Preview Subtitle for Cavalleria Rusticana


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:08,000 --> 00:00:12,010
Филм на
ФРАНКО ДЗЕФИРЕЛИ

2
00:00:13,250 --> 00:00:18,290
С Е Л С К А Ч Е С Т
Музика
ПИЕТРО МАСКАНИ

3
00:00:25,296 --> 00:00:29,400
Либрето
ДЖОВАНИ ТАРГОНИ-ТОЦЕТИ
ГУИДО МЕНАСКИ
ДЖОВАНИ ВЕРГА

4
00:00:32,300 --> 00:00:36,030
Сантуца
ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА

5
00:00:38,000 --> 00:00:41,590
Туриду
ПЛАСИДО ДОМИНГО

6
00:00:44,300 --> 00:00:48,290
Алфио
РЕНАТО БРУСОН

7
00:00:50,300 --> 00:00:54,310
Мама Лучия
ФЕДОРА БАРБИЕРИ

8
00:00:56,290 --> 00:00:59,300
Лола
АКСЕЛ ГАЛ

9
00:01:02,020 --> 00:01:06,010
ХОР И ОРКЕСТЪР НА
ТЕАТЪР ЛА СКАЛА - МИЛАНО

10
00:01:11,000 --> 00:01:16,400
Диригент
ДЖОРДЖ ПРЕТР

11
00:02:42,510 --> 00:02:52,410
Лола‚ ти си дъждовното време в живота ми.
Погледът ти опиянява, зове и изгаря душата.

12
00:02:57,560 --> 00:03:07,980
Страстта на любовта ти е тайното щастие.
Приемам я като есенен дар от небето.

13
00:03:16,860 --> 00:03:26,250
Знам‚ обещават ми смърт твоите обятия.
Няма да ни простят - на пролетта мълвата е сляпа.

14
00:03:33,140 --> 00:03:43,240
Да изпитам съгласен съм гнева на съдбата.
Заради сладките мигове на грешния рай.

15
00:03:49,860 --> 00:04:01,120
Да изпитам съгласен съм гнева на съдбата.
Заради сладките мигове на грешния рай.

16
00:09:32,780 --> 00:09:40,670
Пищно плодовете на дърветата почервеняват.

17
00:09:47,230 --> 00:09:54,830
Върху тревата като сълзи
на разкаяние легна млада роса.

18
00:10:00,230 --> 00:10:10,650
В небето като птичи ята полетяха
чисти гласовете на нашите сърца.

19
00:10:14,250 --> 00:10:20,560
Пасхална песен пролетта
на утрото днеска дари.

20
00:10:21,520 --> 00:10:31,240
Първите класове в полето слънцето гали .
Зърното възкръсва и за живот се събужда.

21
00:10:34,010 --> 00:10:43,330
Глас далечен запя за любов. На любовта
зовът е предвестник на богат урожай.

22
00:10:46,230 --> 00:10:53,110
И отново, завбравяйки за
суетата, раздори, лишения‚

23
00:10:55,430 --> 00:11:02,760
славим пред Божия храм Възкресение.

24
00:11:28,430 --> 00:11:37,120
Празник на надежди възкръснали. Звучи в
сърцето вярната струна спасителната.

25
00:11:50,880 --> 00:12:03,360
Душата със светлина е изпълнена. Пасхална
песен пролетта на утрото днеска дари.

26
00:15:24,470 --> 00:15:29,810
- При вас идвам, Лучия.
- При мен? За какво?

27
00:15:29,810 --> 00:15:32,900
Туриду тук ли е?

28
00:15:37,270 --> 00:15:41,840
Боже мой! Вечно Туриду ти трябва!

29
00:15:41,840 --> 00:15:48,530
Повярвайте - важно е.
Не смея да ви кажа, но узнах...

30
00:15:53,030 --> 00:15:57,730
Узнала... Време е на сплетни да не вярваш.

31
00:15:58,050 --> 00:16:08,600
Мама Лучия‚ кажете ми истината, моля ви.
Дори сам Господ честен е бил с Магдалена.

32
00:16:13,110 --> 00:16:25,970
Заради нас тримата трябва да зная
къде е синът ви, къде е Туриду?

33
00:16:31,250 --> 00:16:34,920
Във Франкофонте замина за вино .

34
00:16:34,920 --> 00:16:41,160
Не е. Видели са го тази нощ в селото.

35
00:16:42,640 --> 00:16:49,390
Тук, през нощта? Туриду?
Но защо ще ме лъже? Влез.

36
00:16:55,570 --> 00:17:01,870
Не. Не смея да вляза във дома ви.

37
00:17:04,050 --> 00:17:12,570
На всички е известно, че не съм взела
причастие. Не искам да ви опозорявам.

38
00:17:37,190 --> 00:17:42,850
Тази нощ Туриду какво е направил?

39
00:17:45,940 --> 00:17:52,630
Нож ми заби във сърцето...

40
00:18:18,490 --> 00:18:25
[...]
Everything OK? Download subtitles