Preview Subtitle for Big Momma S House 2


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:48,549 --> 00:00:49,375
Ало?

2
00:00:58,029 --> 00:01:01,378
Главоболието е премахнато.

3
00:01:01,421 --> 00:01:03,074
Сега какво ще правим?

4
00:01:03,117 --> 00:01:06,944
Стой близо до
телефона, разбра ли?

5
00:01:07,553 --> 00:01:09,206
Да, разбира се.

6
00:01:09,336 --> 00:01:10,467
Дано да е така.

7
00:01:13,424 --> 00:01:14,815
Какво беше това?

8
00:01:15,816 --> 00:01:16,816
Нищо.

9
00:01:18,469 --> 00:01:20,034
Заспивай.

10
00:01:23,065 --> 00:01:25,165
- АГЕНТ XXL 2-

11
00:01:25,866 --> 00:01:29,211
Трябва да се измъкнеш от това.

12
00:01:29,254 --> 00:01:32,516
Ти го измисли, нали?
Ти само, заради нас.

13
00:01:32,559 --> 00:01:34,473
Да, но ако не го правят както аз.

14
00:01:34,516 --> 00:01:37,951
Ако се заблеете за секунда
всичко ще се провали.

15
00:01:37,995 --> 00:01:41,475
И Господ да Ви е на помощ ако това стане.

16
00:01:41,517 --> 00:01:44,910
Не можем да рискуваме,
нека е по друг начин.

17
00:01:44,953 --> 00:01:47,780
Не съм бягал от нищо досега
и сега няма да го направя.

18
00:01:47,824 --> 00:01:49,867
Кажи ми само едно нещо...

19
00:01:50,172 --> 00:01:51,824
Има ли много хора?

20
00:01:57,522 --> 00:01:59,913
Остават само 2 места.

21
00:02:01,871 --> 00:02:04,306
Трябва да е шега.

22
00:02:06,785 --> 00:02:09,481
Сега да посрещнем...

23
00:02:09,525 --> 00:02:12,134
...Тук в училище...

24
00:02:12,569 --> 00:02:15,265
Броути, Орелът Спасител.

25
00:02:31,704 --> 00:02:34,400
Какво те води насам,
"Орел Спасител"?

26
00:02:34,443 --> 00:02:36,966
Тук съм за да събера...

27
00:02:37,139 --> 00:02:40,184
...няколко млади следователя.

28
00:02:43,402 --> 00:02:45,577
Не мога да говоря за това
което ще разследват.

29
00:02:45,620 --> 00:02:47,577
Ако вашите бащи нямат работа...

30
00:02:47,620 --> 00:02:50,578
...или имат Ролекс
от 20 хил. големи, обадете ни се.

31
00:02:50,621 --> 00:02:54,274
Ей, видяхте ли типа с
костюма на кокошка?

32
00:02:54,318 --> 00:02:56,275
Не е ли твоят втори баща?

33
00:03:00,493 --> 00:03:02,711
Ако Орелът Спасител
го свърже...

34
00:03:02,755 --> 00:03:05,538
...ще се получи една голяма светкавица.

35
00:03:05,582 --> 00:03:07,539
Свържи го!
Свържи го!

36
00:03:08,583 --> 00:03:10,366
Дяволски деца!

37
00:03:10,843 --> 00:03:13,149
Когато летят орлите...

38
00:03:13,365 --> 00:03:16,062
...Чувстват ако има опасност.

39
00:03:46,243 --> 00:03:48,331
Можеш ли да спреш
да правиш това с костюма на кокошка?

40
00:03:48,375 --> 00:03:51,375
Първо това е костюм на Орел.

41
00:03:51,418 --> 00:03:54,507
И за нещастие нямах друг избор
наредиха ми го.

42
00:03:54,549 --> 00:03:56,332
При всички случаи.
какво лошо има?

43
00:03:56,376 --> 00:03:57,681
Франк и момчетата те видяха.

44
00:03:57,724 --> 00:03:59,725
- И?
- Срамно е.

45
00:04:00,203 --> 00:04:03,508
Браян блъсна колата на баща си.

46
00:04:03,726 --> 00:04:05,726
Той е който трябва да се срамува.

47
00:04:05,770 --> 00:04:08,075
Поне не трябва да се
облича като кокошка.

48
00:04:08,118 --> 00:04:10,467
Орел.
Аз съм Орел!

49
00:04:11,423 --> 00:04:13,336
И Орелът е велика птица!

50
00:04:13,380 --> 00:04:14,945
Заслужава уважение.

51
00:04:18,990 --> 00:04:20,468
И какво имаш да ми разкажеш?

52
00:04:20,512 --> 00:04:23,861
Нещата които правеше за вс
[...]
Everything OK? Download subtitles