Preview Subtitle for Anime Abandon


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:07,729 --> 00:00:09,924
Пайпър, да си ми виждала
диапозитивите?

2
00:00:10,089 --> 00:00:12,000
До телевизора.

3
00:00:12,809 --> 00:00:15,607
Слава богу. Мислех, че съм ги загубила.
Джак щеше да ме убие.

4
00:00:15,769 --> 00:00:17,964
Джак?
- Шефът изпраща двамата служители

5
00:00:18,129 --> 00:00:19,600
с най-добра презентация в Ню Йорк

6
00:00:19,650 --> 00:00:21,121
за една конференция,
всички разходи са поети.

7
00:00:21,289 --> 00:00:23,359
Джак и аз се надявахме
да избере нас.

8
00:00:23,529 --> 00:00:24,882
Ще спиш ли с него?

9
00:00:25,049 --> 00:00:27,643
Пайпър, това е просто бизнес
пътуване, нищо повече.

10
00:00:30,089 --> 00:00:34,002
За кого е подаръка?
- Бебето на Лиса Крюгер.

11
00:00:34,529 --> 00:00:36,121
Забравих.
- Знам.

12
00:00:36,289 --> 00:00:39,804
Фийби също.
Но подаръкът ще е от всички.

13
00:00:40,449 --> 00:00:42,246
Какво е всичко това?
- Разни неща.

14
00:00:42,409 --> 00:00:44,877
А аз просто изплетох
бебешко одеалце. Това е.

15
00:00:45,729 --> 00:00:48,641
Ти плетеш?
Не знаех, че плетеш.

16
00:00:48,849 --> 00:00:50,487
Да. Дори ми остана малко прежда

17
00:00:50,649 --> 00:00:52,879
и направих от нея малко мече
в същия цвят. Сладко, нали?

18
00:00:54,809 --> 00:00:56,800
Здравей.
Страхотен е.

19
00:00:56,969 --> 00:00:59,802
Предполагам, че това е
добра тренировка за теб, нали?

20
00:00:59,969 --> 00:01:02,483
За какво говориш?
- Ти, Дан, малкия Дан.

21
00:01:02,649 --> 00:01:04,002
Забави темпото.

22
00:01:04,169 --> 00:01:07,320
Дан е този,
който се е разбързал, не аз.

23
00:01:07,489 --> 00:01:09,719
Но не ме разбирай погрешно, той е...
Той е чудесен.

24
00:01:09,969 --> 00:01:11,960
Но това не означава, че съм готова
да се пренеса при него

25
00:01:12,129 --> 00:01:14,802
или нещо друго от този сорт.
- Знаеш ли, мразя мъжете,

26
00:01:14,969 --> 00:01:17,244
които не ги е страх от обвързване,
толкова е типично.

27
00:01:17,409 --> 00:01:19,320
Не е смешно, Прю.
Това е проблем.

28
00:01:19,689 --> 00:01:21,441
Пайпър, аз наистина
не виждам проблем.

29
00:01:21,609 --> 00:01:23,486
С Дан изглеждате чудесно заедно

30
00:01:23,649 --> 00:01:25,241
и ти мислиш, че го обичаш, нали?

31
00:01:26,569 --> 00:01:28,461
Така мисля.
Просто всеки път,

32
00:01:28,529 --> 00:01:30,240
когато почувствам, че наистина съм
готова да се обвържа с него,

33
00:01:30,409 --> 00:01:32,764
си припомням разходката
ни до бъдещето

34
00:01:32,929 --> 00:01:35,238
и се виждам заедно с Лео...
- Пайпър.

35
00:01:35,409 --> 00:01:38,162
Дан е тук сега, в настоящето.
Само това има значение.

36
00:01:38,729 --> 00:01:41,323
Знам. Знам.

37
00:01:41,489 --> 00:01:43,445
Но не съм готова и за деца.

38
00:01:52,049 --> 00:01:55,724
Хайде, Морис, бъди по-отворен.
Може да се получи.

39
00:01:55,889 --> 00:01:58,722
Виж, Фийби, не че не оценявам
предложението ти.

40
00:01:58,889 --> 00:02:02,928
Просто и на мен ми се
натрупа достатъчно.

41
00:02:03,089 --> 00:02:04,886
Последното, от което имам нужда,
е да се разчуе,

42
00:02:05,049 --> 00:02:07,244
че използвам медиум,
за да си разкривам случаите.

43
00:02:07,449 --> 00:02:08,643
Няма нужда никой да знае.

44
00:02:08,809 --> 00:02:10,879
Просто ми даваш уликата,
аз я докосвам

45
00:02:11,049 --> 00:02:14,359
и ако получа вид
[...]
Everything OK? Download subtitles