Preview Subtitle for Dog Pounded


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:42,375 --> 00:00:44,918
- Оу! Престани с това!

2
00:00:46,254 --> 00:00:47,880
- Затваряй си устата, кучко.

3
00:00:48,048 --> 00:00:49,882
- Не ме наричай кучка.

4
00:01:05,940 --> 00:01:07,399
- Толкова си красива.

5
00:01:39,641 --> 00:01:41,975
- Излизай от скапаната стая!
Намали звука, за Бога!

6
00:01:42,143 --> 00:01:43,977
- Извинявай, мамо!

7
00:02:20,348 --> 00:02:21,807
- Добре ли си, хлапе?

8
00:02:25,353 --> 00:02:27,604
Малък негодник!

9
00:02:38,408 --> 00:02:41,577
- Ти ли направи това?
- Не.

10
00:02:43,329 --> 00:02:45,205
- Съкилийникът ти ми каза,
че си ти.

11
00:02:45,373 --> 00:02:46,915
- Не ме удряй отново.

12
00:02:50,378 --> 00:02:52,171
Не ме удряй отново, човече!

13
00:02:52,338 --> 00:02:55,048
- Заплашваш ли ме, момче?
- Точно така, заплашвам те!

14
00:02:55,216 --> 00:02:57,801
- Знаеш ли къде си?
- Дяволски си прав, кучко!

15
00:02:57,969 --> 00:03:00,095
Майната ти!
Не го прави отново!

16
00:03:05,560 --> 00:03:08,812
- Като се върна след пет минути
искам да чуя име.

17
00:03:10,398 --> 00:03:11,732
Това е заповед.

18
00:03:24,245 --> 00:03:25,537
- Гаден мръсник!

19
00:03:26,998 --> 00:03:28,081
Майната ти!

20
00:03:47,852 --> 00:03:49,603
- Господа, сваляйте
цивилните дрехи

21
00:03:49,771 --> 00:03:52,606
сложете всичките си вещи в
кутията с вашето име.

22
00:03:52,774 --> 00:03:55,317
Ще си получите обувките
след проверката.

23
00:03:55,485 --> 00:03:57,736
Всички вещи.

24
00:03:58,905 --> 00:04:00,072
Разрошете косата.

25
00:04:01,241 --> 00:04:02,908
Разтръскайте пръсти.

26
00:04:03,243 --> 00:04:04,618
Размърдайте пръстите
на краката.

27
00:04:05,536 --> 00:04:06,828
Издухайте носа

28
00:04:13,836 --> 00:04:15,462
Обърнете се.

29
00:04:19,759 --> 00:04:20,968
Наведете се.

30
00:04:23,888 --> 00:04:25,305
Кашляйте.

31
00:04:26,849 --> 00:04:27,849
По-силно.

32
00:04:29,102 --> 00:04:30,102
Изправете се.

33
00:04:32,105 --> 00:04:33,355
Обърнете се.

34
00:04:35,233 --> 00:04:37,150
- Добре, момчета, сега
ще ви облечем.

35
00:04:38,486 --> 00:04:41,113
Господа, добре дошли в Енола Вейл,
Пансион за малолетни престъпници.

36
00:04:41,281 --> 00:04:43,115
Аз съм главен интендант,
мистър Сандс.

37
00:04:43,283 --> 00:04:46,868
Ако имате проблеми или въпроси
по време на престоя си тук,

38
00:04:47,036 --> 00:04:48,996
рапортувате на вашия
групов надзирател,

39
00:04:49,163 --> 00:04:50,831
в случая, офицер Гудиър.

40
00:04:50,999 --> 00:04:52,874
Той ще ме осведомява.

41
00:04:53,042 --> 00:04:55,836
Както в училище, вашият
групов надзорник….

42
00:04:57,380 --> 00:04:58,880
...основни правила на това
място.

43
00:04:59,048 --> 00:05:01,091
Добре ще е да слушате.

44
00:05:01,259 --> 00:05:03,969
Никакви оръжия и
остри предмети.

45
00:05:04,137 --> 00:05:06,054
Никакви порнографски материали
и нелегални субстанции,

46
00:05:06,222 --> 00:05:08,515
никакви цигари и алкохол

47
00:05:08,683 --> 00:05:11,893
и никакво групиране в банди,
не е позволено

48
00:05:12,061 --> 00:05:13,854
в територията на Енола Вейл.

49
00:05:14,022 --> 00:05:15,897
Някакви въпроси?

50
00:05:16,065 --> 00:05:17,316
Отлично.

51
00:05:22,655 --> 00:05:24,740
Закъсня пак 30 минути. Какво
ще е днешното ти извинение?

52
00:05:24,907 --> 00:05:26,742
- Про
[...]
Everything OK? Download subtitles