Preview Subtitle for Come See The Paradise


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:22,067 --> 00:00:25,367
ƒ≈Ќ»—  ”≈…ƒ

2
00:00:26,168 --> 00:00:29,768
“јћЋ»Ќ “ќћ»“ј

3
00:00:30,669 --> 00:00:34,769
във филма на јлън ѕаркър

4
00:00:36,070 --> 00:00:40,470
≈Ћј ƒј “» ѕќ ј∆ј –јя

5
00:02:09,868 --> 00:02:11,727
«ащо отиваме толкова рано?

6
00:02:11,803 --> 00:02:13,771
ƒобре е да бъдем рано.

7
00:02:13,839 --> 00:02:17,276
ѕон¤кога притесн¤ваш ли се, че н¤ма
да го познаеш, мамо?

8
00:02:17,343 --> 00:02:21,439
“и нали ме познаваш?
«ащо да не познаеш и него?

9
00:02:21,514 --> 00:02:25,918
јми, може да си е пуснал брада или мустаци,

10
00:02:25,986 --> 00:02:30,980
а пък аз б¤х толкова малка...
—амо си мисл¤, че го помн¤.

11
00:02:31,058 --> 00:02:33,653
ћислиш ли, че ще ме помни?

12
00:02:33,728 --> 00:02:37,186
»ма всичките ти снимки и
писма, които му писа.

13
00:02:37,265 --> 00:02:39,234
ј също и всичките ти
бележки в училище, и...

14
00:02:39,535 --> 00:02:41,735
»зпратила си му оценките
ми от училище?

15
00:02:41,703 --> 00:02:46,403
ƒа, разбира се. »сках да знае
колко добре се справ¤ш.

16
00:02:48,444 --> 00:02:50,674
’айде. »мам тук н¤къде
чай и оризови питки.

17
00:02:50,746 --> 00:02:54,274
ƒобре си говорим, докато
вървим, нали? ’айде!

18
00:02:54,351 --> 00:02:56,876
 олко далеч тр¤бва да стигнем?
Ќе много далеч.

19
00:02:56,953 --> 00:03:00,116
јко имаме достатъчно време,
защо вървим толкова бързо?

20
00:03:00,190 --> 00:03:02,921
Ќе тр¤бваше да обувам новите обувки.

21
00:03:02,994 --> 00:03:04,928
ћисл¤, че имам пришка.

22
00:03:04,996 --> 00:03:08,955
ћамо-

23
00:03:10,333 --> 00:03:13,898
ќпитай се да не мислиш за това.
Ќали искаш да изглеждаш хубава сега?

24
00:03:14,840 --> 00:03:16,774
ћоже ли да говорим за татко?

25
00:03:16,842 --> 00:03:19,572
ƒобре.

26
00:03:32,025 --> 00:03:35,319
Ѕруклин, Ќю …орк, 1936 г.

27
00:03:51,080 --> 00:03:54,538
Ќе исках да те обид¤.

28
00:03:54,617 --> 00:03:57,017
ќбиди ме още първи¤т път,
когато дойде в кафенето ми !


29
00:03:57,086 --> 00:04:00,250
» следващи¤ път като ме
вид¤, ми каза да целуна кон.


30
00:04:00,324 --> 00:04:03,987
¬ кра¤ на краищата, ти ми каза...

31
00:04:04,061 --> 00:04:07,326
»сках да се махнеш и просто казах
първото нещо, което ми дойде наум.


32
00:04:07,398 --> 00:04:09,799
ѕрости ми. ћол¤ те.

33
00:04:13,705 --> 00:04:16,606
’аресва ли ти?

34
00:04:16,674 --> 00:04:20,133
ƒали ми харесва? »ска ли питане? —амо
ми се иска да се б¤хме обзаложили на нещо повече.


35
00:04:20,212 --> 00:04:22,339
Ќо нали се!

36
00:04:22,415 --> 00:04:25,646
ѕет, шест, десет- десет баса.

37
00:04:25,718 --> 00:04:29,155
» ти спечели всеки път.

38
00:04:29,222 --> 00:04:34,455
Ќе знаех, че мога да намраз¤ и
да обикна толкова бързо мъж.


39
00:04:34,528 --> 00:04:37,293
 акво става?

40
00:05:15,140 --> 00:05:17,165
Ѕ¤гайте!

41
00:05:37,331 --> 00:05:41,165
“ова не беше планирано.
Ќе беше съгласувано с комитета.

42
00:05:41,235 --> 00:05:45,002
ƒимна или запалителна бомба,
каква е разликата, хлапе?

43
00:05:45,073 --> 00:05:48,440
’ора можеха да бъдат убити.
“ова е шибаната разлика!

44
00:05:48,510 --> 00:05:50,842
¬иж, момче. »маш правилен интерес,
но грешно отношение.

45
00:05:50,912 --> 00:05:53,973
Ќе беше съгласувано с комитета!
ћайната
[...]
Everything OK? Download subtitles