Preview Subtitle for 7 Ans


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:23,349 --> 00:01:25,220
Стига...
- Сериозно!

2
00:01:25,255 --> 00:01:27,360
Последна от приятелките
си изгубих девствеността си.

3
00:01:27,394 --> 00:01:28,897
Аз също.
- Млъквай.

4
00:01:28,931 --> 00:01:30,835
Изобщо не ти вярвам.
- Вярно е.

5
00:01:30,870 --> 00:01:33,541
Бях много срамежлива.
- Какво се случи?

6
00:01:33,575 --> 00:01:35,546
Започнах да гледам много порно.

7
00:01:35,580 --> 00:01:37,618
И аз гледах много порно,
но не съм мислил да си направя едно.

8
00:01:37,652 --> 00:01:39,356
Скот!
- Какво?

9
00:01:39,391 --> 00:01:41,862
Всичко е наред, може би просто
не си могъл да го направиш.

10
00:01:41,896 --> 00:01:44,270
Туше, туше.

11
00:01:44,304 --> 00:01:46,843
Вие двамата сигурно сте имали
повече секс отколкото аз изобщо.

12
00:01:46,877 --> 00:01:49,484
Не мисля!
- Не знам, може би.

13
00:01:49,519 --> 00:01:51,956
Е, може би...
Може той да е имал.

14
00:01:51,990 --> 00:01:54,330
Добре.
Ще поговорим след десерта.

15
00:01:54,364 --> 00:01:56,635
Ще отида до тоалетната.
На къде е тя... Натам.

16
00:01:56,669 --> 00:01:59,074
Едвам се сдържах.

17
00:02:00,246 --> 00:02:03,118
Какво?
- Защо го покани?

18
00:02:03,152 --> 00:02:06,393
Забавляваме се...
- Разговорът май много се задълбочи.

19
00:02:06,427 --> 00:02:08,095
Добре де, ще сменим темата.

20
00:02:08,129 --> 00:02:09,865
Можех да доведа
испанската инквизиция

21
00:02:09,900 --> 00:02:11,570
и Скот пак ще започне да
говори за това.

22
00:02:11,604 --> 00:02:13,941
Саша, съжалявам. Обади се да
видя как съм, какво правя...

23
00:02:13,976 --> 00:02:16,046
Не помислих.
Просто го поканих. Съжалявам.

24
00:02:16,081 --> 00:02:18,586
Всичко е наред.
- Не, не е.

25
00:02:18,621 --> 00:02:22,060
Какво има?
- Мислех си, че ще сме само двамата.

26
00:02:22,095 --> 00:02:25,134
Трябва да говоря с теб за нещо.

27
00:02:25,169 --> 00:02:28,744
Трябва ли да се тревожа?
- Става въпрос за филма ми.

28
00:02:30,279 --> 00:02:32,983
Не искам да говоря за това.
- Налага се.

29
00:02:33,017 --> 00:02:35,518
Да, докато не реши
да не го правиш.

30
00:02:35,552 --> 00:02:37,953
Мисля, че каза, че ще ме подкрепяш?
- Така е,

31
00:02:37,987 --> 00:02:40,188
просто ми е малко странно,
че трябва

32
00:02:40,222 --> 00:02:42,089
да обсъждам как се
чукаш с петима непознати

33
00:02:42,123 --> 00:02:44,024
Там е работата,
не са непознати.

34
00:02:44,058 --> 00:02:46,859
Какво искаш да кажеш?
- Днес получих списъка

35
00:02:46,894 --> 00:02:50,695
и опитах да говоря с продуцентите,
но те не искаха да го заменят.

36
00:02:50,729 --> 00:02:53,829
Кого?
- Единия от сцената.

37
00:02:55,364 --> 00:02:57,397
Бяхме сгодени...

38
00:02:59,834 --> 00:03:01,534
Да бе!

39
00:03:01,569 --> 00:03:04,237
Яко, тате.
- Сара, ти си. Остави тоя телефон.

40
00:03:04,270 --> 00:03:06,604
Семейна вечер е.
- Сара, давай.

41
00:03:06,639 --> 00:03:08,337
Добре де, добре.
- Джийз.

42
00:03:08,372 --> 00:03:10,038
Брат.
- Защо е такава?

43
00:03:10,072 --> 00:03:13,240
Генетично е.
- Тук съм, представяйки и страдайки.

44
00:03:13,274 --> 00:03:15,775
Без телефони, капини или
пощенски гълъби.

45
00:03:15,810 --> 00:03:17,744
Страдаш, докато прекарваш
време със семейството си?

46
00:03:17,778 --> 00:03:19,445
Джона, следващия път
ще сме само д
[...]
Everything OK? Download subtitles