Preview Subtitle for Strokes Of Genius


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:24,400 --> 00:00:27,900
http://subs.unacs.bg
представя

2
00:00:41,400 --> 00:00:45,100
Един филм на
Роуди Херингтън

3
00:00:46,900 --> 00:00:50,400
Джим Кавийзъл

4
00:00:51,500 --> 00:00:55,200
Клеър Форлани

5
00:00:57,100 --> 00:01:00,300
Джеръми Нортам

6
00:01:01,800 --> 00:01:07,300
Г Е Н И А Л Н И Я Т
Б О Б И Д Ж О У Н С

7
00:03:15,400 --> 00:03:16,900
Здравей, Ангъс.

8
00:03:18,300 --> 00:03:21,100
Това наистина ли си ти,
Боби Джоунс?

9
00:03:39,300 --> 00:03:41,000
Къде са всички?

10
00:03:51,800 --> 00:03:53,100
Господи.

11
00:04:00,500 --> 00:04:03,500
- Как я караш?
- Добре съм, Боби. Много добре.

12
00:04:03,600 --> 00:04:06,400
Готвим се за Олимпиадата в Берлин...

13
00:04:06,500 --> 00:04:09,700
и не можех да не
посетя старото игрище.

14
00:04:10,100 --> 00:04:11,400
Господи.

15
00:04:23,000 --> 00:04:27,100
Освен мен, само още един човек знае,
че има резервация за Р. Джоунс.

16
00:04:30,000 --> 00:04:33,300
Ангъс, играта ми е...

17
00:04:33,900 --> 00:04:36,300
Играта ти винаги е добра тук.

18
00:04:39,600 --> 00:04:41,600
Добре дошъл, Боби.

19
00:04:50,000 --> 00:04:53,200
- Радвам се да те видя, Боби.
- Дай една усмивка за първа страница.

20
00:04:53,300 --> 00:04:55,900
- Бяхте страхотен.
- Благодаря, Боби.

21
00:05:33,600 --> 00:05:35,400
Гледай сега.

22
00:05:44,300 --> 00:05:45,800
Мамка му!

23
00:06:17,100 --> 00:06:18,900
Това ли търсиш?

24
00:06:19,200 --> 00:06:22,600
- Извинявай, Камила, без да искам.
- Внимавай другия път...

25
00:06:22,700 --> 00:06:25,800
да не улучиш някой от прозорците
в къщата, младежо...

26
00:06:25,900 --> 00:06:28,300
защото тогава вече ще
ядеш пердах от баща си.

27
00:06:30,600 --> 00:06:33,500
- Как е стомаха ти днес?
- Добре е.

28
00:06:33,800 --> 00:06:38,600
Мислиш ли, че можеш да хапнеш за обед?
Имам малко пилешко и бисквити.

29
00:06:39,600 --> 00:06:41,600
Ще направя и пай.

30
00:06:43,300 --> 00:06:44,500
Добре.

31
00:07:05,000 --> 00:07:08,700
- Робърт, добре ли си?
- Да, мамо.

32
00:07:09,200 --> 00:07:12,100
Влизай. Искам да видя колко тежиш.

33
00:07:16,500 --> 00:07:19,200
Погледни се. Качил си
още половин килограм.

34
00:07:19,500 --> 00:07:22,400
Ще ме пуснеш ли да играя
бейзбол с Франк и Пери?

35
00:07:23,000 --> 00:07:24,100
Скоро.

36
00:07:26,400 --> 00:07:27,700
Татко!

37
00:07:32,800 --> 00:07:34,600
Хей! Ето те и теб.

38
00:07:39,100 --> 00:07:43,000
Имам нещо в джоба си.
И се чудя какво ли е то...

39
00:07:44,900 --> 00:07:48,300
За теб е. Ела тук.
Хайде да идем при майка ти.

40
00:07:51,700 --> 00:07:54,600
Защо каза на Камила, че
това е маймунска година?

41
00:07:55,400 --> 00:07:59,500
Не маймунска година, скъпи.
Казах, че сме в Годината на маймуната.

42
00:08:00,100 --> 00:08:02,100
В китайския зодиак...

43
00:08:02,200 --> 00:08:06,100
всяка от 12-те години носи
името на различно животно.

44
00:08:06,500 --> 00:08:11,100
Така всяко животно допринася
за облика на годината.

45
00:08:11,700 --> 00:08:16,500
И ако си роден през такава година,
носиш нейните характерни черти.

46
00:08:16,800 --> 00:08:20,400
Подобно на маймуна, кон или вол.

47
00:08:21,300 --> 00:08:25,800
- Какво животно съм аз?
- Ти, скъпи, си тигър.

48
00:08:26,500 --> 00:08:30,000
Тигрите са родени водачи.
Те са
[...]
Everything OK? Download subtitles