Preview Subtitle for Laid


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:50,626 --> 00:00:53,929
Накъде?
- Антъни е там.

2
00:00:54,130 --> 00:00:57,331
Не мога да го оставя.
- Аз оставих бележка.

3
00:00:57,532 --> 00:01:02,937
Накъде?

4
00:01:29,565 --> 00:01:34,027
Стреля се.
- Хвърли оръжието!

5
00:01:34,203 --> 00:01:37,773
Изкарай го отзад, бързо.
Проклятие.

6
00:01:37,974 --> 00:01:40,081
Осем минути
докато дойде подкреплението.

7
00:01:40,242 --> 00:01:42,242
Знаеш ли какво да правиш?
- Сър.

8
00:01:42,402 --> 00:01:44,402
Почисти и разкарай всички трупове.

9
00:01:52,888 --> 00:01:55,755
Ей.
- Да, сър?

10
00:01:55,825 --> 00:01:59,524
Намери ли момичето?
- Не, сър. Няма женско тяло.

11
00:02:16,879 --> 00:02:19,109
Как е пред магазина?

12
00:02:19,181 --> 00:02:22,116
Почистено, няма следи.
Точно както го искахте.

13
00:02:23,219 --> 00:02:26,648
Къде е другия телефон?
- Това е всичко, което намерихме.

14
00:02:26,722 --> 00:02:28,722
Добре.
Искаш ли да отидеш да потърсиш?

15
00:02:28,858 --> 00:02:30,858
Да, сър.
- Благодаря.

16
00:02:31,126 --> 00:02:33,126
Ще се опиташ ли да спреш кървенето?

17
00:02:33,229 --> 00:02:37,689
Стига чак до костта.
- Ще му бия адреналин.

18
00:02:37,767 --> 00:02:41,797
Дръпнете се за електрошока.
- Готово.

19
00:02:46,642 --> 00:02:49,411
Ето хладилната чанта. Бързо.
- Няма телефон. Само това беше.

20
00:02:49,612 --> 00:02:54,011
Божичко. Господи.

21
00:02:54,383 --> 00:02:56,383
Съжалявам.

22
00:02:57,386 --> 00:02:59,820
Какво беше това?
- Очните ябълки са още вътре.

23
00:02:59,922 --> 00:03:01,922
Заедно с по-голямата част
от лицето.

24
00:03:02,123 --> 00:03:04,123
Някой от мускулите са
залепнали за маската.

25
00:03:04,323 --> 00:03:06,394
Добре ли си?
- Да, сър.

26
00:03:06,595 --> 00:03:09,131
Добре. Но той не е, затова защо
по дяволите не го стабилизирате?

27
00:03:09,265 --> 00:03:11,265
Съжалявам, сър.
- Следвай протокол О-7.

28
00:03:11,467 --> 00:03:14,169
Да, сър.
- Хирурзите са вече на път.

29
00:03:14,370 --> 00:03:16,371
Трябва ли да взема колата и
да се срещнем там?

30
00:03:16,572 --> 00:03:19,573
Или както казах ще следваш
протокол О-7.

31
00:03:19,642 --> 00:03:22,577
Извинявай. Заеквам ли?
Не, не заеквам.

32
00:03:22,778 --> 00:03:26,081
Ето, вземи това. Ключовете.
Ключовете, моля.

33
00:03:26,282 --> 00:03:30,312
Благодаря. Тръгвай с екипа.
- Сърдечният ритъм е стабилен.

34
00:03:30,486 --> 00:03:34,155
Има и огнестрелна рана.
Изглежда все едно сам се е зашил.

35
00:03:34,356 --> 00:03:36,356
Няма ли да дойдете с нас?

36
00:03:38,027 --> 00:03:41,190
Там ще се срещнем.

37
00:04:01,350 --> 00:04:03,375
Добре,
отивам да ти взема нещо за ядене.

38
00:04:06,222 --> 00:04:09,817
После ще трябва да се прибера в къщи.
Ще те оставя тук.

39
00:04:11,694 --> 00:04:14,993
Добре, скоро се връщам.

40
00:04:27,843 --> 00:04:31,472
Наистина съжалявам за приятеля ти.

41
00:04:32,548 --> 00:04:37,178
С него сме приятели от 6 годишни.

42
00:04:40,589 --> 00:04:42,887
Вината не е твоя.

43
00:04:44,059 --> 00:04:48,428
Няма значение каква си била
преди този ден.

44
00:04:51,534 --> 00:04:54,435
Започваш на чисто.

45
00:04:54,870 --> 00:04:56,870
Имам страхотно главоболие.

46
00:04:57,071 --> 00:05:01,900
Добре. Преди да напусна града
ще ти донеса и аспирин.

47
00:05:17,293 --> 00:05:22,754
Знам,
[...]
Everything OK? Download subtitles