Preview Subtitle for Confessions 2


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:04,333 --> 00:00:07,291
Бог създал градина за мъжа
и жената и им казал:

2
00:00:07,373 --> 00:00:09,887
"Не яжте плода на това дърво"

3
00:00:10,253 --> 00:00:13,529
Змия отишла при жената и й
предложила ябълка от дървото.

4
00:00:13,613 --> 00:00:15,763
Казала й, че ябълката
ще й даде познания.

5
00:00:15,853 --> 00:00:17,730
Била много убедителна

6
00:00:17,813 --> 00:00:20,805
и човечеството плаща
за това и до днес.

7
00:00:20,893 --> 00:00:24,124
Само защото сме били изкушени
от нещо, което не ни трябва.

8
00:00:25,413 --> 00:00:28,689
Змията била първия измамник.

9
00:00:35,493 --> 00:00:37,643
Ей, Тери, как е?
Чаз е.

10
00:00:37,733 --> 00:00:42,011
Ето какво, да. Тези кутии
ми трябват днес следобед.

11
00:00:42,093 --> 00:00:44,971
Можеш ли да го направиш,
само ги сложи във вана, става ли?

12
00:00:45,053 --> 00:00:46,566
Да, това ще е страхотно.

13
00:00:46,653 --> 00:00:49,167
Да, Тери, изчакай малко,
майка ми ме търси.

14
00:00:49,253 --> 00:00:51,562
Сигурно пак бедрото й.
Секунда.

15
00:00:51,653 --> 00:00:54,008
Г- н Хиотона, коничуа.

16
00:00:54,093 --> 00:00:56,323
Да, артефакта е при мен.

17
00:00:56,413 --> 00:00:59,007
Разбира се, че може да го видите
но времето е от значение.

18
00:00:59,093 --> 00:01:01,561
Очаквам доставка от
италиански литографи.

19
00:01:01,653 --> 00:01:05,282
Всичко пристига в еднакви кутии,
не маркирани, разбира се.

20
00:01:05,373 --> 00:01:09,412
Телефона на г-н Емерик.
Г- н Дженсън, ще ви свържа.

21
00:01:10,333 --> 00:01:14,724
Да, г-н Хиотона, трябва да изчакате
за момент. Дилъра ми от Мадрид е.

22
00:01:15,453 --> 00:01:16,852
Г- н Дженсен.

23
00:01:17,253 --> 00:01:19,926
Страхувам се, че има и
други заинтересувани.

24
00:01:20,373 --> 00:01:23,843
Да, оригинално, илюстрирано,
написано през 6ти век

25
00:01:23,933 --> 00:01:27,403
копие на библията би
предизвикало доста смут.

26
00:01:27,493 --> 00:01:28,972
Виждали ли сте снимките?

27
00:01:29,053 --> 00:01:31,851
Някои от тези снимки могат да
засрамят дори Книгата на Келс.

28
00:01:31,933 --> 00:01:35,005
Какво? Не сте ги виждали?

29
00:01:35,893 --> 00:01:38,487
Съдружникът ми,
Професор Джаксън, не е ли при вас?

30
00:01:38,573 --> 00:01:41,610
Аш, къде е Професор
Джаксън, пияницата?

31
00:01:42,093 --> 00:01:44,402
Албърт не се появи.
Не мога да го намеря.

32
00:01:44,493 --> 00:01:47,485
Сигурен съм, че има причина
той да не е сред вас.

33
00:01:48,853 --> 00:01:50,491
Албърт не дойде.

34
00:01:50,573 --> 00:01:54,327
Един момент моля, г-н Дженсен,
моята асистентка току що влезе.

35
00:01:54,893 --> 00:01:56,724
Как така не е дошъл?

36
00:01:56,813 --> 00:01:58,405
Той не е там.

37
00:01:58,493 --> 00:02:02,008
Той липсва, Мики. Улицата е
зона "свободна от Албърт".

38
00:02:29,093 --> 00:02:30,651
За бедните?

39
00:02:40,093 --> 00:02:41,685
Имаш ли проблем, синко?

40
00:02:41,773 --> 00:02:43,923
Мисля, че видях бъдещето.

41
00:02:44,013 --> 00:02:47,403
Господ понякога ни дава бегъл
поглед на пътя, по който вървим.

42
00:02:47,493 --> 00:02:50,166
Винаги съм си мислел,
че знам на къде отивам.

43
00:02:50,253 --> 00:02:51,845
Истината е, Сестро,

44
00:02:52,573 --> 00:02:53,926
че вече не съм толкова сигурен.

45
00:02:54,013 --> 00:02:55,685
Не се отчайвай.

46
00:02:55,773 --
[...]
Everything OK? Download subtitles