Preview Subtitle for Home Delivery


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:19,580 --> 00:01:22,541
И Господ каза:Когато кажа

2
00:01:23,041 --> 00:01:26,420
той ще се върне за мен.

3
00:01:27,087 --> 00:01:30,549
Няма значение след колко време,

4
00:01:31,133 --> 00:01:34,469
той ще дойде за мен.

5
00:01:35,262 --> 00:01:39,141
И Господ каза:Когато кажа,

6
00:01:39,516 --> 00:01:41,602
той ще се върне за мен.
- Не, не, не.

7
00:01:42,060 --> 00:01:47,024
Това е "Той ще се върне за мен."

8
00:01:47,399 --> 00:01:50,569
"Той ще се върне за мен..."
- Не.

9
00:01:51,153 --> 00:01:54,990
Това е "върне за мен."

10
00:01:55,324 --> 00:01:57,242
"Той ще се върне за мен."

11
00:01:57,492 --> 00:02:00,954
Слушайте внимателно..."Върне..".

12
00:02:01,288 --> 00:02:04,291
"Върне за мен".

13
00:02:08,795 --> 00:02:11,298
Анджу, скъпа...спокойно...
Хайде, нека си починем.

14
00:02:20,265 --> 00:02:22,976
Анджу, скъпа...
- Да...

15
00:02:24,019 --> 00:02:27,648
Скъпа, знаеш, че нашето училище ще
чества Дивали за

16
00:02:28,023 --> 00:02:30,025
първи път утре.

17
00:02:32,027 --> 00:02:35,364
Не, моля те...
Брат ми Съни си идва утре...

18
00:02:35,656 --> 00:02:38,116
Искам да го изненадам

19
00:02:38,367 --> 00:02:46,333
Но, скъпа...твоето пеене...
Защо не искаш да пееш в друг отбор?

20
00:02:47,042 --> 00:02:51,004
Не, моля те, остави ме...
Цял ден се упражнявах.

21
00:02:51,380 --> 00:02:54,299
Аз ще пея добре...моля те...
Съни си идва...

22
00:02:54,550 --> 00:03:00,305
Ок, ок...ще пееш....

23
00:03:02,349 --> 00:03:04,309
Сега си отиваш у дома и ще се успокоиш.

24
00:03:04,685 --> 00:03:07,980
Но, Анджу, не знаех, че
имаш брат...?!

25
00:03:08,313 --> 00:03:09,690
Да!!!Съни.

26
00:03:10,107 --> 00:03:12,401
Съни?Наистина ли?
И какво прави той?

27
00:03:12,693 --> 00:03:14,653
Съни е кой знае какво?

28
00:03:15,153 --> 00:03:16,113
Какво?

29
00:03:16,405 --> 00:03:18,991
Не...Съни...

30
00:03:21,034 --> 00:03:27,416
Той е "Единствения, който знае.".

31
00:03:45,601 --> 00:03:49,021
Всичко и всеки е като отворена
книга за мен.

32
00:03:49,479 --> 00:03:52,733
Виждам всичко, което правиш,
така че по- добре внимавай.

33
00:04:10,083 --> 00:04:17,633
Няма въпрос, който да не мога да задам,
няма тайна, която да не знам.

34
00:04:18,008 --> 00:04:21,678
"Единственият, който знае."
Спокойно, аз съм тук.

35
00:04:22,137 --> 00:04:25,974
"Единственият, който знае."
Питай, каквото искаш да знаеш.

36
00:04:26,225 --> 00:04:30,103
"Единственият, който знае."
Спокойно, аз съм тук.

37
00:04:30,312 --> 00:04:34,316
"Единственият, който знае."
Питай ме, каквото искаш да знаеш.

38
00:04:42,741 --> 00:04:46,328
Познай какво стана с шоуто?
Играя по моите собствени правила.

39
00:04:51,041 --> 00:04:54,294
Мога да правя каквото си пожелая,
защото целият свят е моето игрище.

40
00:04:54,545 --> 00:05:00,509
Няма нещо, което да не мога да направя...
Това е като желанията...

41
00:05:01,093 --> 00:05:03,053
Чакай ме, за да ги сбъдна

42
00:05:04,012 --> 00:05:06,974
Вие, хора, кой съм аз за вас?

43
00:05:07,349 --> 00:05:09,309
"Единственият, който знае."

44
00:05:09,518 --> 00:05:11,311
Спокойно, аз съм тук.

45
00:05:11,603 --> 00:05:13,480
"Единственият, който знае."

46
00:05:14,022 --> 00:05:17,234
Питай ме, каквото искаш да знеш.
"Единственият, който зне."

47
00:05:17,693 --> 00:05:21
[...]
Everything OK? Download subtitles