Preview Subtitle for El Internado


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,630 --> 00:00:03,170
В ПРЕДНИТЕ ЕПИЗОДИ...

2
00:00:03,340 --> 00:00:07,340
Миналата нощ влязохте и взехте
един човек. Къде го отведохте?

3
00:00:08,130 --> 00:00:09,080
Отговаряй!

4
00:00:09,250 --> 00:00:12,160
- Един мъж с белег на лицето?
- Виждал ли си го?

5
00:00:12,580 --> 00:00:13,910
Той е в лагера.

6
00:00:14,080 --> 00:00:15,180
Как върви?

7
00:00:15,350 --> 00:00:18,570
- Дори и да я завърша, няма да работи.
- Знам, необходим ти е уран

8
00:00:19,170 --> 00:00:22,430
Не се безпокой, ще го имаш.
А ти завърши машината.

9
00:00:23,080 --> 00:00:25,220
Ако Макс е при тях сме
длъжни да го върнем тук.

10
00:00:25,390 --> 00:00:29,550
Казвате, че трябва да минем през минираната
зона и да се промъкнем под носа на войниците.

11
00:00:29,720 --> 00:00:33,000
да влезме в лагера, да вземем
ранен човек и да го доведем тук.

12
00:00:33,170 --> 00:00:36,830
Обажда се Сиера лима.
Ще дойдем в 24:00. Край на връзката.


13
00:00:37,090 --> 00:00:39,280
Ще ходите в периметъра на безопасност?

14
00:00:39,810 --> 00:00:40,890
Предполагам.

15
00:00:41,060 --> 00:00:42,290
Защо се усмихваш?

16
00:00:42,650 --> 00:00:44,300
Защото знам как се ще се измъкнем от тук.

17
00:00:44,470 --> 00:00:46,430
Вие двамата останете и наблюдавайте.

18
00:00:47,270 --> 00:00:48,600
Не казвай нито дума.

19
00:00:49,060 --> 00:00:50,200
На колене.

20
00:00:53,210 --> 00:00:54,450
Събличайте униформите.

21
00:00:56,750 --> 00:00:58,520
Фермин, това не е план,

22
00:00:58,690 --> 00:01:00,170
а самоубийство.

23
00:01:02,490 --> 00:01:06,190
Ако ще бъдете заедно, трябва
да знаеш, че е опасно за нея.


24
00:01:06,950 --> 00:01:09,420
Ако те целуна, мога да те
заразя.

25
00:01:09,590 --> 00:01:10,940
Къде е Маркос?

26
00:01:11,470 --> 00:01:12,750
Откъде да знам къде е Маркос?

27
00:01:13,470 --> 00:01:16,390
Иван, ти слезе с Маркос в подземията.

28
00:01:22,660 --> 00:01:24,430
Стой, стой, стой!

29
00:01:24,650 --> 00:01:27,440
- Какво?
- Отиди да потърсиш помощ, моля те.

30
00:01:29,290 --> 00:01:31,440
- По дяволите!
- Трябва да слезем в подземията веднага.

31
00:01:54,220 --> 00:01:57,940
Не мисля да остана в този затвор,
трябва да разбием загражденията.

32
00:01:58,310 --> 00:02:00,670
Чакайте, чакайте,
минутка ако обичате.

33
00:02:01,400 --> 00:02:03,960
Деца, не можем да допуснем
да настане хаос.

34
00:02:04,130 --> 00:02:06,090
Има много малки деца,
знаете го.

35
00:02:06,260 --> 00:02:08,900
Всички ще излезем от тук здрави и невредими.

36
00:02:09,370 --> 00:02:10,690
Кълна ви се.

37
00:02:14,580 --> 00:02:17,020
Ти не взе лекарства, когато
ги раздвахме за последен път.

38
00:02:17,190 --> 00:02:19,120
На теб ти остава по-малко
време, отколкото на другите.

39
00:02:19,290 --> 00:02:22,860
Нямам време да използвам това
време за съжаление и плач.

40
00:02:23,440 --> 00:02:25,230
От теб щеше да стане отличен военен.

41
00:02:25,980 --> 00:02:27,930
Не обичам никой да ми заповядва.

42
00:02:31,180 --> 00:02:34,360
- Какво мога да направя, за да ми простите?
- Умри. Изчезни.

43
00:02:54,980 --> 00:02:57,890
Видях скрити в гората лопата
и други инструменти.

44
00:02:58,430 --> 00:02:59,790
Скрити? От кой?

45
00:02:59,960 --> 00:03:01,830
Не знам. Надявам се да разберем.

46
00:03:02,000 --> 00:03:0
[...]
Everything OK? Download subtitles