Preview Subtitle for El Internado


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,210 --> 00:00:02,790
Досега в "Интернатът"...

2
00:00:02,960 --> 00:00:05,900
Къде си? Знам, че си тук.

3
00:00:11,900 --> 00:00:14,550
Кой си ти?
- Аз съм баща ти.

5
00:00:14,560 --> 00:00:15,800
Благодаря за информацията.

6
00:00:16,050 --> 00:00:19,420
Уведомявай ме за всичко,
което се случва със сина ми.

7
00:00:22,560 --> 00:00:24,810
Не си спомням нищо.

8
00:00:24,870 --> 00:00:27,570
Здравей, Андрес.
- Кой си ти?

10
00:00:27,690 --> 00:00:29,840
От семейството ти, Андрес.

11
00:00:31,020 --> 00:00:35,150
Оплождането бе успешно.
След 9 месеца пак ще си баща.

13
00:00:35,180 --> 00:00:38,610
Благодарение на проект "Близнаци".
За твоето добро отношение.

14
00:00:38,690 --> 00:00:41,410
И пълната ти отдаденост.

15
00:00:42,050 --> 00:00:43,950
Кучи син!

16
00:00:43,950 --> 00:00:49,660
Ти съсипа живота ни!
Моят и на децата ни!

18
00:00:50,050 --> 00:00:55,140
Как могат да бъдат толкова еднакви?
- Така изглежда, но не са еднакви.

20
00:00:59,240 --> 00:01:01,300
Съжалявам, Уго.

21
00:01:03,020 --> 00:01:07,160
Ето къде е разликата.
- Ти си избраният.

23
00:01:07,200 --> 00:01:10,070
Уго е дясната ръка на Вулф.

24
00:01:10,140 --> 00:01:14,420
Кой е Аполо?
Ти си виждал лицето му.

26
00:01:14,570 --> 00:01:17,760
Аполо се свърза с мен.
- Трябва да го видя днес.

27
00:01:17,830 --> 00:01:20,920
В 7 часа при изоставения басейн.

28
00:01:22,440 --> 00:01:25,920
Ти?
- Къде беше?

30
00:01:25,930 --> 00:01:31,330
Дай ми една причина да не те арестувам.
- Ако ме арестуваш, Аполо ще изчезне.

32
00:01:31,400 --> 00:01:35,510
А с него и доказателствата, необходими
за разкриване на проекта "Близнаци".

33
00:01:35,570 --> 00:01:38,100
Всичко е наред, не се притеснявай.
- А брат ми?

34
00:01:38,170 --> 00:01:41,220
Невероятно е. Вие сте еднакви.

35
00:01:41,250 --> 00:01:43,470
Не сме еднакви.

36
00:01:43,940 --> 00:01:49,230
Той е истински кучи син.
Ако ме намери, съм мъртъв.

38
00:01:49,260 --> 00:01:54,050
Искам да ти представя някого.
Андрес, това е Уго.

40
00:01:57,170 --> 00:02:02,160
Как така няма какво да ми кажеш?
Всичко ще ми кажеш! Предател!

42
00:02:02,720 --> 00:02:05,970
Радвам се да се запознаем.
- И аз.

44
00:02:07,250 --> 00:02:08,950
Здравей!

45
00:02:09,340 --> 00:02:11,520
Покани ме на вечеря.

46
00:02:12,530 --> 00:02:17,000
Представям си какво е трябвало да правиш,
за да не се усети този психопат.

47
00:02:17,010 --> 00:02:21,590
Трябваше само да пия,
да се смея на шегите му...

48
00:02:21,160 --> 00:02:24,340
... да привлека вниманието му.
-. Този тип е много опасен, Мария.

49
00:02:24,360 --> 00:02:27,070
Отдавна трябваше да ги убия!

50
00:02:27,190 --> 00:02:31,150
Искаш ли да се погрижа за нея?
- Не!

52
00:02:32,760 --> 00:02:34,260
Остави я на мен.

53
00:02:34,880 --> 00:02:40,410
Покажи ми. Кой е това?
- Ева, първото момиче, живяло тук.

55
00:02:40,470 --> 00:02:43,590
А това е баща й.
Елса ни разказа легендата.

56
00:02:43,660 --> 00:02:49,000
Това малко момиченце се разболяло.
Баща й се опитал да намери лек.

58
00:02:49,040 --> 00:02:52,320
Но не успял.
И тя умряла от студ.

59
00:02:52,490 --> 00:02:54,910
И се превърнала в призрак.

60
00:02:55,260 --> 00:02:58,500
Това е планът на сиропиталището.
- Тя ни насочи към това място.

61
00:02:58,520 --> 00:03:03,310

[...]
Everything OK? Download subtitles