Preview Subtitle for Chun


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:15,273 --> 00:00:19,736
филм на
УОНГ КАР - ВАЙ

2
00:00:28,923 --> 00:00:32,507
ЩАСТЛИВИ ЗАЕДНО

3
00:00:40,430 --> 00:00:43,432
Лай Ю-Фай,

4
00:00:45,027 --> 00:00:47,317
можем да започнем всичко отначало.

5
00:00:48,907 --> 00:00:52,408
Хо По-Уинг винаги казва
"Нека започнем отначало."

6
00:00:52,620 --> 00:00:55,112
И всеки път се съгласявам.

7
00:00:55,332 --> 00:00:58,453
Известно време сме заедно,
а после късаме.

8
00:00:58,712 --> 00:01:00,420
Но всеки път когато каже
"Нека започнем отначало",

9
00:01:00,631 --> 00:01:02,873
отново се връщам при него.

10
00:01:03,092 --> 00:01:05,501
Така напуснахме Хонг Конг
за да започнем отначало.

11
00:01:05,721 --> 00:01:08,557
Поехме на път и завършихме в Аржентина.

12
00:02:25,074 --> 00:02:27,032
Къде е Игуазу?

13
00:02:27,243 --> 00:02:29,153
Игуазу?

14
00:02:29,154 --> 00:02:31,154
Това е по друг път.

15
00:02:34,336 --> 00:02:36,210
Ти какво, не можеш да четеш карта ли?

16
00:02:36,422 --> 00:02:38,082
Дявол знае къде сме!

17
00:02:39,634 --> 00:02:44,179
Какво толкова е станало?
Обърни и си намери пътя.

18
00:02:56,698 --> 00:02:58,573
По дяволите!

19
00:02:58,826 --> 00:03:02,156
Трабваше да пътуваме с автобус.
Защо взехме кола!

20
00:03:02,157 --> 00:03:04,122
Тази развалина е неизползваема.

21
00:03:05,593 --> 00:03:07,668
Идеята беше твоя!

22
00:03:22,357 --> 00:03:24,516
Това е по-добре от нищо.

23
00:03:25,694 --> 00:03:27,522
Не сме богати.

24
00:03:27,780 --> 00:03:30,616
Или е по-добре да се натикаме
в автобус за 30 часа?

25
00:03:31,076 --> 00:03:33,319
Да не съм знаел предварително
какво ще се случи!

26
00:03:33,538 --> 00:03:36,112
И мислиш, че сме на почивка?

27
00:03:42,132 --> 00:03:44,209
Слизай и тикай!

28
00:04:36,036 --> 00:04:38,278
И така, когато пристигнахме тук,
не знаехме къде да ходим.

29
00:04:38,497 --> 00:04:41,333
И тогава По-Уинг купи лампа
и аз наистина много го харесах.

30
00:04:41,585 --> 00:04:44,503
Искахме да намерим
водопада върху лампата,

31
00:04:44,714 --> 00:04:46,422
и научихме, че е някъде в Игуазу.

32
00:04:46,674 --> 00:04:48,300
Сматахме да го видим
и да се връщаме у дома,

33
00:04:48,552 --> 00:04:50,296
но изгубихме пътя.

34
00:04:55,227 --> 00:04:57,019
Къде?

35
00:04:58,481 --> 00:05:00,807
Къде отиваш?

36
00:05:37,991 --> 00:05:39,949
Аз и до сега не знам
къде сме били в този ден.

37
00:05:40,161 --> 00:05:41,905
Той просто каза,

38
00:05:42,247 --> 00:05:44,655
че да бъде с мен е отегчително.

39
00:05:45,000 --> 00:05:46,625
И с това трябва да се свърши.

40
00:05:46,919 --> 00:05:49,328
Че един ден трябва всичко
да започнем отначало.

41
00:05:49,965 --> 00:05:52,753
За него "да започнем отначало"
имало много значения.

42
00:07:35,102 --> 00:07:37,095
В Аржентина за китайците е
много трудно да намерят работа.

43
00:07:37,396 --> 00:07:38,595
След като скъсахме,

44
00:07:38,898 --> 00:07:41,105
заминах за Буенос Айрес.

45
00:07:41,860 --> 00:07:43,854
И станах портиер в танго бар.

46
00:07:46,366 --> 00:07:48,692
Добре дошли. Заповядайте.

47
00:07:48,953 --> 00:07:50,282
Благодаря.

48
00:07:51,665 --> 00:07:53,872
Заповядайте. От тук.
Седнете.

49
00:07:54,752 --> 00:07:57,244
Заповядайте. Добре дошли.

50
00:07:57,345 --> 00:07:58,845
Заповядайте.

51
00:07:59,046 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles