Preview Subtitle for 420


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:31,498 --> 00:00:33,489
Призовава се
госпожа Джанки Деви!

2
00:00:39,205 --> 00:00:41,366
Призовава се
господин Джайпракаш Пасван!

3
00:00:44,677 --> 00:00:48,306
Той все още не е дошъл?
- Седнете, моля.

4
00:00:50,183 --> 00:00:54,449
Ваша чест, времето на уважаемия
съд е много скъпоценно. Вземайки
това в предвид.....

5
00:00:55,055 --> 00:00:58,218
моля уважаемия съд
да продължи делото.

6
00:00:58,725 --> 00:01:00,625
Каква е причината за
закъснението му?

7
00:01:01,428 --> 00:01:04,591
Щях ли да бъда тук,
ако знаех това, Ваша чест?

8
00:01:06,900 --> 00:01:10,461
Чудя се, по коя ли
свирка играе сега.

9
00:01:50,944 --> 00:01:53,674
Бъдете много
внимателни тук...

10
00:02:25,211 --> 00:02:26,735
Нуждаем се о
т почивка, Раман!

11
00:02:29,249 --> 00:02:32,377
Къде отиваш?
Седни тук за малко.

12
00:02:33,052 --> 00:02:34,349
Пусни ме...

13
00:02:36,556 --> 00:02:40,219
Какво е това?
Гневът е на носа ти!

14
00:02:40,860 --> 00:02:43,260
Изглеждаш точно като упорито
и твърдоглаво дете.

15
00:02:44,063 --> 00:02:46,531
Аз не съм дете...
Аз съм баща на дете.

16
00:02:47,000 --> 00:02:49,628
Е, и какво?
Ще живеем заедно.

17
00:02:50,203 --> 00:02:52,262
Можеш да ме помолиш
да напусна, ако не можеш
да ме търпиш.

18
00:02:52,639 --> 00:02:58,407
Наистина ли...?
Махай се!

19
00:02:59,312 --> 00:03:00,802
Масажирай ми тази
ръка, също.

20
00:03:01,915 --> 00:03:04,907
Той е ужасно ядосан.
О, Господи!

21
00:03:06,519 --> 00:03:09,147
Трябва да присъствам в
съда, господине.

22
00:03:09,722 --> 00:03:11,690
Кка можеш да тръгнеш сега?
Завърши първата сцена!

23
00:03:12,258 --> 00:03:16,217
Ако чакам да завърши
първата сцена, следващата
ще започне в съда.

24
00:03:16,663 --> 00:03:22,693
Бързаш сякаш ще
пропуснеш развода!

25
00:03:26,072 --> 00:03:27,596
Ваша чест, вече четири
пъти отлагаме делото....

26
00:03:27,907 --> 00:03:30,205
поради отсъствие и
закъснение на ответника.

27
00:03:30,476 --> 00:03:35,413
Сага апелирам да се
даде развод на
моята на клиентка.

28
00:03:35,815 --> 00:03:37,680
Това е чудесно!

29
00:03:38,117 --> 00:03:40,677
Ваша чест....
Моля за извинение за
закъснението ми!

30
00:03:43,323 --> 00:03:45,791
Отивай!
Само теб чакат.

31
00:04:06,045 --> 00:04:08,275
Съжалявам.
Задържаха ме в студиото.

32
00:04:08,748 --> 00:04:10,477
Ти си в съда, а не у дома си!

33
00:04:10,917 --> 00:04:12,851
И тук аз не съм твоя съпруга!
Аз съм твой съдия...

34
00:04:13,086 --> 00:04:17,955
Имах в предвид, че трябва
да му дадеш обяснение.

35
00:04:18,558 --> 00:04:20,822
То е едно и също.
У дома жена ми беше съдия...

36
00:04:21,127 --> 00:04:22,526
...а съдията тук е жена ми...!

37
00:04:24,998 --> 00:04:30,834
Знаехте ли, че съпругът
ви работи във филмовата индустрия?

38
00:04:31,104 --> 00:04:35,438
Да.
Знаех, че е клоун.

39
00:04:35,942 --> 00:04:39,173
Танцуващ.
- Нима всеки,
който танцува е клоун?

40
00:04:39,512 --> 00:04:40,536
А какво друго?

41
00:04:41,347 --> 00:04:44,783
А какъв е тогава Натраж -
богът на който се молиш?

42
00:04:46,085 --> 00:04:50,283
Вие сте се омъжили за
него, въпреки, че сте
знаели всичко това?

43
00:04:51,157 --> 00:04:52,124
По любов ли се оженихте?

44
00:04:52,425 --> 00:04:57,954
Не, Ваша чест! Аз знаех,
че той танцува и принуждава
и другите да
[...]
Everything OK? Download subtitles