще бъде добър ден.

8
00:01:50,211 --> 00:01:54,615
ћексикански залив.
-Ќие сме 24 градуса северно, 85 градуса западно.

9
00:01:54,615 --> 00:01:57,919
“овара е пуснат.

10
00:02:31,020 --> 00:02:34,624
-»скаш ли да му видиш патлака?

11
00:02:39,896 --> 00:02:44,701
»звин¤вай ƒжони.
-“ъпи кучки!

12
00:02:48,104 --> 00:02:52,909
-«асичам движещ се обект във водата.

13
00:02:52,909 --> 00:03:00,217
ѕриближава от крайбрежието на ‘лорида .
-ѕотвърждавам приближава се бързо.

14
00:03:00,217 --> 00:03:06,023
»зисквам незабавно потвърждение на обекта.

15
00:03:06,023 --> 00:03:10,995
ѕотвърдено, скорост 70 възела.
-ѕрието.

16
00:03:11,095 --> 00:03:14,699
ѕуснете хеликоптера.

17
00:03:43,195 --> 00:03:48,100
 онтакта не е осъществен.
- апитане изгубихме целта.

18
00:03:48,100 --> 00:03:51,203
—тилтсвил - 5 мили от ћа¤ми.

19
00:04:00,012 --> 00:04:03,516
-≈то ви парите за доставката.

20
00:04:05,919 --> 00:04:10,924
-√отово ли е... -“овара е доставен.
-ќк.

21
00:04:19,499 --> 00:04:26,106
-ќк TNT за пореден път слушайте от 9:11 днес
е засечен обект във водата който е изчезнал.

22
00:04:27,007 --> 00:04:30,311
Ќашите информатори ни казаха, че ще има гол¤ма доставка.

23
00:04:32,213 --> 00:04:35,916
Ќад¤ваме се до н¤колко часа да имаме отговор.

24
00:04:35,916 --> 00:04:42,023
ўе ги ударим от три страни,по вода
с коли от юг и пехотинци.

25
00:04:42,023 --> 00:04:47,695
Ќе можем да предприемем нищо докато
нашите хора не ни извикат.

26
00:04:47,695 --> 00:04:51,099
јко н¤ма сигнал се оттегл¤ме...

27
00:04:51,099 --> 00:04:55,503
...тези ще са въоръжени затова си
дръжте очите отворени.

28
00:05:02,511 --> 00:05:05,314
-÷елта идва.

29
00:05:24,801 --> 00:05:27,904
ѕазете тишина.

30
00:05:33,610 --> 00:05:38,715
ќт шибани¤ огън не виждам нищо.

31
00:05:38,715 --> 00:05:44,721
-Ѕрат¤ съберете се!

32
00:05:44,721 --> 00:05:50,027
-’ей... - ўо не ми каза че ще са събирате
тази вечер... -„е за кво ?

33
00:05:50,027 --> 00:05:54,398
-«аеби аз изчезвам.

34
00:05:54,999 --> 00:06:00,604
-Ѕ¤ла сила.
-Ѕ¤ла сила.

35
00:06:04,709 --> 00:06:09,714
-—ин¤ сила шибан¤ци.
-√оре ръцете.

36
00:06:09,714 --> 00:06:17,021
-Ѕелчо пусни торбите, алфа лидер влизайте.
-Ћоши момчета,лоши момчета...

37
00:06:22,827 --> 00:06:26,198
-Ќаши¤ тр¤бва да ¤ научиш ц¤лата.
- во да прав¤ като пеем само припева.

38
00:06:26,198 --> 00:06:30,502
-јлфа лидер влизайте?
-ѕовтори съобщението.

39
00:06:30,502 --> 00:06:34,406
-јлфа лидер настана движение.

40
00:06:34,406 --> 00:06:39,712
-я назад... -јлфа лидер влизай.
-ћайк взех да се нерва.

41
00:06:39,712 --> 00:06:42,414
-ƒа еба, радиото се е преебало.

42
00:06:42,414 --> 00:06:47,019
-Ќещо ти е смешно а ?
-ћайк къде са ?

43
00:06:51,324 --> 00:06:55,128
-ѕипнах те черньо.

44
00:06:55,128 --> 00:06:58,731
-ќпаа май си имаме ситуаци¤ тука.
-Ќ¤ма да стрел¤ш черньо.

45
00:06:58,731 --> 00:07:02,402
-—амо щот си опр¤л п
[...]
Everything OK? Download subtitles