Preview Subtitle for Blake


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:17,320 --> 00:00:29,878
СЕДМОРКАТА НА БЛЕЙК

2
00:01:08,880 --> 00:01:12,950
ВУЛКАН

3
00:01:29,400 --> 00:01:32,756
- Спуснахме се благополучно.
- Дръжте ни в течение, какво става.

4
00:01:32,920 --> 00:01:34,558
Разбира се.

5
00:01:38,560 --> 00:01:40,152
Какво е това?

6
00:01:40,440 --> 00:01:42,078
Вулкан.

7
00:01:46,280 --> 00:01:47,599


8
00:01:50,000 --> 00:01:52,309
Мисля, че се спуснахме
на неправилната страна.

9
00:01:53,360 --> 00:01:54,873
Чудесно.

10
00:01:59,160 --> 00:02:00,559
Кога си била за последен път тук?

11
00:02:00,640 --> 00:02:03,074
- Никога преди не съм била тук.
- Не каза ли, че си била!

12
00:02:03,160 --> 00:02:06,709
Не. Казах, че един от
тукашните хора познава баща ми.

13
00:02:06,800 --> 00:02:08,791
Да се надяваме,
че все още го помнят.

14
00:02:09,240 --> 00:02:10,992


15
00:02:14,360 --> 00:02:18,558
- Зен каза, че е тук.
- Но не каза колко е голям.

16
00:02:18,640 --> 00:02:22,315
Нямам много вяра на Зен,
или тъй да се каже в "Освободител".

17
00:02:22,400 --> 00:02:25,915
Защо тогава не остана и да
оставиш тази мисия на мен?

18
00:02:26,000 --> 00:02:28,992
Не вярвам на никой друг, освен на себе си.
Затова съм още жив.

19
00:02:29,720 --> 00:02:32,837
- На къде ще вървим?
- Зен каза, че това място се намира на север.

20
00:02:33,280 --> 00:02:37,193
- И не гледайте толкова войствено.
- Пристигането ни тук е едва ли не странно.

21
00:02:37,280 --> 00:02:40,750
- Тези хора са наши приятели.
- Дано да е така, както казваш.

22
00:02:44,360 --> 00:02:46,316


23
00:02:52,840 --> 00:02:54,910
Кои са те? Знаеш ли?

24
00:02:55,000 --> 00:02:57,468
Малко ме безпокоят.
Вижте оръжието им.

25
00:02:57,680 --> 00:02:59,557
Мисля, че сме ги хванали на тясно.

26
00:02:59,640 --> 00:03:01,995
Главното командване на федерацията
знае нашата позиция...

27
00:03:02,080 --> 00:03:04,913
относно намесата ни в тяхната глупава война.

28
00:03:05,000 --> 00:03:07,753
Тези по-скоро ми приличат на наемници.

29
00:03:07,840 --> 00:03:10,274
Очевидно идват от този кораб.

30
00:03:12,320 --> 00:03:14,880
Сега спътника праща ясен образ.

31
00:03:15,920 --> 00:03:18,036
Знаем ли нещо за този тип кораби?

32
00:03:18,120 --> 00:03:20,156
Нищо. Изглежда мощен.

33
00:03:20,640 --> 00:03:22,790
Необходимо ли е да се свържем с тези наемници?

34
00:03:23,120 --> 00:03:25,873
- Във вски случай те ще се свържат с нас.
- Извинете.

35
00:03:26,080 --> 00:03:28,310


36
00:03:51,240 --> 00:03:53,196
Никакъв контакт засега.

37
00:03:53,280 --> 00:03:55,475
Следваме посоката към мястото,
което Зен указа.

38
00:03:55,560 --> 00:03:56,709
Ясно.

39
00:03:57,080 --> 00:04:00,231
Всичко тука е много спокойно, Кали,
ако не се смята вулкана.

40
00:04:00,320 --> 00:04:01,799
Кажи на Орак да бъде готов.

41
00:04:01,880 --> 00:04:04,792
Ще мине известно време докато
намерим приятелите на Дейна.

42
00:04:04,880 --> 00:04:06,632
Добре, но дръжте връзка.

43
00:04:06,720 --> 00:04:10,395
Излишният героизъм не е удачен,
ако сте в опасно положение.

44
00:04:10,480 --> 00:04:11,754
Така е.

45
00:04:15,600 --> 00:04:18,034
Орак, Обслужвай телепорта, при указания.

46
00:04:18,440 --> 00:04:19,714


47
00:04:21,000 --> 00:04:22,718
Орак?
Да.

48
00:04:22,960 --> 00:04:24,279
Чу ли ме какво казах?

49
[...]
Everything OK? Download subtitles