Preview Subtitle for Dog Pounded


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:19,225 –> 00:00:20,809


2
00:00:20,977 –> 00:00:22,978


3
00:00:30,486 --> 00:00:32,446


4
00:00:37,493 --> 00:00:39,661


5
00:00:44,375 --> 00:00:46,918
- Оу! Престани с това!

6
00:00:48,254 --> 00:00:49,880
- Затваряй си устата, кучко.

7
00:00:50,048 --> 00:00:51,882
- Не ме наричай кучка.

8
00:01:07,940 --> 00:01:09,399
- Толкова си красива.

9
00:01:25,333 --> 00:01:26,291


10
00:01:27,960 --> 00:01:29,961


11
00:01:31,923 --> 00:01:33,715


12
00:01:40,515 --> 00:01:41,473


13
00:01:41,641 --> 00:01:43,975
- Излизай от скапаната стая!
Намали звука, за Бога!

14
00:01:44,143 --> 00:01:45,977
- Извинявай, мамо!

15
00:01:55,780 --> 00:01:57,572

16
00:02:17,760 --> 00:02:19,511

17
00:02:19,679 --> 00:02:21,179


18
00:02:22,348 --> 00:02:23,807
- Добре ли си, хлапе?

19
00:02:27,353 --> 00:02:29,604
Малък негодник!

20
00:02:29,772 --> 00:02:30,981


21
00:02:31,149 --> 00:02:32,149


22
00:02:40,408 --> 00:02:43,577
- Ти ли направи това?
- Не.

23
00:02:44,120 --> 00:02:45,162


24
00:02:45,329 --> 00:02:47,205
- Съкилийникът ти ми каза,
че си ти.

25
00:02:47,373 --> 00:02:48,915
- Не ме удряй отново.

26
00:02:50,293 --> 00:02:51,918

27
00:02:52,378 --> 00:02:54,171
Не ме удряй отново, човече!

28
00:02:54,338 --> 00:02:57,048
- Заплашваш ли ме, момче?
- Точно така, заплашвам те!

29
00:02:57,216 --> 00:02:59,801
- Знаеш ли къде си?
- Дяволски си прав, кучко!

30
00:02:59,969 --> 00:03:02,095
Майната ти!
Не го прави отново!

31
00:03:03,139 --> 00:03:04,598


32
00:03:07,560 --> 00:03:10,812
- Като се върна след пет минути
искам да чуя име.

33
00:03:12,398 --> 00:03:13,732
Това е заповед.

34
00:03:20,656 --> 00:03:22,449


35
00:03:26,245 --> 00:03:27,537
- Гаден мръсник!

36
00:03:28,998 --> 00:03:30,081
Майната ти!

37
00:03:30,249 --> 00:03:31,458


38
00:03:31,626 --> 00:03:33,001


39
00:03:33,169 --> 00:03:35,086


40
00:03:35,254 --> 00:03:36,796


41
00:03:39,759 --> 00:03:41,760


42
00:03:49,852 --> 00:03:51,603
- Господа, сваляйте
цивилните дрехи

43
00:03:51,771 --> 00:03:54,606
сложете всичките си вещи в
кутията с вашето име.

44
00:03:54,774 --> 00:03:57,317
Ще си получите обувките
след проверката.

45
00:03:57,485 --> 00:03:59,736
Всички вещи.

46
00:04:00,905 --> 00:04:02,072
Разрошете косата.

47
00:04:03,241 --> 00:04:04,908
Разтръскайте пръсти.

48
00:04:05,243 --> 00:04:06,618
Размърдайте пръстите
на краката.

49
00:04:07,536 --> 00:04:08,828
Издухайте носа

50
00:04:08,996 --> 00:04:09,996


51
00:04:15,836 --> 00:04:17,462
Обърнете се.


52
00:04:21,759 --> 00:04:22,968
Наведете се.

53
00:04:25,888 --> 00:04:27,305
Кашляйте.

54
00:04:27,473 --> 00:04:28,682


55
00:04:28,849 --> 00:04:29,849
По-силно.

56
00:04:30,017 --> 00:04:30,934


57
00:04:31,102 --> 00:04:32,102
Изправете се.

58
00:04:32,270 --> 00:04:33,937


59
00:04:34,105 --> 00:04:35,355
Обърнете се.

60
00:04:37,233 --> 00:04:39,150
- Добре, момчета, сега
ще ви облечем.

61
00:04:40,486 --> 00:04:43,113
Господа, добре дошли в Енола Вейл,
Пансион за малолетни престъпници.

62
00:04:43,281 --> 00:04:45,115
Аз съм главен интендант,
мистър Сандс.

63
00:04:45,283 --> 00:04:48,868
Ако имате проблеми или въпроси
по време на престоя си тук,

64
00:04:49,036 --> 00:04:
[...]
Everything OK? Download subtitles