Preview Subtitle for El Internado


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,970 --> 00:00:03,440
В ПРЕДИШНИЯ ЕПИЗОД...84
00:04:44,670 --> 00:04:46,810
Сигурни ли сте, че това е пътя ?

85
00:04:46,980 --> 00:04:50,230
Побързай Вики час по
скоро трябва да се манем от тук.

86
00:04:59,290 --> 00:05:00,000
Вики?

87
00:05:02,300 --> 00:05:04,070
Маркос, почакай това е Каролина.

88
00:05:04,520 --> 00:05:06,390
Хайде продължаваме.
Побързай!

89
00:05:12,750 --> 00:05:13,520
Карол!

90
00:05:14,590 --> 00:05:16,470
Карол, почакай! Карол!

91
00:05:27,370 --> 00:05:28,430
Ти кой си?

92
00:05:33,790 --> 00:05:35,050
Къде е Каролина?

93
00:05:37,760 --> 00:05:39,030
Какво искате от мен?

94
00:05:40,440 --> 00:05:42,420
Трябва да дойдеш с
мен и да ми помогнеш.


95
00:05:48,680 --> 00:05:53,230
ТАЙНСТВЕНИЯТ ЧОВЕК

96
00:05:58,150 --> 00:06:00,760
- Но не са мъртви?
- Не знаем.

97
00:06:00,930 --> 00:06:02,760
Стената се е срутила.

98
00:06:02,930 --> 00:06:05,430
- И ги е затрупала.
- Боже мой!

99
00:06:07,200 --> 00:06:08,830
Вие защо сте още тук?

100
00:06:09,000 --> 00:06:10,810
Мартин и Амелия вече слязоха.

101
00:06:10,980 --> 00:06:15,330
Предполагам, че вашият протокол
не включва помощ от ваша страна.

102
00:06:15,500 --> 00:06:17,160
Никой не може да влиза,или излиза.

103
00:06:17,330 --> 00:06:20,260
Ние трябва да организираме учениците.

Да помогнат.

104
00:06:20,430 --> 00:06:23,650
В никакъв случай.Никой друг
няма да се излага на такава
опасност, най малко мойте ученици.

105
00:06:23,820 --> 00:06:26,470
-Тогава какво предлагате?

-Да вървим нямаме време за губене.

106
00:06:36,030 --> 00:06:37,320
Бъдете внимателни.

107
00:07:04,760 --> 00:07:08,350
Най-сетне! Къде, по дяволите бяхте?

Те може да умрат!

108
00:07:08,520 --> 00:07:10,400
Ще отместим камъните.

109
00:07:10,570 --> 00:07:13,120
Ти ще направиш подпора.

Трябва да избегнем ново стутване.

110
00:07:13,290 --> 00:07:15,280
Гарридо, помогини ми.

111
00:07:15,580 --> 00:07:17,600
Хайде. едно... две... три!

112
00:07:21,050 --> 00:07:25,730
ИНТЕРНАТА ЧЕРНАТА ЛАГУНА

113
00:07:36,540 --> 00:07:37,690
Ще играем ли на капачки?

114
00:07:40,160 --> 00:07:43,670
Но Антон... Колко е часа?
Още всички спят.

115
00:07:45,160 --> 00:07:46,350
Не всички.

116
00:07:51,480 --> 00:07:53,480
Изчакай ме тук сега се връщам.

117
00:07:58,600 --> 00:08:00,030
Къде си мислиш че отиваш?

118
00:08:02,360 --> 00:08:03,900
За понички...

119
00:08:05,270 --> 00:08:06,730
От тук не може да излезеш.

120
00:08:08,700 --> 00:08:09,630
Не?

121
00:08:10,170 --> 00:08:12,070
И кой ще ми попречи? Ти?

122
00:08:12,760 --> 00:08:13,810
Защо не.

123
00:08:29,020 --> 00:08:31,240
По леглата! Още е рано.Бързо

124
00:08:32,310 --> 00:08:35,050
Няма да ходиш никъде.

По добре свикни с това.

125
00:08:35,510 --> 00:08:38,070
Сега си отиди на леглото и се успокой.

126
00:08:38,520 --> 00:08:41,160
Не дишаи в мен да не ме заразиш.

127
00:08:55,210 --> 00:08:57,910
Ти си ранна птица.

Къде беше цяла сутрин?

128
00:08:58,920 --> 00:09:00,650
На разходка.

129
00:09:01,070 --> 00:09:02,260
Извинявай, Елса...

130
00:09:02,540 --> 00:09:04,810
Вие няма да ходите в подземията.

131
00:09:05,100 --> 00:09:06,970
Вече има екип долу.

132
00:09:07,140 --> 00:09:09,660
И ни очакваш след малко в клас.

133
[...]
Everything OK? Download subtitles