Preview Subtitle for Center Stage Turn It Up


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:35,819 --> 00:00:37,849
ТРЕСКА ЗА ШОУ 2

2
00:02:57,911 --> 00:02:59,776
Обичам ви, момчета.

3
00:03:26,472 --> 00:03:28,838
Справяш се много добре, Бела.

4
00:03:30,777 --> 00:03:33,439
Вдигни ръце.
Сега ги разтвори.

5
00:03:37,383 --> 00:03:39,544
Как ще се справям без теб?

6
00:03:39,619 --> 00:03:42,816
Можеш да се учиш от касетите,
също като мен.

7
00:03:43,923 --> 00:03:46,187
Ти си се учила от мама.

8
00:03:46,259 --> 00:03:48,523
Вярвай ми, касетите
ще са ти от полза.

9
00:04:03,376 --> 00:04:04,902
Татко, заминавам.

10
00:04:04,978 --> 00:04:08,243
Отива в Американската
академия по балет.

11
00:04:10,083 --> 00:04:12,574
Много ще ми липсваш!

12
00:04:14,153 --> 00:04:17,054
И ти на мен! Обичам те!

13
00:04:17,790 --> 00:04:19,553
И аз те обичам!

14
00:04:48,855 --> 00:04:51,824
Извинете, на кой етаж
е прослушването?

15
00:04:58,698 --> 00:05:01,098
След "пойнт",
ще продължим с "адажио".

16
00:05:01,167 --> 00:05:03,226
След това ще ви разделим
по двойки за "па дъ дьо".

17
00:05:03,303 --> 00:05:06,033
Подредете се! Момичетата в
една редица, момчетата - в друга.

18
00:05:06,105 --> 00:05:10,872
Първо най-високите!
Запомнете кой е партньорът ви.

19
00:05:11,778 --> 00:05:15,578
Ще изберем най-много шест
момичета и шест момчета.

20
00:05:16,249 --> 00:05:19,878
Окончателните резултати
ще бъдат обявени този следобед.

21
00:05:19,952 --> 00:05:24,753
Разполагаме с
ограничен брой места.

22
00:05:26,125 --> 00:05:31,461
Това е най-добрата академия
в страната. Тук ценим таланта,

23
00:05:31,998 --> 00:05:36,555
дисциплинираността, уважението...
- Любовта към танците...

24
00:05:37,370 --> 00:05:39,338
Също е важна.

25
00:05:39,405 --> 00:05:42,431
И някой ден може дори
да надминете Купър Нилсън.

26
00:05:42,508 --> 00:05:45,835
Посрещнете един от членовете
на уважаемото жури, също така и

27
00:05:45,836 --> 00:05:49,037
наш преподавател. Разполагате
с 15 минути за загрявка.

28
00:05:51,150 --> 00:05:54,984
"Любов към танците... ".
За малко да се разплача.

29
00:05:55,054 --> 00:05:58,510
Тук създаваме артисти, не машини.
Освен това съм тук,

30
00:05:58,511 --> 00:06:00,792
за да съживя малко това място.
- Тук си, защото компанията ти

31
00:06:00,793 --> 00:06:05,443
фалира и се нуждаеш от работата.
- Нещата се променят.

32
00:06:05,444 --> 00:06:09,160
Според мен всичко си е постарому.
Аз давам, а ти вземаш и вземаш.

33
00:06:46,105 --> 00:06:49,438
Първа позиция.
"Деми плие".

34
00:06:49,509 --> 00:06:51,443
"Тандю фрон".

35
00:06:51,511 --> 00:06:54,571
"Деми плие". "Тандю бек".

36
00:06:54,647 --> 00:06:58,208
"Деми плие". "Тандю"...
Преместете тежестта върху крака.

37
00:06:58,284 --> 00:07:00,252
Госпожице...?
- Фон Стро.

38
00:07:00,319 --> 00:07:02,651
Дъщерята на Ричард?
- Да, господине.

39
00:07:05,658 --> 00:07:08,218
Добър "порт дьо бра".
Внимавайте с равновесието.

40
00:07:08,294 --> 00:07:11,229
Госпожице...?
- Кейт Паркър.

41
00:07:11,297 --> 00:07:13,197
Дъщерята на Били.

42
00:07:13,933 --> 00:07:15,798
Сега на другата страна.

43
00:07:20,907 --> 00:07:22,440
Колко елегантно...

44
00:07:56,876 --> 00:07:59,504
Кейт Паркър? Как сте?
- Добре.

45
00:07:59,579 --> 00:08:02,770
Вие ще танцувате с господин Уеб.

46
00:08:02,771 --> 00:08:04,282
Приятно ми е.
- На мен
[...]
Everything OK? Download subtitles