Preview Subtitle for Hq Team Bleach 271 Ichigo Dies Orihime The Cry Of Sorrow


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:03,370 --> 00:00:04,870
Лихт Реген!

2
00:00:05,920 --> 00:00:10,050
Спаси ни, Куросаки!

3
00:00:12,380 --> 00:00:13,880
Това е невъзможно!

4
00:00:16,400 --> 00:00:17,070
Промяна

5
00:00:17,080 --> 00:00:19,320
Мъката ми повече не ще ме повали,

6
00:00:19,330 --> 00:00:22,240
ще стана такава каквато чувствам,
че искам да съм сега.


7
00:00:22,250 --> 00:00:22,900
Промяна

8
00:00:22,910 --> 00:00:25,200
Дори да трябва още
сто пъти да се преродя,


9
00:00:25,210 --> 00:00:27,200
ще погълна мъката си

10
00:00:27,230 --> 00:00:29,490
и в бяг ще я забравя.

11
00:00:32,500 --> 00:00:35,330
HQ-team представят:
Блийч


12
00:00:35,600 --> 00:00:38,130
Безкрайно тъжна бях когато ме предаде,

13
00:00:38,140 --> 00:00:41,170
но сега ще избягам и само
следите ми ще видиш ти.


14
00:00:41,400 --> 00:00:43,970
Не ти ли стигат,
не можеш ли да ги проследиш?


15
00:00:43,980 --> 00:00:45,970
Настигни ме, отново нарани ме.

16
00:00:47,270 --> 00:00:50,220
Колко странен е този наш свят,

17
00:00:50,230 --> 00:00:53,140
понякога напълно да губя
представа за себе си в него.


18
00:00:53,150 --> 00:00:56,270
Ще рискуваш ли и ти по
моите стъпки да минеш,


19
00:00:56,280 --> 00:00:59,940
гонейки ме сега?

20
00:01:01,420 --> 00:01:03,740
Ето ме тичам напред по своя път

21
00:01:03,750 --> 00:01:07,120
и те чакам от някъде да изникнеш,

22
00:01:07,130 --> 00:01:09,950
защото знам, че няма да оставиш
нещата просто да си заминат.


23
00:01:10,200 --> 00:01:10,870
Промяна

24
00:01:10,880 --> 00:01:12,950
Мъката ми повече не ще ме повали,

25
00:01:12,960 --> 00:01:16,420
ще стана такава каквато чувствам,
че искам да съм сега.


26
00:01:16,870 --> 00:01:21,210
Няма да позволя на
пътя ми да се изпречиш.


27
00:01:21,800 --> 00:01:22,550
Промяна

28
00:01:22,560 --> 00:01:24,840
Дори да трябва още
сто пъти да се преродя,


29
00:01:24,850 --> 00:01:26,930
ще погълна мъката си

30
00:01:26,940 --> 00:01:30,380
и в бяг ще я забравя.

31
00:01:30,420 --> 00:01:32,140
Никога повече няма

32
00:01:32,150 --> 00:01:35,810
да се върна на твоя страна.

33
00:01:36,050 --> 00:01:40,000
Ще следвам пътя,
който сама си избрах.


34
00:01:48,520 --> 00:01:50,030
Възкресение,

35
00:01:50,560 --> 00:01:52,860
Сегунда Етапа.

36
00:02:02,950 --> 00:02:08,460
Въпреки това, все още възнамеряваш
да продължаваш да се биеш?

37
00:02:13,200 --> 00:02:14,700
Добре тогава.

38
00:02:15,210 --> 00:02:16,710
Ще те накарам да разбереш.

39
00:02:35,020 --> 00:02:37,690
Ти си глупак, Куросаки Ичиго.

40
00:02:41,900 --> 00:02:45,600
Надяваш се да сразиш опонент,

41
00:02:45,610 --> 00:02:48,250
чиято сила е толкова велика,
че чак те ужасява.

42
00:02:48,870 --> 00:02:50,660
Това е непонятно.

43
00:03:09,520 --> 00:03:13,480
Ако правиш това,
само защото имаш душа,

44
00:03:14,360 --> 00:03:18,780
тогава душите единствено
нараняват вас, хората.

45
00:03:19,530 --> 00:03:24,740
И ти ще умреш тук, заради душата си.

46
00:03:33,170 --> 00:03:37,920
Не се бия, защото искам да победя.

47
00:03:41,340 --> 00:03:45,340
Бия се, защото трябва да победя
[...]
Everything OK? Download subtitles