Preview Subtitle for Blue Valentine


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:56,069 --> 00:00:58,733
ће-ган!

2
00:01:02,294 --> 00:01:04,841
ће-ган!

3
00:01:14,914 --> 00:01:17,055
ће-ган!

4
00:01:30,649 --> 00:01:33,338
—тавай, ставай !

5
00:01:33,782 --> 00:01:36,809
“р¤бва да излезем.

6
00:01:40,042 --> 00:01:43,134
 акво има, скъпа?

7
00:02:14,230 --> 00:02:17,738
ƒобре скъпа отиди да провериш
в къщичката, виж дали е там.

8
00:02:26,293 --> 00:02:28,459
ћеган!

9
00:02:39,058 --> 00:02:48,700
“¤ кога ще се върне? ќ, при¤телче, т¤ ще се върне.
«наеш ли какво ще направим, ще сипем
вода в купичката й, малко храна.

10
00:02:48,750 --> 00:02:52,185
“¤ ще огладнее и ще тр¤бва
да се върне за да хапне нали?

11
00:02:53,772 --> 00:02:56,194
ј аз съм гладен сега.

12
00:02:56,272 --> 00:02:58,698
“и гладна ли си?

13
00:02:58,809 --> 00:03:02,071
јз съм толкова гладен,
че мога да ти из¤м ръката.

14
00:03:02,277 --> 00:03:06,621
ƒа, дай да си отхап¤ едно
парче от не¤? —амо една хапка.

15
00:03:07,322 --> 00:03:11,168
 ак така не може да си отхап¤?
—амо едно пръстче.

16
00:03:11,372 --> 00:03:13,396
“и си имаш цели пет.

17
00:03:15,149 --> 00:03:18,742
ќкей, тр¤бва да сме тихи,
когато ще събудим мама.

18
00:03:19,073 --> 00:03:22,398
»скаш ли да те хвърл¤?
»скаш ли да те хвърл¤?

19
00:03:22,477 --> 00:03:25,429
»скам само да съм до мама.

20
00:03:34,063 --> 00:03:36,127
Ќе ! Ќеее!

21
00:03:36,221 --> 00:03:40,650
- Ќие сме тигри!
- јз сп¤. —тига!

22
00:03:42,329 --> 00:03:45,625
- ћного е рано.
- Ќие сме тигри!

23
00:03:45,931 --> 00:03:50,647
»скам да посп¤ още малко.

24
00:03:56,969 --> 00:04:02,313
Ќе, искам да свириш хубава музика.
ј аз тр¤бва да си из¤м закуската.

25
00:04:29,782 --> 00:04:34,657
- ≈то ти ¤ овесената каша. Ќе се мръщи.
- ¬кусно е. √отова ли си да ¤деш?

26
00:04:34,750 --> 00:04:38,181
“р¤бва да хапваш?
Ќе тр¤бва да закъсн¤ваш днес.

27
00:04:38,287 --> 00:04:41,000
ƒухай първо.

28
00:04:42,468 --> 00:04:45,475
- Ќе ми харесва.
- «ащо не ти харесва?

29
00:04:45,565 --> 00:04:50,864
- √адно е.
- —къпа, ти какво само вода ли сложи в това?

30
00:04:51,252 --> 00:04:55,441
- ƒа, това си е просто овесена каша.
- ƒа, но тр¤бва да изчакаш да омекнат овесените ¤дки.

31
00:04:55,550 --> 00:05:00,712
- ƒобре са си.
- ƒа бе чудесно е, “и го ¤ж тогава.
«наеш ли дай да се храним като леопарди,
това ще го направи по-вкусно.

32
00:05:00,816 --> 00:05:03,710
’айде из¤ж поне стафидите.

33
00:05:08,431 --> 00:05:13,197
—тига де ƒийн ! Ќе искам да чист¤
след две деца.

34
00:05:13,460 --> 00:05:16,150
- ‘ранки, използвай лъжицата мила.
-  ак така използвай лъжицата?

35
00:05:16,227 --> 00:05:19,299
- ’айде знаеш как да използваш лъжицата.
- ’ей, ние се храним като леопради.

36
00:05:19,392 --> 00:05:24,018
- “ова е мое!
- ѕокажи на тате как да използва лъжица.
“и си гол¤мо момиче вече и знаеш как.

37
00:05:24,133 --> 00:05:29,213
 ак така е вече гол¤мо момиче. “и си гол¤ма и вече
е забранено да се забавл¤ваш ли? «алепи си го на лицето.

38
00:05:29,284 --> 00:05:31,661
‘ранки тръгваме след две минути.

39
00:05:32,474 --> 00:05:34,864
—тига де не ¤ж така.

40
00:05:35,380 --> 00:05:38,180
—тига де, стига. ќкей, ако ще ¤деш така
значи закуската свърши.

41
00:05:38,255 --> 00:05:41,618
- Ќе! “ате го правеше!
- «нам. ’айде хлапе.

42
00:05:41,693 --> 00:05:45,880
- јз го правех!
- “ате забъ
[...]
Everything OK? Download subtitles