Preview Subtitle for Hollywood Homicide


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:37,407 --> 00:00:40,076
—трелци, минете напред
до 20 ¤рдовата лини¤.


2
00:01:29,960 --> 00:01:31,962
Ѕлагодар¤, ƒжо.

3
00:01:46,268 --> 00:01:47,894
‘»Ћћ Ќј
–ќЌ Ў≈Ћ“ЏЌ

4
00:01:54,276 --> 00:01:55,860
’ј–»—ЏЌ ‘ќ–ƒ

5
00:01:56,987 --> 00:01:58,947
ƒ∆ќЎ ’ј–“Ќ≈“

6
00:02:03,493 --> 00:02:07,247
’ќЋ»¬”ƒ - "ќ“ƒ≈Ћ ”Ѕ»…—“¬ј'

7
00:02:11,876 --> 00:02:13,378
Ћ≈Ќј ќЋ»Ќ

8
00:02:16,506 --> 00:02:18,133
Ѕ–”— √–»…Ќ””ƒ

9
00:02:18,842 --> 00:02:20,302
ј…«јя ”ќЎ»Ќ√“ЏЌ

10
00:02:23,221 --> 00:02:24,889
ЋќЋ»“ј ƒј¬»ƒќ¬»„

11
00:02:27,017 --> 00:02:28,560
 »…“ ƒ≈…¬»ƒ

12
00:02:31,062 --> 00:02:32,772
ћј—“Џ– ѕ»

13
00:02:47,913 --> 00:02:49,497
√Ћ≈ƒ»— Ќј…“

14
00:02:52,042 --> 00:02:53,543
Ћ” ƒј…ћЏЌƒ ‘»Ћ»ѕ—

15
00:03:09,100 --> 00:03:11,061
ƒ”ј…“ …ќј »ћ

16
00:03:15,899 --> 00:03:17,734
ћј–“»Ќ ЋјЌƒј”

17
00:04:18,628 --> 00:04:21,548
ќѕ≈–ј“ќ–
Ѕј–» ѕ≈“≈–—ЏЌ

18
00:04:39,608 --> 00:04:41,693
ќ, мамка му.

19
00:04:47,240 --> 00:04:48,825
«драсти,  ейроу.
Ќакъде си тръгнал, човече?

20
00:04:54,539 --> 00:04:57,709
-  ейроу, как е?
- ’ей, скъпа.

21
00:05:40,919 --> 00:05:44,547
Ќ¤кой току що стрел¤ горе в клуба.
Ќали това казвам, н¤кой стрел¤.

22
00:05:44,756 --> 00:05:47,217
«ащо ви е да знаете името ми?
»зпратете полици¤та.

23
00:05:48,260 --> 00:05:50,136
 акво имаш в предвид с това, че н¤ма да дойдеш?

24
00:05:50,303 --> 00:05:52,973
ѕърво ти дадох снимка
и ти предлагам

25
00:05:53,139 --> 00:05:55,225
къща с четири спални в ћаунт ќлимпус,

26
00:05:55,725 --> 00:05:57,978
а ти си тръгваш и ме караш да те чакам 2 часа.

27
00:05:58,144 --> 00:06:01,147
а сега ми казваш, че н¤ма ... јло?

28
00:06:03,942 --> 00:06:05,735
ћамка му.

29
00:06:10,115 --> 00:06:11,741
√авилaн.

30
00:06:15,620 --> 00:06:18,748
ƒай ми 10 минути.
ўе бъда там.

31
00:06:29,968 --> 00:06:31,970
 алдън е.

32
00:06:32,721 --> 00:06:34,639
ќ, мамка му.

33
00:06:34,806 --> 00:06:37,142
ўе бъда там след 7 минути.

34
00:06:44,524 --> 00:06:47,235
—÷≈Ќј–»—“»
–ќЅЏ–“ —ќ”«ј и –ќЌ Ў≈Ћ“ЏЌ

35
00:06:50,405 --> 00:06:53,742
–≈∆»—№ќ–
–ќЌ Ў≈Ћ“ЏЌ

36
00:06:52,782 --> 00:06:57,454
- «драсти, ƒжо.  ак си?
- ƒобре, ами ти?

37
00:07:03,752 --> 00:07:05,754
¬ече намери ли н¤кой,
който да купи къщата?

38
00:07:05,921 --> 00:07:10,842
Ќе, показвах ¤ н¤колко пъти
миналата седмица. »ма заинтересованост.

39
00:07:11,009 --> 00:07:13,094
- „ух, че тук има бъркоти¤.
- јха.

40
00:07:13,261 --> 00:07:15,347
ƒжо, Kей Cи.

41
00:07:15,513 --> 00:07:17,223
- «дравей, Ћеон.
- ’ей.

42
00:07:17,390 --> 00:07:19,768
Ќазначавам ви двамата за
главни разследващи в тази бъркоти¤.

43
00:07:19,935 --> 00:07:23,855
ќще н¤мате напредък по разследването на
убийството на  лепто, мисл¤, че сте ми длъжници.

44
00:07:24,022 --> 00:07:26,233
- Ѕлагодарим за доверието.
-Ќ¤ма защо.

45
00:07:26,399 --> 00:07:29,194
- »мате ли бро¤ на труповете?
- ћоже ли да получим из¤вление?

46
00:07:29,361 --> 00:07:33,114
-  акво имаме, Ћеон?
- ≈дин на пода и трима зад кулисите.

47
00:07:33,281 --> 00:07:36,701
“ова е рап група с име ’2O лиф.
Ќо не ме питай защо.

48
00:07:36,868 --> 00:07:38,328
- “ова м¤сто беше ли пълно?
- ƒа.

49
00:07:38,536 --> 00:07:40,163
- Ќикой не е вид¤л нищо.
- –азбира се, че не.

50
00:07:40,330 --> 00:07:43,500
- јми в тази посока?
- Ѕ¤ха там. ћахнаха се.

51

[...]
Everything OK? Download subtitles