Preview Subtitle for Bea


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:28,871 --> 00:00:30,272
ВОЙНАТА НА ЗВЕРОВЕТЕ

2
00:01:01,234 --> 00:01:03,243
Оптимус до командния център:

3
00:01:03,244 --> 00:01:04,822
Отменете мисията!

4
00:01:04,823 --> 00:01:08,926
Изглежда някаква много силна буря идва към нас.

5
00:01:08,927 --> 00:01:11,558
Команден център, чувате ли ме?

6
00:01:21,425 --> 00:01:22,996
И с това завършваме.

7
00:01:23,365 --> 00:01:25,815
Проучвателните станции са готови за задачата.

8
00:01:27,000 --> 00:01:28,582
Някакви сигнали от оптимус?

9
00:01:28,583 --> 00:01:30,435
Не, никакъв сигнал.

10
00:01:30,436 --> 00:01:33,984
Бурята е разрушила комуникационните
линии по-лощо от обикновено.

11
00:01:33,985 --> 00:01:35,672
... и това не ни стига.

12
00:01:38,808 --> 00:01:40,941
Тази мисия е прекалено важна,

13
00:01:40,942 --> 00:01:44,056
за да бъде прекъсната
от някакви дребни промени във времето.

14
00:01:46,430 --> 00:01:49,393
Кой взе сихронизиращия лазер?

15
00:01:50,000 --> 00:01:52,000
Позволи на мен.

16
00:01:59,448 --> 00:02:01,643
Ти, жалък ..., дребен ...

17
00:02:03,005 --> 00:02:03,492
Бомбата!

18
00:02:04,657 --> 00:02:05,442
Пазтете се!

19
00:02:08,000 --> 00:02:09,594
Някакви проблеми?

20
00:02:15,000 --> 00:02:16,000
Здрасти, Вликане.

21
00:02:20,363 --> 00:02:22,696
Тъкмо довършвахме работата по Големия Взрив.

22
00:02:22,697 --> 00:02:25,775
Само едно последно настройване и ... готово.

23
00:02:25,776 --> 00:02:29,040
С тази бомба ще върнем предаконската база
обратно в орбитата им -

24
00:02:29,041 --> 00:02:30,141
откъснати в космоса!

25
00:02:40,181 --> 00:02:41,166
Зарежете го.

26
00:02:41,167 --> 00:02:42,968
... нямаме енергия.

27
00:02:42,969 --> 00:02:43,998
Какво?

28
00:02:43,999 --> 00:02:46,608
Майтапиш се!
- За какво говориш?

29
00:02:46,609 --> 00:02:49,087
Това е просто разрушена квазерна врига.

30
00:02:49,088 --> 00:02:50,100
Мога да го оправя.

31
00:02:50,101 --> 00:02:52,460
Бурята ще ни удари след час!

32
00:02:52,461 --> 00:02:53,997
Един час?

33
00:02:53,998 --> 00:02:56,225
Няма проблем, приятел.

34
00:02:56,226 --> 00:02:58,725
Ще надбягам всяко нещо, което небето може да сервира.

35
00:02:58,726 --> 00:03:00,508
Съжалявам, Леотроп, прекалено рисковано е.

36
00:03:00,509 --> 00:03:02,196
Поставянето на проучвателните станции

37
00:03:02,197 --> 00:03:03,814
трябва да е точно изчислено,

38
00:03:03,815 --> 00:03:07,059
за да се избегне контакт
с подземни енергонни залежи.

39
00:03:07,887 --> 00:03:09,000
Не съм някой смахнат новак!

40
00:03:09,999 --> 00:03:11,245
Ще се справя!

41
00:03:11,246 --> 00:03:13,500
Поне веднъж имай малко вяра в мен!

42
00:03:13,601 --> 00:03:15,619
Щом предпочиташ да мислиш така, Леотроп,

43
00:03:15,620 --> 00:03:17,500
не се отнася до теб.

44
00:03:26,000 --> 00:03:29,000
И какво значение има, ако взривим малко енергон?

45
00:03:29,000 --> 00:03:33,083
Може и да отнесе няколко предакона със себе си.

46
00:03:33,084 --> 00:03:36,321
Нали това искаме, или не?

47
00:03:36,322 --> 00:03:37,689
Тази мисия, Динобот,

48
00:03:37,690 --> 00:03:39,575
цели да спечелим техническо предимство,

49
00:03:39,576 --> 00:03:40,716
като превземем базата им.

50
00:03:41,717 --> 00:03:44,720
Да ги победим не значи, че трябва да ги изтребим.

51
00:03:44,721 --> 00:03:47,351
Изглежда н
[...]
Everything OK? Download subtitles