Preview Subtitle for Batman Returns Se 1992 Dvdrip Ac3 Xvid Cd1 Os Iluminados


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:13,120 --> 00:00:17,910
 ќЅЏЋѕќ“

2
00:01:36,000 --> 00:01:38,309
¬есела  оледа.

3
00:02:57,200 --> 00:03:02,115
Ѕј“ћјЌ —≈ «ј¬–Џўј

4
00:05:15,280 --> 00:05:19,159
√ќ“јћ —»“» - 33 √ќƒ»Ќ» ѕќ- Џ—Ќќ

5
00:05:23,360 --> 00:05:24,554
¬есела  оледа.

6
00:05:26,800 --> 00:05:29,189
¬ид¤ли са ѕингвина! ѕрочетете тук!
„овек или мит?

7
00:05:29,280 --> 00:05:32,317
 акво е той? —амо в днешни¤ брой.
ѕингвина пак забел¤зан.

8
00:05:32,400 --> 00:05:35,039
ѕингвина е забел¤зан още веднъж!
ѕрочетете!

9
00:05:35,120 --> 00:05:39,671
„овек-пингвин в канализаци¤та на √отам.
ѕрочетете за последното му по¤в¤ване!

10
00:05:44,240 --> 00:05:46,708
ћога ли да привлека вниманието ви,
граждани на √отам?

11
00:05:46,800 --> 00:05:50,031
¬реме е да осветим
коледното дърво тази вечер.

12
00:05:54,400 --> 00:05:55,833
 акво ще кажете?

13
00:06:11,520 --> 00:06:14,796
ѕоловин човек, половин пингвин!
√ол¤м ужас!

14
00:06:14,960 --> 00:06:17,838
–азберете само за 50 цента! ’айде!

15
00:06:18,000 --> 00:06:21,993
ѕрочетете за възможни¤ ужас под нас!
–азберете, хора!

16
00:06:22,160 --> 00:06:23,832
ѕрочетете за него! ¬ днешни¤ брой.

17
00:06:23,920 --> 00:06:25,148
ѕ»Ќ√¬»Ќј: „ќ¬≈ , ћ»“, ѕќ-ЋќЎќ?

18
00:06:25,240 --> 00:06:27,231
ѕрочетете за новото му по¤в¤ване.

19
00:06:27,320 --> 00:06:28,469
Ћипсващо звено между човек и птица.

20
00:06:28,560 --> 00:06:29,675
—къпо момче,

21
00:06:29,760 --> 00:06:32,513
пон¤кога е забавно
да се чете такъв боклук.

22
00:06:32,600 --> 00:06:34,875
ќбикновено е губене на време.

23
00:06:34,960 --> 00:06:38,953
 акто и да е. ¬ днешни¤ брой за ѕингвина.
„овек или мит?

24
00:06:39,200 --> 00:06:41,760
√лоуб. “очно тук. 25 цента.

25
00:06:50,360 --> 00:06:53,318
Ў–≈ 

26
00:07:05,200 --> 00:07:06,792
≈, това е една мечта.

27
00:07:06,880 --> 00:07:08,711
ћоже би с малко късмет, √отам ще има

28
00:07:08,800 --> 00:07:10,631
първата си весела  оледа от години.

29
00:07:10,720 --> 00:07:13,359
—трува ми се, че не е подход¤що
преди  оледните празници

30
00:07:13,440 --> 00:07:14,953
да говор¤ за нова електроцентрала.

31
00:07:15,040 --> 00:07:18,271
јко ще правим първата копка,
ще ни тр¤бват разрешителни,

32
00:07:18,360 --> 00:07:22,876
административни и данъчни облекчени¤.
“акива досадни неща.

33
00:07:24,560 --> 00:07:25,993
≈лектроцентрала ли?

34
00:07:26,080 --> 00:07:28,674
ћакс, изчислени¤та показват,
че имаме достатъчно енерги¤

35
00:07:28,760 --> 00:07:30,557
до средата на следващи¤ век.

36
00:07:30,640 --> 00:07:32,835
јнализите ви са
при прогнозен растеж 1% годишно.

37
00:07:32,920 --> 00:07:35,354
Ќо това е нереално малък растеж.

38
00:07:36,680 --> 00:07:39,114
ѕредставете си √отам —ити на бъдещето,

39
00:07:40,160 --> 00:07:43,755
си¤ещ като звездно небе,

40
00:07:43,920 --> 00:07:46,115
но примигващ

41
00:07:46,480 --> 00:07:48,630
заради липсата на ток.

42
00:07:48,880 --> 00:07:50,154
„естно казано,

43
00:07:50,880 --> 00:07:52,836
сърцето ми се свива, г-н кмете.

44
00:07:53,600 --> 00:07:56,558
¬секи проект тр¤бва да мине
през обичайните комисии,

45
00:07:56,640 --> 00:07:58,551
по стандартната процедура.

46
00:07:58,640 --> 00:08:00,551
»мам предложение.

47
00:08:08,000 --> 00:08:09,035
≈,

48
00:08:09,920 --> 00:08:12,718
всъщност
[...]
Everything OK? Download subtitles