Preview Subtitle for Carry On Dick


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:46,400 --> 00:01:48,356
През 1750 година,

2
00:01:48,440 --> 00:01:52,718
Англия преминава през период на
невиждани престъпност и беззаконие.


3
00:01:52,800 --> 00:01:57,032
Престъпници тероризират пътищата.
В градовете се надигат размирици.


4
00:01:57,120 --> 00:01:59,076
Няма голяма промяна
отсега, нали?


5
00:02:00,160 --> 00:02:02,390
В усилието си да се бори
срещу престъпността,


6
00:02:02,480 --> 00:02:06,109
крал Джордж назначи полицейски
спец-екип, наричан "Уличните панделки",


7
00:02:06,200 --> 00:02:09,670
водени от човек, известен с
с това, че е винаги на разположение,


8
00:02:09,760 --> 00:02:11,512
Роджър Дейли.

9
00:02:11,600 --> 00:02:14,353
Вие бяхте специално избрани
за тази задача.

10
00:02:14,440 --> 00:02:17,113
А именно да унищожите
престъпността и насилието.

11
00:02:17,200 --> 00:02:20,272
Знам, че мога да разчитам,
че ще го направите.

12
00:02:21,120 --> 00:02:23,519
Продължете,
капитан Фензи.

13
00:02:23,600 --> 00:02:27,479
Благодаря, сър.
"Улични панделки", внимание!

14
00:02:27,560 --> 00:02:29,754
Наляво!

15
00:02:30,000 --> 00:02:32,150
На работа, бързо,
бягай!

16
00:02:36,520 --> 00:02:38,431
Стой!

17
00:02:38,520 --> 00:02:40,556
Всички вън.

18
00:02:40,640 --> 00:02:42,710
Горе ръцете,
приятел!

19
00:02:45,520 --> 00:02:47,476
Давай
скъпоценностите!

20
00:02:53,560 --> 00:02:55,516
Вън и горе ръцете!

21
00:02:58,520 --> 00:03:00,590
Но въпреки първоначалните успехи,

22
00:03:00,680 --> 00:03:06,232
един всеизвестен престъпник беше
неуловим за "Уличните панделки".

23
00:03:06,320 --> 00:03:08,470
Ричард Търпин.

24
00:03:08,560 --> 00:03:11,836
Повече известен
като Големия Дик (име;пенис),

25
00:03:11,920 --> 00:03:15,071
заради извъредно големия
размер на оръжието му.

26
00:03:16,920 --> 00:03:18,876
Готови.

27
00:03:22,480 --> 00:03:24,833
Сега.

28
00:03:28,800 --> 00:03:30,074
Стой на място и
доставяй!

29
00:03:30,160 --> 00:03:32,116
Какво означава това?

30
00:03:33,280 --> 00:03:35,236
Спокойно, скъпа моя.

31
00:03:35,320 --> 00:03:37,276
Боже мой.

32
00:03:53,800 --> 00:03:55,756
Възмутително!

33
00:03:56,840 --> 00:03:58,796
Знаете ли кой съм?

34
00:04:01,440 --> 00:04:03,590
Ще заплатиш с живота си
затова!

35
00:04:20,120 --> 00:04:22,553
Стой на място и доставяй!

36
00:04:24,960 --> 00:04:28,316
- Защо спряхме?
- Това е Дик Търпин, госпожо.

37
00:04:28,400 --> 00:04:30,960
Дявол да го вземе!

38
00:04:31,040 --> 00:04:32,792
Аз ще се заема.

39
00:04:32,880 --> 00:04:35,235
Стойте тук!
Овладейте се.

40
00:04:35,320 --> 00:04:37,755
Овладейте се!
Ти!

41
00:04:37,840 --> 00:04:41,116
Махни се от пътя, освен ако не
искаш това счупено в главата ти!

42
00:04:43,880 --> 00:04:47,555
Прощавайте, май не забелязахте
какво имам.

43
00:04:47,640 --> 00:04:50,712
Не ме е страх.
Виждала съм и по-големи.

44
00:04:50,800 --> 00:04:52,756
Не съм изненадан.

45
00:04:52,840 --> 00:04:55,957
Губите си времето.
Нямаме нищо за вас.

46
00:04:56,040 --> 00:04:58,600
Мадам Дезир
и нейните райски птиченца.


47
00:05:03,000 --> 00:05:06,037
И казвате, че нямате нищо за нас?
Шегувате се.

48
00:05:06,120 --> 00:05:09,749
Моите момичета не са някакви уличници.
Ще се борят за честта си.

49
00:05:
[...]
Everything OK? Download subtitles