Preview Subtitle for El Internado


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:10,140 --> 00:00:11,600
Какво има?

2
00:00:11,690 --> 00:00:13,140
Не ме докосвай.

3
00:00:13,650 --> 00:00:16,230
Как разбра?
– Имам си методи.

4
00:00:16,950 --> 00:00:19,360
Всички гласови съобщения до
Дон Хоакин са от дъщеря му.

5
00:00:19,530 --> 00:00:20,950
С изключение на едно, Ритер Вулф.

6
00:00:21,020 --> 00:00:23,910
Трябва да ми ги дадеш възможно по-рано.
Не мога да чакам.


7
00:00:24,080 --> 00:00:26,120
Трябвало е да вземе папката в понеделник.

8
00:00:26,290 --> 00:00:29,150
И да ги даде във вторник на Улф.
– Но в това време, Мартин го е убил.

9
00:00:30,070 --> 00:00:31,490
Трябва да намерим тази папка.

10
00:00:40,960 --> 00:00:43,030
Нориет си иска откраднатите документи.

11
00:00:43,200 --> 00:00:45,000
И ще ме убие ако не му ги дадем.

12
00:00:45,170 --> 00:00:46,660
След това ще се погрижи и за теб.

13
00:00:46,830 --> 00:00:49,110
Трябва да се махна веднага от тук.

14
00:00:49,280 --> 00:00:51,560
Ела с мен.
– Какво ще правиш?

15
00:00:51,840 --> 00:00:53,240
Ще отида някъде.

16
00:00:54,030 --> 00:00:55,430
Било с теб или без теб.

17
00:01:08,110 --> 00:01:09,690
Намерих двама от сираците.

18
00:01:09,860 --> 00:01:12,120
Единият е починал преди много време от рак.

19
00:01:12,400 --> 00:01:15,270
Другата е съдийката, която
намериха мъртва в гората.

20
00:01:15,440 --> 00:01:18,130
Все още мога да намеря останалите четири.

21
00:01:18,300 --> 00:01:20,490
Трябва да разберем как се е заразил Ектор.

22
00:01:21,000 --> 00:01:22,440
Трябва да разберем.

23
00:01:22,510 --> 00:01:25,430
Това е обикновена електрокардиограма.
Може да почувстваш леко изтръпване.

24
00:01:41,910 --> 00:01:44,480
Заподозреният е предполагаем убиец,

25
00:01:44,650 --> 00:01:46,420
Той е с испанско гражданство

26
00:01:46,590 --> 00:01:49,230
Висок около 1.80м, 40 годишен,

27
00:01:49,490 --> 00:01:51,630
Кестенява коса, светли очи.

28
00:01:51,800 --> 00:01:54,460
Облечен е с панталон и бяла риза.

29
00:01:54,890 --> 00:01:58,110
Много е опасен и въоръжен.

30
00:02:27,990 --> 00:02:30,540
Самуел!
Помощ!

31
00:02:31,770 --> 00:02:33,710
Къде е той? Падна във водата.

32
00:02:38,640 --> 00:02:40,510
Как може да си толкова глупава?

33
00:02:41,410 --> 00:02:43,100
За какво мислеше?

34
00:02:44,610 --> 00:02:46,010
Брат ти...

35
00:02:46,260 --> 00:02:47,950
се удави в лагуната.

36
00:02:52,340 --> 00:02:54,390
Сузана имаше засъхнала кръв в носа.

37
00:02:54,560 --> 00:02:57,160
И същият белег на врата,
като племенника на охраната.

38
00:02:57,330 --> 00:02:58,880
Значи, тук убиват хора.

39
00:02:59,910 --> 00:03:03,620
Не знам как и защо.
Но това няма да спре.

40
00:03:05,410 --> 00:03:06,880
Това е Сузана.

41
00:03:07,140 --> 00:03:08,770
Лабораторията е отворена.
Алармата се задейства.


42
00:03:08,940 --> 00:03:10,390
Мамка му.
– Какво пише?

43
00:03:12,040 --> 00:03:15,590
Досие 1... е Мануел.
Досие 2, Сузана.

44
00:03:15,980 --> 00:03:17,830
По дяволите, има и досие 3.

45
00:03:19,510 --> 00:03:22,900
Без име.
- Значи има и трети заразен.

46
00:03:37,980 --> 00:03:39,430
Не, моля ви.

47
00:03:39,740 --> 00:03:41,380
Моля, пуснете ме от тук!

48
00:03:41,690 --> 00:03:43,430
Пуснете ме от тук! Умолявам ви!

49
00:04:27,770 --> 00
[...]
Everything OK? Download subtitles