Preview Subtitle for Dum Dum Dum


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:03:24,371 --> 00:03:25,706
Спри...

2
00:03:27,374 --> 00:03:28,834
Достатъчно, спри!

3
00:03:30,377 --> 00:03:33,380
Кое е най - доброто време?
Отлично, братко!

4
00:03:33,922 --> 00:03:36,884
45 секунди по- бързо от вчера.
Това е моята сила!

5
00:03:37,634 --> 00:03:40,679
Забрави за това.Ти си просто късметлия.
Бягах 45 секунди по- бързо.

6
00:03:42,306 --> 00:03:44,057
Затова моето време беше по - добро.

7
00:03:44,641 --> 00:03:48,353
Вероятно утре, ти ще си ченге, а аз крадец.

8
00:03:49,104 --> 00:03:50,147
Тогава ще видим какво време, ще правя.

9
00:03:50,647 --> 00:03:51,815
Разбира се.Ще видим.

10
00:03:53,317 --> 00:03:56,820
Утре?
Бъди готов в 6 сутринта.

11
00:03:58,363 --> 00:04:01,533
Това означава, че ще си имаме
проблеми утре в 6.

12
00:04:06,330 --> 00:04:07,998
Какво правиш всеки ден?

13
00:04:08,999 --> 00:04:13,337
Всеки път, когато сложа папад да изсъхне,
вие го събаряте

14
00:04:15,923 --> 00:04:20,636
Сестро въпрос на малко време е...
с твоите благословии ще станем ченгета

15
00:04:21,720 --> 00:04:23,972
Тогава ще ядем папад
и ще залавяме престъпниците.

16
00:04:26,350 --> 00:04:31,063
Защо не забравите за тази глупост с
ченгетата и не свършите нещо?

17
00:04:32,564 --> 00:04:37,361
Като ченгета ще бъдете единствено
бедни и жалки....

18
00:04:39,321 --> 00:04:41,907
Някои корумпирани офицери подпомагат
лошите в града...

19
00:04:43,325 --> 00:04:45,452
Всеки става корумпиран, като
го повишат в офицер.

20
00:04:46,328 --> 00:04:49,206
Много по- трудно е да останеш честен, сред
безчестни.

21
00:04:50,332 --> 00:04:51,625
А ние имаме привилегията.

22
00:04:55,337 --> 00:04:56,880
Не просто една риза.

23
00:05:02,261 --> 00:05:03,971
Да?
Къде ми е ризата?

24
00:05:05,305 --> 00:05:07,641
Имаш само 3 ризи и аз трябва
да ги изпера.

25
00:05:09,309 --> 00:05:11,687
Колко пъти да ти повтарям да си
купиш нова риза?

26
00:05:12,563 --> 00:05:14,064
И какво ще нося сега?

27
00:05:21,321 --> 00:05:23,949
Какво ще носиш?
Това е риза на Удай.

28
00:05:25,325 --> 00:05:27,286
Знам, нали съм му баща.

29
00:05:29,329 --> 00:05:30,998
Мисля, че трябва да стана по- стилен

30
00:05:32,249 --> 00:05:33,792
Може би офисът ще учисти
спестеният ми капитал.

31
00:05:35,252 --> 00:05:38,380
Кажи ми как изглеждам?

32
00:05:39,298 --> 00:05:41,008
Всъщност като Ритик Рошан.

33
00:05:48,307 --> 00:05:52,186
Ритик Рошан няма да ти губи времето
и да се чуди да похарчи ли спестяванията си.

34
00:05:53,312 --> 00:05:54,521
Разбираш ли?

35
00:05:56,732 --> 00:05:59,318
Междудругото, къде е Удай?

36
00:06:10,245 --> 00:06:12,873
Ела и напълни моята стомна ....

37
00:06:13,707 --> 00:06:15,042
Няма ли какво друго да направя?

38
00:06:17,294 --> 00:06:20,756
Не си ли направил тези прекрасни мускули,
за да ми помогнеш да напълня стомната?

39
00:06:22,299 --> 00:06:24,760
Може ли аз да ти помогна?
Сега съм писател.

40
00:06:28,305 --> 00:06:30,265
Хайде...
- Какво правриш?

41
00:06:31,266 --> 00:06:32,434
Хвани ръката ми,...аз съм с теб.

42
00:06:48,283 --> 00:06:49,993
Гърнето ти се препълни,взимай го и си отивай

43
00:06:51,828 --> 00:06:54,831
Не още. Имам да пълня още 10.

44
00:06:56,291 --> 00:06:59,253
Полудя ли? Накарай го той да ги напълни.

45
00:07:01,255 --> 00:07:02,631
Баща ти..

46
00:07:03,
[...]
Everything OK? Download subtitles