Preview Subtitle for Blake


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:30,260 --> 00:00:40,150
СЕДМОРКАТА НА БЛЕЙК

2
00:01:16,060 --> 00:01:24,030
ЗЛАТО

3
00:02:39,760 --> 00:02:43,469
- По-добре да взема резервен пълнител.
- И така, кой е този Кийлър?

4
00:02:43,560 --> 00:02:46,279
- Един познат.
- Той казва, че сте стари приятели.

5
00:02:46,360 --> 00:02:47,429
Е, той греши.

6
00:02:47,520 --> 00:02:51,115
Е, звучеше сякаш има интересно
предложение за нас.

7
00:02:51,200 --> 00:02:54,033
Може да има, може да няма.
Това трябва да разберем.

8
00:02:54,120 --> 00:02:57,396
Длъжен съм да ви напомня, че трябва да
стоите нащрек през цялото време.

9
00:03:02,000 --> 00:03:04,719
Лично аз, повече се притеснявам
за междукорабната връзка.

10
00:03:04,800 --> 00:03:07,439
Това не е никакъв проблем при условие,
че Слейв може да изравнява курса.

11
00:03:07,520 --> 00:03:08,589
Е, той каза, че може.

12
00:03:08,680 --> 00:03:11,797
През повечето време той казва, че съжалява.
На което също не вярвам.

13
00:03:11,880 --> 00:03:13,916
Стой буден, Вила.

14
00:04:02,000 --> 00:04:05,197
Добре дошли, добре дошли в
Космическата Кралица, на всички!

15
00:04:07,000 --> 00:04:08,069
Чист е.

16
00:04:08,160 --> 00:04:11,311
Разбира се, че съм чист, за какъв ме вземате?
С Ейвън сме стари приятели.

17
00:04:11,400 --> 00:04:14,119
- Хубаво е да те видя, Ейвън.
- Ъъ, никой не е казал "движи се", Кийлър.

18
00:04:14,200 --> 00:04:16,634
- Просто се отпусни.
- Но не прекалено много.

19
00:04:16,760 --> 00:04:18,352
Кажи, Ейвън, какво е това, стари приятелю?

20
00:04:18,440 --> 00:04:21,512
- Не можеш ли да контролираш бандата си?
- Те не са ми банда, Кийлър.

21
00:04:21,600 --> 00:04:23,909
Заедно сме, за свое удобство.

22
00:04:24,200 --> 00:04:27,875
Предполагам, че ако се опитам да ги
измамя, те ще се опитат да ме убият.

23
00:04:28,440 --> 00:04:31,671
Точно както биха убили и теб,
ако ги разочароваш.

24
00:04:33,640 --> 00:04:36,108
И така, ще влезем ли в офиса?

25
00:04:36,360 --> 00:04:38,271
Ще ви обясня всичко.

26
00:04:55,680 --> 00:04:58,717
- Е?
- Това е Космическата Кралица.

27
00:04:58,800 --> 00:05:00,552
Малко поизчерпан стар крайцер за развлечения.

28
00:05:00,640 --> 00:05:02,437
Това е приемният офис на Космическата Кралица,

29
00:05:02,520 --> 00:05:05,193
а това домакина на Космическата Кралица.

30
00:05:05,280 --> 00:05:07,396
- Съгласни ли сте с мен до тук?
- Прекалено много се отпусна.

31
00:05:07,480 --> 00:05:08,959
- Вижте, можем да се държим малко по-приятелски.
- Не!

32
00:05:09,040 --> 00:05:10,678
- Значи ти не си пилота?
- Не, не съм.

33
00:05:10,760 --> 00:05:12,398
- Тогава, кой е?
- Засега никой.

34
00:05:12,480 --> 00:05:15,916
Корабът е празен. Тя беше за ремонт.
Погледнете всичко това, всичко е ново.

35
00:05:16,400 --> 00:05:18,277
- Движи се към дома на автопилот.
- Къде е това дома, Кийлър?

36
00:05:18,360 --> 00:05:21,557
Зерок, гранична планета.
Сигурно не я знаете.

37
00:05:21,720 --> 00:05:22,835
Не е много напреднала.

38
00:05:22,920 --> 00:05:26,071
Наричам я дом. Тя ще влезе в орбита
и пилота ще се качи за да я приземи.

39
00:05:26,160 --> 00:05:29,550
- Зерок, златната планета?
- Правилно.

40
00:05:29,640 --> 00:05:33,838
Знаеш я, стари приятелю.
И така, ще правим ли сделка?

41
00:05:34,000 --> 00:05:36,275
- Кога ще разберем каква е тя?

[...]
Everything OK? Download subtitles