Preview Subtitle for El Internado


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:02,660 --> 00:00:04,710
Взех документите.
— Тези на баща ми?

2
00:00:04,970 --> 00:00:06,470
Трябва да ги видиш.

3
00:00:06,640 --> 00:00:09,110
Никога вече, не трябва да
попадат в ръцете на Мария.

4
00:00:09,280 --> 00:00:11,540
Ясно е какво трябва да направим с нея.

5
00:00:11,710 --> 00:00:12,560
Забрави.

6
00:00:12,890 --> 00:00:14,190
Няма да я убиваме.

7
00:00:16,530 --> 00:00:17,590
Не са у теб.

8
00:00:19,710 --> 00:00:21,510
Няма да се върнеш в интерната.

9
00:00:22,570 --> 00:00:24,420
Какво ще правиш? Ще ме убиеш ли?

10
00:00:24,590 --> 00:00:25,970
И твърдиш, че си ми майка?

11
00:00:30,480 --> 00:00:34,540
Дошъл е да ме търси. Психиатърът,
който ме затвори. Идва да ме отведе.

12
00:00:34,710 --> 00:00:35,790
Разкажи ми всичко.

13
00:00:35,960 --> 00:00:38,440
Аз съм ти майка.
Умолявам те, помогни ми.

14
00:00:40,730 --> 00:00:42,120
Търся Мария Алмагро.

15
00:00:42,290 --> 00:00:43,440
Виждал ли си е?

16
00:00:44,790 --> 00:00:45,790
Тя е там.

17
00:00:46,750 --> 00:00:49,140
Съжалявам, Мария.
За твое добро е.

18
00:00:50,610 --> 00:00:52,370
Нали знаеш, че трябва да се лекуваш?

19
00:00:59,050 --> 00:01:00,400
Харесвам стила ти.

20
00:01:05,060 --> 00:01:06,560
Какво видя този път?

21
00:01:07,090 --> 00:01:08,090
Една жена.

22
00:01:08,870 --> 00:01:11,320
Тя е удавена във ваната си.

23
00:01:11,490 --> 00:01:13,030
Иска да ми даде нещо.

24
00:01:13,200 --> 00:01:14,110
Една топка.

25
00:01:14,530 --> 00:01:17,000
Трябва да разбереш коя е.
И какво иска.

26
00:01:17,360 --> 00:01:20,220
Вината е моя. Че излизам с
една езотерична малоумна.

27
00:01:20,390 --> 00:01:22,660
Трябва да ме чуеш.
– Остави ме.

28
00:01:22,950 --> 00:01:24,270
Знаеш ли кое е най-лошото?

29
00:01:24,670 --> 00:01:27,640
Това, че ми вярваш и
че знаеш, че е истина.

30
00:01:28,530 --> 00:01:31,390
Не мислиш ли, че вече привлече
достатъчно внимание?

31
00:01:31,560 --> 00:01:32,950
Остави ме!

32
00:01:33,520 --> 00:01:35,670
Мисля, че не разбираш.

33
00:01:36,550 --> 00:01:39,350
Без теб, животът й
няма никакъв смисъл.

34
00:01:39,520 --> 00:01:43,590
Повдига ми се от това, което
искат да правя тези копелета.

35
00:01:43,760 --> 00:01:44,660
Направи го.

36
00:01:45,850 --> 00:01:48,100
Благодарение на това, ти си жив.

37
00:01:48,740 --> 00:01:50,240
На каква цена, Амелия.

38
00:05:34,790 --> 00:05:38,880
Последният ден

39
00:05:56,000 --> 00:05:58,250
Това няма да стане...

40
00:06:10,850 --> 00:06:12,880
Не мога да повярвам,
че заключихме Ектор.

41
00:06:13,050 --> 00:06:15,290
След като го цапардосахме по главата.
Луди ли сме или какво?

42
00:06:15,460 --> 00:06:18,450
Вики, той нямаше да се поколебае
и секунда да ни заключи.

43
00:06:18,620 --> 00:06:21,020
И го инфектирахме с вирус.
— Момчета ние бързаме.

44
00:06:21,190 --> 00:06:23,700
По дяволите ден е.
Коридорите трябва да са пълни с даскали.

45
00:06:23,810 --> 00:06:26,600
Мислите ли, че Ектор е свързан
със смъртта на Начо и Сусана?

46
00:06:26,770 --> 00:06:29,910
Ектор притежава интерната, познава
подземията. Какво повече искаш?

47
00:06:30,080 --> 00:06:31,190
Тези ключове...

48
00:06:31,450 --> 00:06:32,250
Какво?

49
00:06:32,610 --> 00:06:34,310
Това са ключовете за дома ми.

50
00:06:34,590 --> 00:06:35,640
За дома ти
[...]
Everything OK? Download subtitles