Preview Subtitle for Blunder


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,100 --> 00:00:03,300
НАЙ-ГОЛЯМАТА
ГРЕШКА НА
АЙНЩАЙН

2
00:00:05,401 --> 00:00:08,101
Много отдавна, в далечна галактика,
наречена Млечен път,

3
00:00:08,102 --> 00:00:10,702
учени от малката планета
Земя вярваха, че са разкрили

4
00:00:10,503 --> 00:00:12,203
тайната на Вселената.

5
00:00:12,204 --> 00:00:16,104
Тяхната теория за Големия взрив
бе възприета за абсолютна истина.

6
00:00:17,005 --> 00:00:19,805
Но в зората на 21-ви век,
малка група от еретици

7
00:00:19,806 --> 00:00:22,006
поставиха под въпрос
основите на тази теория...

8
00:00:33,307 --> 00:00:36,907
Направихме нещо, което повечето
хора смятаха за ерес.

9
00:00:36,908 --> 00:00:40,908
Решихме, че скоростта на
светлината може да се променя
във времето и пространството,

10
00:00:40,909 --> 00:00:44,909
и ако това беше вярно,
разбиранията ни за физиката
щяха да се променят драстично.

11
00:00:51,410 --> 00:00:54,610
Лондон, 2000г.

12
00:00:56,011 --> 00:01:00,811
В зората на новия век,
се ражда нова теория.

13
00:01:01,812 --> 00:01:06,612
Тя заплашва да разруши основите
на физиката от 20-ти век.

14
00:01:07,513 --> 00:01:11,113
Авторите й са двама от водещите
космолози в света.

15
00:01:12,314 --> 00:01:15,414
Ако те са прави,
значи Айнщайн е грешал.

16
00:01:19,215 --> 00:01:22,815
Всичко започна когато Анди Албрехт и
Жоао Магейжо се срещнаха на

17
00:01:22,816 --> 00:01:25,316
една конференция в Америка през 1996г.

18
00:01:27,217 --> 00:01:32,317
Беше доста интересна среща в Принстън.
Много важни хора присъстваха,

19
00:01:32,318 --> 00:01:36,318
имаше много дебати за съвременните
проблеми на астрономията.

20
00:01:36,319 --> 00:01:42,319
Жоао дойде при мен една вечер,
когато се канех да си тръгвам,

21
00:01:42,920 --> 00:01:46,120
и имаше много интересна идея.

22
00:01:46,121 --> 00:01:48,821
Това са пълни глупости.
Въобще не беше така.

23
00:01:49,322 --> 00:01:51,022
Не беше така.

24
00:01:53,023 --> 00:01:55,323
Добре, нека да започваме.

25
00:01:55,824 --> 00:02:00,224
Това което се случи,
поне в мое присъствие,

26
00:02:00,225 --> 00:02:02,925
беше един разговор между нас тримата,

27
00:02:02,926 --> 00:02:06,326
и всеки от нас предложи по една идея.

28
00:02:06,327 --> 00:02:09,727
Спомням си, че аз предложих
променливата скорост на светлината,

29
00:02:09,728 --> 00:02:12,028
което бе последвано от
смущаваща тишина.

30
00:02:12,029 --> 00:02:15,029
Вие си помислихте, че си правя майтап...

31
00:02:15,030 --> 00:02:16,030
Най-вероятно...

32
00:02:16,031 --> 00:02:19,231
...но изведнъж осъзнахте,
че съм сериозен и не се смея.

33
00:02:19,232 --> 00:02:23,732
И така започнахме да го
обсъждаме на сериозно.

34
00:02:27,733 --> 00:02:32,733
За повечето учени, идеята,
че скоростта на светлината
може да се променя е абсурдна.

35
00:02:32,734 --> 00:02:37,734
Това категорично противоречи
на Айнщайновите теории
за пространството и времето.

36
00:02:38,335 --> 00:02:42,335
Но напоследък, учените започнаха
да осъзнават, че Вселената

37
00:02:42,336 --> 00:02:45,736
не винаги се държи така
както й казват теориите.

38
00:02:46,837 --> 00:02:50,237
Правим измервания, които
показват, че Вселената

39
00:02:50,238 --> 00:02:53,238
е изпълнена с някаква енергия.

40
00:02:53,239 --> 00:02:55,639
Тази енергия ни е непонятна.

41
00:02:55
[...]
Everything OK? Download subtitles