Preview Subtitle for Beregis Avtomobilya


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:31,940 --> 00:01:36,228
Зрителят обича криминалните филми.

2
00:01:36,880 --> 00:01:41,150
Приятно е да се гледа филм,
предварително знаейки какъв е краят.

3
00:01:41,760 --> 00:01:46,194
И въобще, лесно е да се чустваш
по-умен от авторите.

4
00:01:48,180 --> 00:01:52,753
Жителите на столицата трърдят, че
тази невероятна история

5
00:01:52,820 --> 00:01:55,056
се е случила в Москва.

6
00:01:55,080 --> 00:01:59,639
Одесчани настояват, че тя
се случила именно в техния град.

7
00:02:00,780 --> 00:02:05,712
Ленинград и Ростов на Дон не се
съгласяват с това.

8
00:02:07,020 --> 00:02:10,273
Седем града спорят за това
точно така,

9
00:02:10,280 --> 00:02:14,450
както седем града се наричат
родни на Омир.

10
00:02:14,500 --> 00:02:19,551
Трябва да се каже, че не е известно,
къде се случила тази исторя

11
00:02:20,300 --> 00:02:22,833
и случила ли се е тя
въобще.

12
00:02:24,200 --> 00:02:30,098
И така, както забелязахте,
беше тъмна нощ.

13
00:02:32,020 --> 00:02:35,792
Непознатия много се стараеше
да остане незабелязан…

14
00:02:36,320 --> 00:02:39,075
и това му се отдаваше.

15
00:02:39,880 --> 00:02:43,859
Тук беше така тъмно, тихо и
пустинно,

16
00:02:44,980 --> 00:02:49,050
че неволно на човек му се искаше
да извърши престъпление.

17
00:03:03,951 --> 00:03:11,151
ОЛИО

18
00:05:08,620 --> 00:05:12,790
- Позвънете на пост номер 2-06/В…
- Слушам!

19
00:05:12,900 --> 00:05:15,216
- Да се блокират всички шосета!
- Слушам!

20
00:05:15,420 --> 00:05:18,578
- Спешно ми донесете снимките с
отпечатъците на грайфера! - Слушам!

21
00:05:18,600 --> 00:05:21,437
Таня! А вие разберете има ли
отпечатъци от пръсти.

22
00:05:29,100 --> 00:05:34,230
И така, в един и същи квартал е
открадната трета поред кола.

23
00:05:35,740 --> 00:05:39,249
Действа една и съща ръка,
опитна и умела!

24
00:05:39,350 --> 00:05:40,350
Максим Петрович,

25
00:05:40,360 --> 00:05:43,833
тази ръка действа с памучни ръкавици
производство на Фабрика номер осем.

26
00:05:43,920 --> 00:05:47,952
Тогава това не е Федка - Златния зъб.
А какво показа анализа на олиото,

27
00:05:48,000 --> 00:05:52,398
с което престъпника така обича
да смазва пантите на гаражите?

28
00:05:52,400 --> 00:05:55,116
Олиото се оказа рафинирано.

29
00:05:59,920 --> 00:06:04,093
А забелязахте ли, Таня, че в двора,
където е извършена кражбата,

30
00:06:04,700 --> 00:06:09,316
и на близката улица нощуват много
коли които не са в гараж. - Да.

31
00:06:10,640 --> 00:06:14,618
А да откраднеш кола, която е на улицата,
е по-лесно, отколкото от гараж?

32
00:06:14,660 --> 00:06:16,532
Това вие много точно го казахте.

33
00:06:16,580 --> 00:06:19,452
Ако тук се приложи учението на
Станиславски за свърхзадачата,

34
00:06:20,400 --> 00:06:22,958
възниква любопитна мисъл:

35
00:06:23,580 --> 00:06:28,629
престъпника върви по пътя на
най-голямото съпротивление. А защо?

36
00:06:29,440 --> 00:06:34,192
Ето, като разкрием неговата свръхзадача,
ние ще хванем престъпника.

37
00:06:35,120 --> 00:06:37,036
Това е грандиозно!

38
00:06:42,960 --> 00:06:46,213
Другарю следовател, забравих
да ви съобщя един детайл,

39
00:06:46,660 --> 00:06:50,677
може и да помогне.
- Слушам, другарю потърпевш.

40
00:06:54,300 --> 00:06:59,311
На задния ляв калник с пирон е
е надраскана неприлична дума…

41
00:06:59,420
[...]
Everything OK? Download subtitles