Preview Subtitle for El Internado


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,050 --> 00:00:03,330
До сега в Интернатът...

64
00:04:05,470 --> 00:04:10,060
Центърът на Земята

65
00:04:30,360 --> 00:04:32,920
Какво правиш?Трябва да лежиш.

66
00:04:33,090 --> 00:04:34,480
Остави ме.

67
00:04:34,650 --> 00:04:38,670
Трябва да се упражнявам.Пък и сама се справям добре.

68
00:04:39,070 --> 00:04:42,310
Но ако искаш да се изявиш като джентълмен ще се радвам на помощта ти.

69
00:04:43,730 --> 00:04:46,320
Всъщност търсех Лусия.Да си я виждала?

70
00:04:46,490 --> 00:04:49,680
Не. Но мисля че е на горния етаж при пациентите.
71
00:04:49,850 --> 00:04:51,700
Защо? Добре ли си?

72
00:04:51,870 --> 00:04:53,520
Не на мен...Аз съм добре.

73
00:04:54,470 --> 00:04:55,370
Това ...

74
00:04:59,150 --> 00:05:01,050
на 3тия етаж.

75
00:05:02,550 --> 00:05:04,970
Лусия, чуваш ли ме?Чиваш ли ме?

76
00:05:05,140 --> 00:05:06,490
Отдръпнете се.

77
00:05:06,660 --> 00:05:10,080
ОСвободете тук. Грижи се за децата,успокой ги.

78
00:05:10,380 --> 00:05:13,580
Спокойно деца. Всичко ще се оправи,Лусия ще се оправи.

79
00:05:14,070 --> 00:05:14,970
Спокойно.

80
00:05:16,850 --> 00:05:18,390
Аз...аз не исках.

81
00:05:19,030 --> 00:05:21,010
Беше нещастен случай,по дяволите!

82
00:05:24,740 --> 00:05:27,410
Раната има ли изход?...

83
00:05:31,020 --> 00:05:33,300
Незнам.Не виждам,незнам.

84
00:05:38,690 --> 00:05:39,870
Какво беше това?

85
00:05:40,040 --> 00:05:41,600
Изтрел. Губи много кръв.

86
00:05:41,770 --> 00:05:42,560
Защо?

87
00:05:42,730 --> 00:05:44,830
Аз ви казах че тук няма нужда от оръжие!

88
00:05:45,400 --> 00:05:47,770
Но кой да ме слуша?Кой?

89
00:05:48,260 --> 00:05:51,530
Лусия е ранена в стомаха и губи много кръв.

90
00:05:51,700 --> 00:05:53,750
- Господи!
- Тя има нужда от болница!

91
00:05:54,030 --> 00:05:56,030
Ще отида до бариерата да помоля за линейка

92
00:05:56,200 --> 00:05:57,500
Идвам с теб.

93
00:05:58,760 --> 00:05:59,670
Боже мой...

94
00:06:00,560 --> 00:06:02,110
Бедните дечица.

95
00:06:11,160 --> 00:06:15,790
ИНТЕРНАТ ЧЕРНАТА ЛАГУНА

96
00:06:43,140 --> 00:06:44,770
Не мога да дишам,.

97
00:06:45,230 --> 00:06:46,290
Не се вълнувай...

98
00:06:47,190 --> 00:06:50,060
Ще направя всичко за да те спася.

99
00:06:51,370 --> 00:06:52,510
Дръж се.

100
00:06:54,520 --> 00:06:55,620
Кълна се в живота си...

101
00:06:57,630 --> 00:06:58,930
Трябва ...

102
00:06:59,410 --> 00:07:00,680
да се погрижиш...

103
00:07:00,850 --> 00:07:02,090
за сестра ми.

104
00:07:03,300 --> 00:07:05,560
Обещай ми.

105
00:07:07,300 --> 00:07:09,320
Ще видиш с теб всичко ще е наред.

106
00:07:12,270 --> 00:07:13,920
Това е по моя вина...

107
00:07:20,620 --> 00:07:22,240
Излъгах ви.

108
00:07:24,360 --> 00:07:26,000
Това копеле Ноирет...

109
00:07:26,290 --> 00:07:28,800
каза... че ще ме убие...

110
00:07:31,800 --> 00:07:33,400
Накара ме...

111
00:07:35,710 --> 00:07:36,970
и тя...

112
00:07:39,080 --> 00:07:41,050
тя щеше да разбере...

113
00:07:46,180 --> 00:07:47,930
Човекът когото търсите...

114
00:07:51,290 --> 00:07:53,050
убиеца на Каролина...

115
00:07:58,470 --> 00:07:59,780
съм аз.

116
00:08:06,000 --> 00:08:08,000
Тъпак! Знаех си!

117
00:08:08,390 --> 00:08:09,590
Знаех си!


[...]
Everything OK? Download subtitles