Preview Subtitle for Rani


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:32,008 --> 00:00:39,769
ЕДИНСТВЕН КРАЛ НА КРАЛИЦАТА

1
00:00:43,143 --> 00:00:45,826
Участват:
ВИНОД КХАННА


2
00:00:45,926 --> 00:00:48,712
ГОВИНДА

3
00:00:48,812 --> 00:00:51,613
АЕША ДЖУЛКА

4
00:00:54,461 --> 00:00:57,724
и др.

5
00:01:00,667 --> 00:01:06,998
превод: cirli

6
00:01:09,249 --> 00:01:14,585
Како Аша!
- Какво има? Кажи де!

7
00:01:15,522 --> 00:01:17,513
Да ти кажа ли?
- Да, кажи.

8
00:01:20,527 --> 00:01:22,791
Да ти кажа ли?
- Казвай де!

9
00:01:23,530 --> 00:01:28,094
Батко Вики идва.
- Какво?

10
00:01:38,278 --> 00:01:40,542
Здравей, Вики!

11
00:01:44,284 --> 00:01:47,617
Хайде! Хайде!
- Носете го внимателно.

12
00:01:59,299 --> 00:02:00,561
Хайде да играем!
Хайде!

13
00:02:00,634 --> 00:02:02,898
Мой ред е, нали?
- Да. С белите си.

14
00:02:03,303 --> 00:02:05,828
Първо да хапнем!
Много съм гладен.

15
00:02:05,906 --> 00:02:07,237
Да. В стомаха ми се гонят мишки.

16
00:02:07,307 --> 00:02:10,471
Много съм гладен.
- Вики, хайде! Да хапнем.

17
00:02:10,544 --> 00:02:11,770
Никой няма да яде.

18
00:02:11,845 --> 00:02:14,245
Никой няма да яде,
докато не дойде Паша.

19
00:02:14,314 --> 00:02:16,248
Замислял ли си се за Аша?

20
00:02:16,316 --> 00:02:19,911
Ей! Вижте там!
Вижте!

21
00:02:21,321 --> 00:02:23,653
Докога ли ще чака горкичката?

22
00:02:23,723 --> 00:02:25,657
Ако вместо Паша,

23
00:02:25,725 --> 00:02:27,659
изричаше името Аша,

24
00:02:27,727 --> 00:02:28,785
тя вече щеше да ни е снаха.

25
00:02:28,862 --> 00:02:30,821
Прав си.

26
00:02:33,333 --> 00:02:37,369
Паша не е само мой приятел,
той е моят живот.

27
00:02:38,338 --> 00:02:40,602
Той е част от сърцето ми.

28
00:02:40,674 --> 00:02:43,871
Ало? Сагар, как си?

29
00:02:46,512 --> 00:02:49,472
С любящ брат като теб

30
00:02:49,648 --> 00:02:52,983
и с приятел като Вишал,
готов да жертва живота си,

31
00:02:53,051 --> 00:02:54,879
какво може да ми се случи?

32
00:02:54,955 --> 00:02:58,491
Вишал много се затъжи за теб.

33
00:02:58,619 --> 00:03:02,692
Кажи ми, добре ли се учиш?

34
00:03:32,926 --> 00:03:34,985
Вкарайте копелето вътре.

35
00:03:39,599 --> 00:03:41,726
О, Боже!

36
00:03:43,403 --> 00:03:47,339
Колко много пари!
Ще ти ги дам всичките.

37
00:03:47,407 --> 00:03:51,408
Ще ти ги дам всичките.
Само кажи, къде е Вишал Капур?

38
00:03:51,108 --> 00:03:53,343
Даже да ме убиеш,

39
00:03:53,413 --> 00:03:57,076
никога няма да ти кажа
къде е Вишал Капур!

40
00:04:23,543 --> 00:04:25,472
Вишал.

41
00:04:39,726 --> 00:04:42,058
Разпарчосайте го!

42
00:05:18,228 --> 00:05:21,030
Вики... - Паша...
- Вики, братко.

43
00:05:21,101 --> 00:05:24,434
Пребий тези негодници!
Пребий ги!

44
00:05:27,774 --> 00:05:30,106
Не! Паша!

45
00:05:35,040 --> 00:05:39,779
Паша, приятелю. Какво направи?
Какво направи?

46
00:05:40,145 --> 00:05:43,282
Копеле!
- Вики, обещай ми.

47
00:05:43,523 --> 00:05:45,457
Грижи се за брат ми Сагар.

48
00:05:45,525 --> 00:05:46,849
Паша, нищо няма да ти се случи!

49
00:05:46,927 --> 00:05:49,960
Вики, моля те, обещай ми.
Обещай ми, Вики.

50
00:05:50,030 --> 00:05:52,863
Обещавам ти. Обещавам ти.

51
00:05:53,332 --> 00:05:55,958
Вики... Вики...

52
00:06:03,743 --> 00:06:06,871
Какво
[...]
Everything OK? Download subtitles